Александр Дмитријевич Дуличенко

Јежи Тредер

Александр Дмитријевич Дуличенко

Рођен 1941, професор славистике на Универзитету у Тартуу (Дорпат) у Естонији, где су предавали Ј. Бодуен де Куртене (J. Baudouin de Courtenay) и П. И. Прејс. Аутор је преко 350 публикација на 20 језика, између осталог монографије Славянские литературные микроязыки (Вопросы становления и развития, Москва, 1981), у којој је, између осталог описао кашупски језик. Од 1981. се бави шире кашупским језиком. Пронашао је у руским архивима велики број рукописа cassubiana, од који је издао: И. И. Срезневски, Замечания о наречии кашебском (Известия А. Н. Серия Лит. и јаз, 56, 1997, nr 1, стр. 52-60), дело познато у преводу и са коментарима Ф. Цејнове (F. Ceynowa), под насловом Móje spostrzeżenja…; „Kašebskij slovarik“ z k. XVIII w. К. фон Антона (K. von Anton, Studia z Filologii Polskiej i Sіowiańskiej, 34, 1998, str. 129-144) и (заједно са В. Лефелтом – W. Lefeldt) Цејновин рад Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache, als Entwurt zur Gramatik (Göttingen, 1998), са опширним коментаром и поређењем са Цејновином граматиком из 1879. Написао је, такође, чланке: Do nie wygasającego sporu o Sіowińcach i języku sіowińskim (Rocznik Gdański, 55/1, 1995, str. 83-91); К истории этнонимов кашубы и словинцы (Slavia Occidentalis, 51, 1994, str. 29-33).

Овај унос је објављен под Аутори / Autorzy / Autorowie / Autoren / Authors. Забележите сталну везу.