Деминутивни глаголи

Деминутивни глаголи (кашупски czasniczi zdrobnioné), типа biéjkac, jickac, jickulac, sztupkac ‘ићи’, jôdkac, jédzkac, papkac ‘јести’, róbkac ‘радити’, spatkac, żużkac ‘спавати’ – су чешћи, посебно у језику деце и одраслих у комуникацији са децом. Њихов број је увећао А. Лабуда (A. Labuda), у свом малом речнику (1960).

(Литература: B. Kreja, Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz innych językach słowianskich, у: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. Seria 5, Warszawa, 1978, str. 61-71; E. Wrocławska, Kaszubskie czasowniki hipokorystyczne, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 14, 1974, str. 121-125)

Овај унос је објављен под Језик / Język / Jãzëk / Sprache / Language. Забележите сталну везу.