Стањислав Добжицки

Јежи Тредер (Jerzy Treder)

Стањислав Добжицки

Stanisław Dobrzycki (1875-1931), историчар књижевности, проучавалац пољског језика и књижевности, ученик Л. Малиновског (L. Malinowski). Аутор чланка О кашупском питању (W kwestii kaszubskiej, Czas, Kraków, styczeń, 1900) и опширног Прегледа радова о кашупском језику за период од 1893. до 1900 (Przegląd prac o języku kaszubskim od 1893 do 1900, Prace Filologiczne, 6, 1907, str. 326-381), између осталог Ј. Бодуена де Куртенеа (J. Baudouin de Courtenay), Г. Броњиша (G. Bronisch), А. Брикнера (A. Brückner), В. Јагића, А. Калине (A. Kalina), Ј. Карловича (J. Karłowicz), Ф. Лоренца (F. Lorentz), Ј. А. Миколе (J. A. Mikkola), Др Надморског (Dr Nadmorski), А. Парчевског (A. Parczewski), С. Рамулта (S. Ramułt). Писао је: „фактички, кашупски говор представља наречје пољског језика, израсло и развијено из истог језичког стабла, као и пољски говори.“ (Encyklopedia powszechna. Ulthima Thule, 1933). За главне особине кашупског језика је признавао: кашубљење, тип wirzba и Karwia, самогласник ë, акцент. У тој истој Енциклопедији је написао одредницу Cenowa, са упутницом на чланак А. Крињског (A. Kryński). У студији Носни самогласници у пољским говорима (Prace Filologiczne, 7, 1909, str. 471-589) описао је, између осталог, кашупске назале.

Литература: E. Kamińska, J. Pałkowska, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, Rocznik Gdański, 15/16, 1956/1957, Gdańsk, 1958; K. Nitsch, Ze wspomnień językoznawcy, Kraków, 1960.

Овај унос је објављен под Аутори / Autorzy / Autorowie / Autoren / Authors. Забележите сталну везу.