Kaszëbskô Òdroda 5 (39) – gòdnik 2005

Róman Drzéżdżón Kaszëbsczé Diktando (str. 2) – wiodło z kaszëbsczégò diktanda, wëniczi

Przemisłôw Breza Kaszëba nie òstôł prezydeńtã pòlsczi (str. 3) – òmówienié welaceji prezydentczi na Kaszëbach. Do artikla dołaczónô je kôrta z naznaczonyma gminama, chtërné welowalë na Tuska ë Kaczińsczégò

Tómk Fópka Zwierzné gbùrstwò 2005 – bôjka ò wëbiéranim (str. 3) – felietón ò wëbiéranim prezydeńta westrzód zwierząt…

Jizajasz Wrosz Ewòlucëjô gwiôzd (str. 4) – dokôz pòpùlarno-nôùkowi ò pòwstôwanim gwiôzd

Fòrmellów Słôwk Jądrowô elektrowniô w Żôrnówcu. Jo czë nié? (str. 5) – autór zastanôwiô sã, czë wôrt je bùdowac w Pòlsce jądrowé elektrownie, ë czë je mòżlëwé bùdowanié ji w Żôrnówcu.

Dariusz Szëmikòwsczi Z dzejów Zrzeszë Kaszëbsczi – szlachã lëdzy ë artiklów (str. 6) – drëdżi dzél artikla ò cządinkù Zrzesz Kaszëbskô ë lëdzach z nim zrzeszónëch.

Mark Wantoch Rekòwsczi Bëtowskô debata (str. 7) – dokôz ò debace tikający sã jiwrów kaszëbsczégò jãzëka na Bëtowsczi Zemi.

Dëszan Władisłôw Pazdzersczi Òkrągłé stołë ò Kaszëbach ë kaszëbiznie (str. 7) – wiodło ò debace zòrganizowóny na ÙG.

Michôł Majkòwsczi Terorizm – Dzél 1. Historëjô (str. 8) – pierszi dzél artikla namieniony terorizmòwi.

Mark Kwidzińsczi 1. Wikipëdijô, 2. MediaWiki – pòsobnô programa w kaszëbsczim jãzëkù (str. 9) – dwa artikle ò kaszëbskòjãzëkòwëch kòmpùtrowëch programach.

Tomôsz Żuroch Piechòwsczi Tekstë Cenôwë w kùńcu ùwòlnioné (str. 10) – artikël ò promòcjë ksążczi pt. Teksty więziene Floriana Ceynowy, chtërnô òdbëła sã w wejrowsczim mùzeùm.

Riszard Struck Bómba w kòscele (str. 10) – wiodło ò bómbie nalazłi w jastarnicczim kòscele.

Recenzje ksążków: Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Cassubia slavica, Na latowiskù, Muzyka Kaszub, Ich losy, Tryptyk wdzydzki (str. 11-12).

Tómk Fópka Dokôzë na Gòdë ë Nowi Rok (str. 12) – swiąteczné wiérztë.

Robert Chrzanowsczi Sobiesławòwice, dzél 2 (str. 13) – drëdżi dzél dokôzu ò kaszëbsczich ksązãtach Gduńsczégò Pòmòrza.

Stanisłôw Janke Wiérztë (str. 14)

Hana Makùrôt Wiérztë (str. 14)

Fòrmellów Słôwk Jak to wszelejaczé nowòscë czënią lëdzy głëpszima (str.15) – òpòwiôdanié.

Grégòr Schramke Ze słowôrza Zëchtë: Ò przesëszającëch sã dëtkach (pòwiôstka IV), Dwaj wrogòwie (str. 15)

Rómk Drzéżdżónk Bëtowskô kòlãda (str. 16)

Môrcën Skòczk Òpasowac Òstré!!! (str. 16) – satiriczné malënczi.

Szpôsë (str.16)

Redakcëjô: Agnes Bradtke, Przemisłôw Bréza, Ana Cupa, Róman Drzéżdżón (przédny redachtór), Sławòmir Fòrmella, Dëszan Władisłôw Pazdzersczi, Grégòr J. Schramke, Alicja Szczëpta, Dariusz Szëmikòwsczi (wiceprzédny redachtór), Tomôsz Żuroch-Piechòwsczi

Jénternétowô starna: http://odroda.zk-p.pl/

Priz 2 zł

Nôstãpny numer w strëmiannikù 2006 rokù

Овај унос је објављен под Некатегоризовано. Забележите сталну везу.