Дисимилација (разједначавање) у кашупском

Дисимилација (разједначавање) у кашупском језику

Кашупски rozszlachowanie. Разједначавање, као супротност дисимилацији тиче се различитих сугласничких група у непосредном суседству или међусобно удаљених, при чему примери који га илуструју могу да исказују разлике у зависности од подручја: а) уснени: kafólc ‘кришка хлеба’ (околина Пуцка – Puck) / fafólc, bumacz (средишњи Кашуби) / mumacz, burkot/turkot, Wabrzińc (Јастарња – Jastarnia) / Wawrzińc, gąbierzëc sã ‘витоперити се’ / wabierzëc sã; б) зубни: smulëc sã / cmulëc sã, tëmrôk (околина Радуњског – Raduńskie – језера) / tëmrôt; в) алвеоларни: bębel (север Кашуба, Шаново – Sianowo) / bęben, czôrlina (југ) / czôrnina, oczelnica (средишњи, јужни) / oczennica, srébło (јужни, средишњи) / srébro, swiôrczëc (Забори – Zabory) / swiôdczëc; г) задњонепчани: kcec (центар, југ) / chcec, klëchac (околина Вејхерова – Wejherowo) / chlëchac и општераспрострањено letczi, letko, chto/kto.

Овај унос је објављен под Језик / Język / Jãzëk / Sprache / Language. Забележите сталну везу.