Партитивни генитив

Марек Цибулски (Marek Cybulski)

Партитивни генитив

Кашупски dzel(ëk)owi genetiw има у кашупском прилично широку употребу. Појављује се заједно са именицом, на пример łëżka strawe, бројем, на пример szesc białk или прилогом, који означава количину, на пример kąsk drodżi, а такође, са глаголом, на пример jo cë przëniesã kroplów z aptéczi; тада поред именице у генитиву може да стоји реч која означава количину, на пример budla kroplów. Именица у генитиву означава фрагменат, део целине и функционише у опозицији према номинативу, на пример łëżka strawë према strawa, szesc białk према białka, kąsk drodżi према droga, przëniesc kroplów према przëniesc krople. С обзиром да неке именице не могу да се изброје, на пример woda, mleko, masło или се чешће користе као део целине (на пример chleb, sur, у кашупском се облик генитива дела именица (chleba, chlébka, kucha, sëra) раширио у функцији дугих падежа, на пример To chleba sã nama udało. Tej sëra bëło nasze chleba. Zdarzë sã, chleba, jak słuńce z nieba. Nasze chlébka je z mączi i moklëznë. О томе нас информише придев или заменица који одређују дату именицу: to chleba, nasze sëra и тако даље.

Литература: Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3, Wrocław, 1999.

Овај унос је објављен под Језик / Język / Jãzëk / Sprache / Language. Забележите сталну везу.