Дробоци

Јежи Тредер (Jerzy Treder)

Дробоци

Кашупски Drobocë, становници жупа Стенжица (Stężyca) и Вигода (Wygoda). Названи су тако јер drobocą или drobolą, то јест брзо говоре (B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, I, 1967-1976, 242); упоредити Drobolôce и Drobocësze код Цејнове (Ceynowa) у делу Skôrb kaszébsko-slovjnskjè mòwé, X, 159, из 1686.

Овај унос је објављен под Народ / Lud / Nôród / Volk / People. Забележите сталну везу.