Приморски језик

Приморски језик

Język pomorski, термин који је увео С. Рамулт (S. Ramułt) у Речнику приморског или кашупског језика (Słownik jezyka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków, 1893; [ново издање са осавремењеним правописом и прештампаним оргиналним Уводом С. Рамулта: Gdańsk-Wejherowo, 2003. – Д. В. Пажђерски], да би „изразио своје становиште о кашупском језику међу словенским језицима, а истовремено, да подсетим малобројне Приморце (Pomorzanie) на старо, али дивно њихово име“. На то се надовезао Ф. Лоренц (F. Lorentz) у Приморској граматици, а према њему и Ф. Хинце (F. Hinze), уводећи термин „језик домаћих Словена, насељених у северном делу тзв. Западне Пруске (Prusy Zachodnie) и источног дела немачког Приморја“, иако „није он познат локалном становништву“ (F. Lorentz, Gramatyka pomorska, Poznań 1927-1937, wyd. 2. fotoofsetowe, Wrocław, 1958-1962).

Овај унос је објављен под Језик / Język / Jãzëk / Sprache / Language. Забележите сталну везу.