Јан Пјетр Јордан

Јан Пјетр Јордан

Jan Pětr Jordan (1818-1891), лужички публициста, издао је две збирке лужичких песама и написао на немачком доњолужичку граматику (Праг, 1841), коју је приказао К. Ц. Мронговијус (K. C. Mrongowiusz) у Књижевном недељнику (Tygodnik Literacki, Poznań 1841, nr 35, str. 290), о чему је Цејнова (Ceynowa) писао 1850. Издавао је Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft (Leipzig, до 1848), где је објављивао велики број чланака и где су објављени: 1843. Die Germanisierung der Kaschuben, 1844. списак неколико етнонима са Кашуба – Kaschubische Orts- u. Volksnamen, као и 1848. чланак Ф. Цејнове о глаголу jem и А. Мосбаха (A. Mosbach)

Литература: А. Д. Дуличенко, Кашубологические публакации в „Jahrbücher“ Яна Петра Йордана, Letopis, 44, 1997, 1, str. 202-207; E. Siatkowska, Rodzina języków zachodniosłowiańskich. Zarys historyczny, Warszawa, 1992, str. 321-322.

Овај унос је објављен под Аутори / Autorzy / Autorowie / Autoren / Authors. Забележите сталну везу.