Zarys bibliografii kaszubskiej (aktualizacja V 2009) [cdn]

ZARYS BIBLIOGRAFII KASZUBSKIEJ (PUBLIKACJE MONOGRAFICZNE I PRACE ZBIOROWE)

ułożył

Dušan-Vladislav Paždjerski

Bibliografia stanowi informację aktualizowaną na bieżąco o książkach dotyczących w jakikolwiek sposób Kaszuby, Kaszubów i tematykę pomorską. Nie jest zamkniętą całością i trzeba ją traktować jako nieskończoną budowlę, która ma być udoskonalana. Bibliografia jest publikowana wyłącznie w postaci elektronicznej.

Spis treści:
I. Publikacje monograficzne
II. Teksty w czasopismach i publikacjach cudzego autorstwa

I. Publikacje monograficzne

bez roku wydania

*Badania dotyczące haftu – wywiady i informacje o twórcach, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Materiały ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, teka 519.
*A. Fischer, F. Lorentz, T. Lehr-Spławiński, The Cassubian Civilization, London, b. r.
*Historischer und geographischer Atlas von Mecklenburg und Pommern, Bd II, Schwerin.
Spis treści: Slawische Stämme, Burgen und Kultstätten in Mecklenburg und Pommern, str. 6-9.
*L. Jażdżewski, Kaszubi w Wehrmachcie. Praca doktorska, maszynopis, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
*Jadwiga Komorowska, Słowińska wieś Kluki (najprawdopobniej w rękopisie).
*Z. Kruszelnicki, Spostrzeżenia poczynione podczas badania kultury ludowej Kaszub, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Materiały ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, teka 100, k. 4.
*J. Kucharska, Badania nad rybołówstwem zespołowym na Wybrzeżu Kaszubskim. Metody i wyniki, maszynopis w Zbiorach Józefa Borzyszkowskiego.
*Language rights, individual and collective. The use of lesser used languages in public administration, European Bureau for Lesser Used Languages.
*J. Łysk, Stegna. (Wybór wierszy)
*Materiały z badań poświęconych budownictwu, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Materiały ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, teka 520.
*Przeglądowa mapa geomorfologiczna województwa bydgoskiego w skali 1:500 000, oprac. R. Galon, R. Roszkówna, Wrocław.
*Sprawozdanie z wyników ekspedycji na Ziemie Słowińców subwencjonowanej przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu, Materiały Bożeny Stelmachowskiej, t. 157, k. 102.
*A. Rekowski, The Saga of the Kashub People in Poland, Canada, USA.

*B. Stelmachowska, Dzisięciolecie katedry Etnografii UMK w Toruniu, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Materiały Bożeny Stelmachowskiej, t. 158.
*D. D. P. Nicolaus Visscher, Pommern Serenissimo Eclessimo […] Federico Gujljelmo […] Home (Pomeraniae Ducatus Tabulam), 17 Jahrh.

1586

*Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich naboznich męzow Z niemieckiego w Slawięsky iezik wilozone Przez Szymona Krofea, sluge slowa Bozego w Bytowie, Gdańsk, 1586.

1612

*E. Lubin, Nova illustrissimi principatus Pomeraniae, 1612.

1643

*Michał Pontanus, Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Słowięski to jestá z Niemieckiego jezyká z Słowięski wystáwion […] z Przydatkiem Siedm Psálmow Pokutnych króla Dawida y […] Historiy Passiy nászego Páná Jezvsa, Gdańsk, 1643. (wyd. 2 – 1758)

1692

*S. Sanson, La Duche de Pomeraniae. Copris sous la Cercle de la Haute Saches […] Pomeraniae […], Paris, 1692.

1758

*Ćwiczenia katechismowe, przez Pytania y Odpowiedźi według Przetłumaczenia Szymona Krofejá, Na Ządanie wielu poboznych serc do Druku podane, 1758.

1780

*Charte von dem in Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Moddrow, 1780.

1783

*Karl Gottlob von Anton, Erste Linien eines Versuches ueber der alten Slaven Ursprung, Sitten, Genraeuche, Meinungen und Kntnisse, Leipzig, 1783.

1792

*A. G. Schneider u. C. Weigelin, Statistische Uebersicht und Register zur Karte von Herzogthum Pommern, Nuernberg, 1792.

1823

*K. C. Mrongowiusz, Słownik niemiecko-polski, Danzig, 1823.

1828

*Michał Pontanus, Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Słowięski to jestá z Niemieckiego jezyká z Słowięski wystáwion […] z Przydatkiem Siedm Psálmow Pokutnych króla Dawida y […] Historiy Passiy nászego Páná Jezvsa, Gdańsk, 1643, wyd. 3, K. C. Mrongowiusz, Stettin, 1828.

1831

*Rhein Karte von dem im Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Koenigl. Amts Dorfe Gramenz, 1831.

1835

*Charte von dem im Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Dorfe Klein Pomerische, 1835.
*K. C. Mrongowiusz, Dokładny słownik polsko-niemiecki krytycznie wypracowany, Königsberg, 1835.

1850

*F. Cejnowa, Eine kleine Sammlung kaschubischer Wörter, welche eine grössere Aehnlichkeit mit der Russischen als mit der Polnischen Sprache haben, Danzig, 1850.
*F. Cejnowa, Rozmowa Pólocha s Kaszebą napjsąno przez s. p. Xędza Szmuka s Pucka a do dreku pódąno przez Sena Wójkwójca ze Sławószena, wyd. I, Gdańsk (Świecie?), 1850.
*F. Cejnowa, Trze rozprawe przez Stanjisława wòros kile słov wó Kaszebach e jich zemji przez Wójkasena, Kraków, 1950.
*F. Ceynowa, Kile słóv wó Kaszebach é jich zémi. Rozmove Pólocha z Kaszebą…, Kraków, (Gdańsk?), 1850.
*F. Ceynowa, Wuvogj nad móvą Kaszebską, Gdańsk, 1850.
*[F. Ceynowa,] Xsążeczka dlo Kaszebov przez Wójkasena, Gdańsk, 1850.
*Rzecz o języku kaszubskim ze zdania sprawy Prajsa, Kraków, 1850.

1851

*F. Ceynowa, De terrae Pucensis incolarum superstitione in re medica. Dissertatio inauguralis…, Berlin, [1851].

1852

*Памятники и образци народнаго јазыка и словесности русских и западных славян, Известия II Отделения Императорской Академии Наук, Ст. Петерсбург, 1852.
Spis treści: F. S. Cejenova, Wójkasin, Образци кашебскаго наречия.

1858

*R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Buetow, Koenigsberg, 1858.
*Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, Th. II, Urgundenbuch, hrsg. R. Cramer, Königsberg, 1858.

1861

[F. Ceynowa,] Pjnc głovnech wódzałov Evangjelickjeho Katechizmu z Niemjeckjeho na Kaśebsko-Słovjenskj jęzek przełożeł Wójkasin ze Sławóśena, Świecie, 1861.

1862

*F. Ceynowa, Dorade Lekarzkje v rożnech chórobach vevnętrznech, zevnętrznech e półogóvech s dodanjm srodkov ledovech, zabóbónov e guseł tak dovnjeśech jak e teraznjeśech, napjseł… Świecie, [1862].
*A. Гилфердинг, Остатки Славян на южном берегу Балтийского Моря, Санктпетербург, 1862.

1864

*Karte Dorflage von Tangen, Umgezeichneter Ausschnitt aus der Feldmark Karte von 1864 im Katasteramt Buetow.

1865

*F. Cejnowa, Rozmowa Pólocha s Kaszebą napjsąno przez s. p. Xędza Szmuka s Pucka a do dreku pódąno przez Sena Wójkwójca ze Sławószena, wyd. II, Svjecè, 1865.
*H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volkssthümliche Redensarten, Berlin, 1865.

1866

*F. Cejnowa, Skôrb kaszébsko-slowjnskjè mòvé…, Svjecè, 1866, 1868.
*F. Cejnowa, Sto frantovek z połudnjovéj częścj Pomorza Kaszubskjego, osoblivje z zjemj Svjeckjéj, Krajni, Koczevja i Boróv. S dodatkjem trzech prosb na vesele, Svjecè, [1866].
*F. Ceynowa, Skôrb Kaszébskosłovjnskje mòvé, Wejherowo, 1866-1968.
Spis treści: [F. Ceynowa,] Rozmova Kaszébé z Polôchę, IX/1868, s. 134-139, X/1868, s. 151-157, XII/1868, s. 183-194.

1867

*Karte ueber die in der Gemarkung, Rekow, 1867.

1868

*F. Ceynowa, Sbjór pjesnj svjatovich, które naród słovjańskj v krolestvje pruskim spjevacj lubj, Seszit I-II, Gdańsk, 1868.

1871

*A. Schleicher, Laut und Formenlehre der polabischen Sprache, Petersburg, 1871.

1874

*П. Стремлер, Фонетика кашубскаго јазыка, перепечатано изъ „Филологических Записок”, Воронежь, 1874.
Spis treści: Собрание кашебскихъ словъ не употребляюшчихся въ польскомъ јазыкѣ, str. 59-72.
*R. Szymański, Statystyka ludności polskiej w zaborze pruskim, Poznań, 1874.

1876

*H. Frischbier, Preussische Sprichwörter und volkssthümliche Redensarten, Berlin, 2. wyd., 1876.

1877

*P. Parylak, Prowincyonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach zestawione i porównanie z językiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubskim przez Prof. P. Parylaka w Stanisławowie w r. 1877.

1879

*Karte ueber die in der Gemarkung Trzebiatkow beleg, 1879.
*F. Ceynowa, Zarés do grammatikj kaŝébsko-słovjnksjè mòvé napjsêł é védêł…, Poznań, 1879.
Spis treści: F. Cejnowa, Rozmowa Pólocha s Kaszebą napjsąno przez s. p. Xędza Szmuka s Pucka a do dreku pódąno przez Sena Wójkwójca ze Sławószena
*W. Ketrzyński, Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wchodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckimi, Lwów

1880

*H. Derdowski, O Panu Czorlinscim co do Pucka po sece jachoł, Chełmno, 1880.
*H. Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, zełgoł dlo swojech druchow kaszubsciech Jarosz Derdowski, 2 wyd.?, Toruń?, 1880.
*Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, I-XV, Warszawa, 1880-1902.

1882

*H. Frischbier, Preussisches Woerterbuch…, I-II, Berlin, 1882-1883.
*Pommerellisches Urkundenbuch, hrsg. M. Perlbach, Danzig, 1882.

1883

*L. Biskupski, Beitraege zur slavischen Dialektologie. I. Die Sprache der Bodnitzer Kaschuben im Kreise Karthaus (West-Preussen), Leipzig, 1883.
*H. Derdowski, Walek na jarmarku, Toruń, 1883.
*H. Derdowski, Kaszubë pod Widniem,

1884

*Hieronim Derdowski, Wracanie Żydów do Palestyny i wejście do obiecanej Ziemi. Pieśń na żydowskie święta wielkanocne ułożona, Toruń, 1884.

1885

*F. Cejnowa, Rozmowa Pólocha s Kaszebą napjsąno przez s. p. Xędza Szmuka s Pucka a do dreku pódąno przez Sena Wójkwójca ze Sławószena, Chicago, 1885.
*H. Derdowski, Jasiek z Knieji. Sporo kupa łgorstw koszebsciech zebrano i powiązano od Hieronima Derdowskiego a na prowdę Jarosza Dyrdę, Toruń, 1885.
*Hieronim Derdowski, Walek na jarmarku, II wydanie, Toruń, 1885.

1886

*F. Miklosich, Etymologische Wörterbuch der slavischer Sprachen, Wien, 1886.
*K. Pernin, Wanderungen durch die sogenannte Kaszubei und die Tuchler Heide, Gdańsk, 1886.

1887

*X. G. Pobłocki, Słownik kaszubski z dodatkiem idiotyzmów chełmińskich i kociewskich, Chełmno, 1887.

1888

*H. Gołębiowski, Obrazki kaszubskie z półwyspu Helu, 1888.

1889

*W. Łęgowski (Nadmorski), Ludność polska w Prusiech Zachodnich. Jej rozwój i rozsiedlenie w bieżącym stuleciu z mapą etnograficzną, Warszawa, 1889.

1890

*Hieronim Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, zełgoł dlo swojech druchow kaszubsciech Jarosz Derdowski, Toruń, 1890.
*Hieronim Derdowski, Walek na jarmarku, III wydanie, Toruń, 1890.
*Hieronim Derdowski, Walek na jarmarku, IV wydanie, Winona, 1890.

1891

*Aleksander Berka / Leon Biskupski, Słownik kaszubski porównawczy, Leipzig (Warszawa), 1891.

1892

*Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich, zebrał i oprac. Dr. Nadmorski [J. Łęgowski], Poznań, 1892.

1893

*S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków, 1893.
Spis treści: S. Ramułt, Wstęp, str. XLV-?.

1894

*H. Landwehr, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfuersten, Berlin, 1894.

1896

*Gotthelf Bronisch, Kaschubische Dialektstudien I. Die Sprache der Bëlöcë nebst Anhang: Einige ł-Dialekte, Leipzig 1896;
*A. Parczewski, Szczątki kaszubskie w Prowincyi Pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny, Poznań, 1896.

1897

*[H. Derdowski,] Nórcyk kaszubści abo Koruszk i Jedna Maca Jędrnyj Prowde. Pozbieroł Mejster od Piesni „O panu Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł”. Drekowoł Jarosz Derdowści we Winonie, w Nórtowyj Ameryce, 1897.

1898

*Gotthelf Bronisch, Kaschubische Dialektstudien II. Texte in der Sprache der Bëlöcë nebst Anhange: Proben aus einigen Ł-Dialekten, Leipzig 1898

1899

*A. Majkowski, Jak w Koscérznie koscelnego obrele abo pięc kawalerow a jedna jedyno brutka w osem spiewach…, Gdańsk, 1899.
*J. J. Mikkola, Betonung und Quantität in den westlawischen Sprachen. I., Helsingfors 1899.
*S. Ramult, Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków, 1899.
*F. Tetzner, Die Slovinzen und Lebakaschuben. Land und Leute, Haus und Hof, Sitten und genraeuche, Sprache und Literatur im oestlichen Hinterpommern, Berlin, 1899.

1900

*J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, Kraków, 1900-1911.

1901

*Tore Torbiörnsson: Die gemeinslawische Liquidametathese. I. Upsala 1901 (Upsala Universitets årsskrift 1902. Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper. I.).

1902

*W. Kętrzyński, Przydomki szlachty pomorskiej, Toruń, 1902.
*G. Smólski, Drwinkowania i żarty Pomorzan, Warszawa, 1902.
*F. Tetzner, Die Slaven in Deutschland, Braunschweig, 1902.

1903

*F. Lorentz, Slovinzische Grammatik, St. Petersburg, 1903.

1904

*J. Marchlewski, Stosunki społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego, Lwów, 1904.
*H. Wünsche, Studien auf der Halbinsel Hela, Dresden, 1904.

1905

*H. Derdowski, Jasiek z Knieji. Sporo kupa łgorstw koszebsciech zebrano i powiązano od Hieronima Derdowskiego a na prowdę Jarosza Dyrdę, Gdańsk, 1905.
*F. Lorentz, Slovinzische Texte, St. Petersburg, 1905.
*Aleksander Majkowski, Spiewe i frantówsci, Poznań, 1905.
*K. Nitsch, Dyalekty polskie Prus Zachodnich, cz. I: Dyalekty po lewej stronie Wisły (wraz za pograniczną kaszubszczyzną) z mapą, Kraków, 1905.

1907

*K. Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, 1907.

1908

*E. Berneker, Slavisches etymologisches Woerterbuch, A-morъ, Heidelberg, 1908-1913.
*W. Kętrzyński, Germanizacja Pomorza za polskich czasów, Toruń, 1908.
*K. Kościński, Kaszubi giną, Poznań, 1908.
*F. Lorentz, Slovinzische Woerterbuch, I-II, St. Petersburg, 1908-1912.
*Zbornik u slavu Vatroslava Jagića, Berlin, 1908.
Spis treści: F. Lorentz, Die postlabialen und gutturalen Diphtongierungen des Pomoranischen.

1910

*L. Bernhard, Das polnische Gemeinwesen im Preussischen Staate. Die Polenfrage, Leipzig, 1910.
*B. Chrzanowski, Na kaszubskim brzegu, Poznań, 1910.
*A. G. Preobraženskij, Etimologičeskij slovar russkogo jazyka, I-II, Moskva, 1910-1914.
*B. Ślaski, Lustracja starostwa kościerzyńskiego z 1664 r, Toruń, 1910.

1911

*H. Derdowski, O panu Czôrlińsczim co do Pucka po séce jachôł. Zełgoł dlo swojech druchow kaszubsciech Jarosz Derdowski, II wydanie, Kościerzyna, 1911.

*E. S. Gulgowski, Hausfliess in der Kaschubei, Berlin, 1911.

*E. S. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Ein Beitrag zur Volks und Landeskunde der Kaschubei, Berlin, 1911.

*K. Nitsch, Mowa ludu polskiego, Kraków, 1911.

P. Panske, Urkundenbuch der Komturei Tuchel. Handfestenbuch und Zinsbuch, Danzig, 1911.

1912

*A. Chołoniewski, Nad Polskim Morzem, Warszawa, 1912.

1913

*A. Majkowski, Kwestia kaszubska, Zeszyt monograficzny „Ziemi”, IV, 1913.

1915

*K. Zimmermann, Fryderyk Wielki i jego kolonizacja rolna na ziemiach polskich, Poznań, 1915.

1914

*E. Holsten, Die Volkskunde des Waizackers, Stettin, 1914.
*F. Lorentz, Teksty pomorskie czyli słowińsko-kaszubskie, z. II, Kraków, 1914.

1916

*J. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków, 1916.
*J. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków, 1916.

1917

*B. Chrzanowski, Z wybrzeża i o wybrzeżu, Poznań, 1917.
*A. Mańkowski, Dwa dokumenty dotyczące bartnictwa w starostwach tucholskim i świeckim, Toruń, 1917.

1919

*F. Lorentz, Kaschubische Grammatik, Danzig, 1919.

1920

*W. Keller, Volkssagen aus Stadt und Kreis Buetow in Pommern, Bütow, 1920.
*Wuj Wrek (Jan Patock), Figle gnieżdżewskich gburów, Gdańsk, 1920.

1921

*P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772, Toruń, 1921.
*A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów, 1921.

1923

*F. Lorentz, Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Gdańskim, Poznań, 1923.
*W. Łęga, O składnikach etnograficznych Pomorza w wiekach ubiegłych, Toruń, 1923.
*Franciszek Sędzicki, Godka o Januszu Skwierku, najsławniejszym grajku kaszubskim, Starogard, 1923.

1924

*I. Gulgowski, Kaszubi, Kraków, 1924.
*F. Lorentz, Teksty pomorskie (kaszubskie), Kraków, 1924.

1925

*J. S. Bystroń, Ugrupowanie etniczne ludu polskiego, Kraków, 1925.
*M. Chełmikowski, Związki zawodowe robotników polskich w Królestwie Pruskim (1889-1918), Poznań, 1925.

1926

*Charte von dem im Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Katkow, 1926.
*A. Fischer, Lud polski, Lwów, 1926.
*J. Karnowski, Filomaci pomorscy, cz. I, 1840-1901, Toruń, 1926.
*F. Lorentz, Geschichte der Kaschuben, Berlin, 1926.

1927

*Leon Heyke, Kaszebski spiewe, Chojnice, 1927.
*J. Allendorf, Die Archidiakonate des Bistums Cammin, Berlin, 1927.
*F. Lorentz, Gramatyka pomorska, z. I (z mapą dialektologiczną), Poznań, 1927.

1928

*Franciszek Sędzicki, Jaromar, Gdańsk-Toruń, 1928.

1929

*F. Krüger, Heimatkunde des Kreises Bütow, z. 2. Das Land Bütow, Bütow, 1929.
*Księga pamiątkowa Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim, Poznań, 1929.
Spis treści: J. Łęgowski, Pomorskie zabytki językowe z XVI i XVII w., str. 21-30.
*Pomorze Polskie, Toruń, 1929.
Spis treści (t. 1): A. Fischer, Zarys etnograficzny polskiego Pomorza; M. Rudnicki, Charakterystyka językowa polskiego Pomorza.

1931

*Morze i Pomorze w pieśni, red. W. Pniewski, Gdańsk, 1931.
*Pamiętnik zjazdów Pomorzoznawczych, red. J. Borowik, Toruń, 1931.
Spis treści: B. Stelmachowska, Badania etnograficzne na Pomorzu.

1932

*B. Stelmachowska, Stosunek Kaszub do Polski, Toruń, 1932.

1933

*W. Łega, Ziemia Malborska, Kultura ludowa, Toruń, 1933.

*Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. Księga pamiątkowa…, pod red. Wł. Pniewskiego, Gdańsk, 1933.

*P. Panske, Stolper Kadetten, katolischer Abkunft aus dem Lande Buetow (1769-1811), Stettin, 1933.

*B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń, 1933.

1934

*H. Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, zełgoł dlo swojech druchow kaszubsciech Jarosz Derdowski, III wydanie, Pelplin, 1934.

*A. Fischer, Etnografia słowiańskia, z. 3, Lwów-Warszawa, 1934.

*A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, F. Lorentz, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Toruń, 1934.

Spis treści: A. Fischer, Kaszubi na tle etnografii Polski. Studium porównawcze; T. Lehr-Spławiński, O narzeczach Słowian Nadbałtyckich; F. Lorentz, Zarys etnografii kaszubskiej, str. 78-?.

*St. Kozierowski, Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej, z. I, Poznań, 1934.

*W. La Baume, Urgeschichte der Ostgermanen, Danzig, 1934.

*K. Moszyński, Atlas kultury duchowej Polski, opr. z J. Klimaszewska i M. Bytnarówna, z. 1-3, Kraków, 1934-1936.

*P. Paliński, Przewodnik po polskim wybrzeżu i po ziemi Kaszubskiej, Gdynia, 1934.

1935

*Hieronim Derdowski, Jasiek z Knieji. Sporo kupa łgorstw koszebsciech zebrano i powiązano od Hieronima Derdowskiego a na prowdę Jarosza Dyrdę, Pelplin, 1935.

*Documenta Capitaneatus Slochoviensis (1471-1770), wyd. P. Panske, Toruń, 1935.

*F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, The Cassubian Civilisation, London, 1935.

*Osadnictwo polskie na Pomorzu, Toruń, 1935.

*P. Panske, Zur Geschichte des eingebornen Adels im Lande Bütow, Stettin, 1935.

*Jan Trepczik, Kaszebskji pjesnjôk. Dzel I, Rogoźno Wlkp., 1935.

*Florian Znaniecki, Socjologia walki o Pomorze, Toruń, 1935.

1936

*K. Kaiser, Pommersche Volkskunde (Atlas), Stettin, 1936.

*Ł. Kamieński, Pieśni ludu polskiego, Toruń, 1936.

Spis treści (t. I): Pieśni z Kaszub Południowych.

*Mapa topograficzna w skali 1:100 000, ark. Gowidlino, Warszawa, 1936.

*Mapa topograficzna w skali 1:100 000, ark. Lipusz i Bytowo (Bütow), Warszawa, 1936.

*J. Patock, Die Pflanzen im Kreislauf deh Jahrfeste. Volksbrauch und Volksglauben aus der Kaschubei, Poznań, 1936.

*Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, pod red. St. Arnolda, t. I, Pomorze polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, Warszawa, 1936.

1937

*K. Nitsch, Słownik geograficzny państwa polskiego. T. I: Język polski Pomorza i Prus Wschodnich, Warszawa, 1937.
*Mapa topograficzna w skali 1:100 000, ark. Miastko (Rummelsburg), Warszawa, 1937.
*G. Renn, Die Bedeutung des Namens “Pommern” und die Bezeichnung für das heutige Pommern in der Geschichte, Greifswald, 1937.
*Słownik geograficzny państwa polskiego, red. S. Arnoldt, Warszawa, 1937.
Spis treści (t. I): M. Kiełczewska-Zaleska, Osadnictwo wiejskie i miejskie Pomorza Polskiego i Pomorza Zachodniego; (z. 1): B. Stelmachowska: Etnografia Pomorza i Prus Wschodnich.
*B. Stelmachowska, Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań, 1937.
*B. Stelmachowska, Zdobnictwo Ziemi Pyrzyckiej, Poznań, 1937.?
*B. Sychta, Hanka sę żeni. Wesele kaszubskie…, Wejherowo, 1937.
*B. Sychta, Spiące uejskue, Wejherowo, 1937.
*A. Wrzosek, Kaszubski przemysł ludowy, Poznań, 1937.

1938

*Der Kreis Rummelsburg. Ein Heimatbuch, Stettin, 1938.

*A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa, Toruń, 1938.

*Opis królewszczyn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Toruń, 1938.

*B. Sychta, Dzewczę i mjedza, Wejherowo, 1938.

*J. Torliński, Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich, Poznań, 1938.

1939

*G. Bronisch, H. Teichmueller, W. Ohle, Der Kreis Bütow. Ein Heitmatbuch, Szczecin, 1939.
*J. S. Bystroń, Czynniki magiczno-religijne w osadnictwie, Warszawa, 1939.
*J. S. Bystroń, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Warszawa-Poznań, 1939.
*H. Derdowski, Pisma prozą, Kartuzy, 1939.
*St. Kozierowski, Badania nazw topograficznych, t. VIII, Niestniejące miejscowości Wielkopolskie, Poznań, 1939.
*K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Cz. II: Kultura duchowa. Z. 2, Kraków, 1938.
*Tóna Piętów (Leon Roppel), Na jantôrowym brzegu, Wejherowo, 1939.
*G. Renn, Die Bedeutung des Names «Pommern» und die Bezeichungen für das heutige Pommern in der Geschichte, Greifswald, 1939.
*E. Sauer, Der Adel waehrend der Besiedlung Ostpommerns (der Laender Kolberg, Belgrad, Schlawe, Stolp 1250-1350), Stettin, 1939.

1940

*S. Siebke, Die Gegenreformation im Lande Bütow, Greifswald, 1940.

1942

*K. Kasiske, Beitraege zur Bevoelkerungsgeschichte Pommerellens im Mittelalter, Koenigsberg, 1942.

1945

*L. Bądkowski, Pomorska myśl polityczna, London, 1945.
*W. Brzeska, Życiorys prawdziwy Bożeny Stelmachowskiej, t. 2, red. 2, lata 1945-1950, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Materiały Bożeny Stelmachowskiej, t. 195. (?)
*Z. Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań, 1945.
*Anna Kutrzebianka, Etnografia polskich grup ludnościowych na zachodzie. (Prusy i Kaszuby), Kraków, 1945.

1946

*Mapa gleb Pomorza Zachodniego w skali 1:350 000, oprac. T. Mieczyński, Bydgoszcz-Gdańsk, 1946.

*K. M. Pospieszalski, Polska pod niemieckim prawem 1939-1945 (ziemie zachodnie), Poznań, 1946.

*J. Rompski, Anka, Checz, nr 28, 1946, str. 2-3.

*E. Serwański, Społeczeństwo polskie na ziemiach odzyskanych. Odzyskane ziemie – odzyskani ludzie, Poznań, 1946.

1947

*J. S. Bystroń, Etnografia Polski, Warszawa, 1947.

*J. S. Bystroń, Kultura ludowa, Warszawa, 1947.

*J. Delekta, Materiały do wierzeń i praktyk magicznych na Pomorzu, Lublin, 1947.

*J. Gajek, Polski atlas etnograficzny, Lublin, 1947.

*Instytut Bałtycki redivivus, Gdańsk, 1947, str. 99-?.

*T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie. Powstanie. Rozwój, Warszawa, 1947.

*L. Sobociński, Na gruzach Smętka, Warszawa, 1947.

*S. Srokowski, Pomorze Zachodnie. Studium geograficzne, gospodarcze i społeczne, Toruń, 1947.

*M. Znamierowska-Pruefferowa, Ochorna zabytków kultury ludowej. Poradnik terenowy (?), Warszawa-Toruń, 1947.

1948

*J. S. Bystroń, W. Dynowski, Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce. Zagadnienia kultury ludowej w Polsce, Warszawa, 1948.
*K. Zawistowicz-Adamska, Żywe tradycje współdziałania na wsi. Pomoc wzajemna i współdziałanie w kulturach ludowych, Łódź, 1948.

1949

*W. Łega, Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII wieku, Poznań, 1949.

*Pomorze Zachodnie, red. J. Deresiewicz, Poznań, 1949, wyd. 2.
Spis treści (cz. 1): G. Chmarzyński, U granic sztuki ludowej i historycznej na Pomorzu Zachodnim; B. Stelmachowska: Czego nie starła nawałnica (Relikty etnograficzne kultury ludowej Pomorza Zachodniego), str. 221-?; K. Ślaski, W uporczywej walce (?).

*J. Rompski, Smętek kaszubski. Praca magisterska z zakresu etnologii i etnografii, UMK, Toruń, 1949. Maszynopis w zbiorach Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

1950

*A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań, 1950.

1951

*S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej (cz. 1: polsko-niemiecka, cz. 2: niemiecko-polska), Warszawa-Wrocław, 1951.
*J. Tokarski, Czasowniki polskie. Formy, typy, wyjątki, słownik, Warszawa, 1951.
*Zasięg lasów Pomorza w dobie historycznej w skali 1:500 000, Poznań, 1951.

1953

*G. Dabinnus, Die laendliche Bevoelkerung Pommerellens im Jahre 1772 mit Einschluss des Danziger Landegebietes im Jahre 1793, Marburg, 1953.
*Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Warszawa, 1953-

1954

*T. Cieślak, Dorobek nauk społecznych w dziedzinie pomorzoznawstwa, Przegląd Zachodni, nr 9-10, 1954, str. 8-14.
*W. Kostuś, Władztwo Polski nad Lęborkiem i Bytowem, Wrocław, 1954.
*G. Labuda, Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, Toruń, 1954.
*K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych, Wrocław, 1954.
Spis treści (t. 2): K. Nitsch, F. Lorentz, Słovinzisches Woerterbuch, St. Petersburg, I-1908, II – 1909 – RS II 1912, str. 423-432.
Spis treści (t. 3): K. Nitsch, Stosunki pokrewieństwa języków lechickich, str. 5-46; Dialekty polskie Prus Zachodnich, str. 47-251; Gostycyn i Cekcyn, str. 395-399; Mowa Kaszubów, str. 470-473.
*Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa pomorskiego, okręgu bytowskiego i lęborskiego w drugiej połowie XVI w. w skali 1:300 000, oprac. M. Biskup, Bydgoszcz, 1954.
*Sieć parafialna wojwództwa pomorskiego, okregu bytowskiego i lęborskiego w drugiej połowie XVI w. w skali 1:300 000, oprac. A. Tomczak, Bydgoszcz, 1954.
*K. Ślaski, Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym, Poznań, 1954.

1955

*M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w. I. Rozmieszczenie własności ziemskiej. II. Sieć parafialna, Toruń, 1955.
*G. Labuda, Uwagi dyskusyjne w sprawie przemian etnicznych Pomorza Zachodniego, Poznań, 1955.
*A. Necel, Kutry o czerwonych żaglach, Gdynia, 1955.
*Tóna Piętów [L. Roppel], Jan Staszków [J. Piepka], Nasze stronë, Warszawa, 1955.
*K. Zawistowicz-Adamska, Badania na głównymi i ubocznymi zajęciami ludności wiejskiej przeprowadzone w 1955 r, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuścizna Jana Rompskiego.

1956

*M. Biskup, Osady na prawie polskim na Pomorzu Gdańskim w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa, 1956.
*Ekspedycja naukowa na Ziemie Słowińców z subwencji TNT, 1956. Sprawozdania, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu, t. 157, k. 129.
*M. Kiełczewska-Zaleska, O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa, 1956.
*Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa, 1956.
Spis treści: K. Nitsch, Historia badań nad dialektami północnej Polski, str. 11-20; Z. Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej, str. 37-48; P. Smoczyński, Stosunek dialektu Sławoszyna do języka Cenowy, str. 49-86; A. Bukowski, Pomorze w dobie narastania i rozwoju kapitalizmu (1807-1870), str. 131?; T. Lehr-Spławiński, O dawnych narzeczach Słowian Pomorza Zachodniego i ziem przyległych, str. ?
*F. Sędzicki, Jestem Kaszubą. Wybór utworów, Warszawa, 1956.
*Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, Poznań, 1956.
Spis treści (t. 2): B. Dopierała, Walka klasy robotniczej prowincji zachodnio-pomorskiej o wyzwolenie społeczne w okresie wzniesienia fali rewolucyjnej.
*S. Szpilczyński, Z dziejów przesądu i zabobonu w lecznictwie (?), Warszawa, 1956.
*M. Znamierowska-Pruefferowa, Badania terenowe w obrębie województwa bydgoskiego i gdańskiego, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuścizna Jana Rompskiego, Materiały na konferencję muzealnictwa 20-23. 03. 1956 r. w Warszawie.
*M. Znamierowska-Pruefferowa, Uwagi o sztuce ludowej woj. bydgoskiego, Toruń-Kcynia, 1956.

1957

*H. Heyden, Kirchengeschichte Pommerns, Bd I, Koeln-Braunsfeld, 1957.
*A. Majkowski, Wiersze i frantówczi, Gdynia, 1957.
*Mały atlas gwar polskich, I-XIII, oprac. pod kierownictwem K. Nitscha, od II pod kier. M. Karasia i Z. Stamirowskiej, od IX pod kier. M. Karasia, Wrocław-Kraków, 1957-1970.
*J. Piepka, Hanesk, Warszawa, 1957.
*P. Szefka, Gwiżdże. Widowisko obyczajowe obrazujące obrzędy i zabawy noworoczne Kaszubów, Gdańsk, 1957.
*P. Szefka, Tańce kaszubskie, Gdańsk, 1957-1979, z. I-IV.

1958

*A. Bukowski, Pomorze Gdańskie 1807-1850, Wrocław, 1958.

*J. Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowaniu wsi, Wrocław, 1958.

*Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich naboznich męzow Z niemieckiego w Slawięsky iezik wilozone Przez Szymona Krofea, sluge slowa Bozego w Bytowie, Gdańsk, 1586, wydanie fotoofsetowe R. Olesch, Köln-Graz, 1958

*F. Fenikowski, Zapadły zamek, Warszawa, 1958.

*J. Karnowski, Nowotné spiéwë i wiersze, Gdynia, 1958.

*W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, Gdańsk, 1958.

*S. Krofey, Geistliche Lieder D. Martin Luthers und anderer frommer maenner…, Danzig 1586, Koeln-Graz, 1958.

*F. Lorentz, Gramatyka pomorska, wyd. 2 fotoofsetowe (t. 1, cz. I: 1958), przełożył z niemieckiego M. Rudnicki, Wrocław, 1958-1962.

*F. Lorentz, Pomoranische Wörterbuch, Bd I: A-P, Berlin, 1958.

*W. Łega, Legendy Pomorza, Gdańsk, 1958.

*Mapa [litograficzna] powiatu Bytów w skali 1:100 000, Warszawa, 1958.

*Mapa [litograficzna] powiatu Miastko w skali 1:100 000, Warszawa, 1958.

*A. Mioduchowska, Współdziałanie dospodarcze w Brzozówce w końcu wieku XIX i w wieku XX. Zajęcia pozarolnicze. Współdziałanie gospodarcze, Wrocław, 1958.

*Polski atlas etnograficzny, red. J. Gajka, Zeszyt próbny, Wrocław, 1958.

*M. Pontanus, Der kleine Catechismus D. Martini Lutheri Deutsch vnnd Wendisch gegen einander gesetzt. Mit anhange der Sieben Busspsalmen Koenigs Davids, Danzig 1643 und Passiongeschichte, Danzig 1643, Köln-Graz, 1958.

*P. Szefka, Sobótka. Widowisko ludowe oparte na obrzędach, zyczajach i obyczajach kaszubskich, Gdańsk, 1958.

*A. Wielopolski, Memoriał landrata z Bytowa o położeniu ludności polskiej w powiecie bytowskim w r. 1854, Poznań, 1958.

1959

*Lech Bądkowski, Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk, 1959.

*H. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, Gdynia, 1960.

*A. Dobrowolska, Z problematyki odzieży ludowej na Pomorzu Zachodnim, Wrocław-Szczecin, 1959.

*B. Dopierała, Ekonomiczne i demograficzne problemy Pomorza Zachodniego w świetle niemieckich materiałów źródłowych z lat 1926-1932. Materiały do dziejów nowożytnych Ziem Odzyskanych, cz. IV, Poznań, 1959.

*Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w, wyd. G. Labuda, Toruń, 1959.

*H. Lesiński, B. Drewniak, Źródła do historii kultury materialnej wsi na Pomorzu Zachodnim w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie, Szczecin-Wrocław, 1959.

*A. Łajming, Szczesce, Gdańsk, 1959.

*Pomorze nowożytne, red. G. Labuda i S. Hoszowski, Warszawa, 1959.
Spis treści: K. Ślaski, Polskość Pomorza zachodniego w świetle źródeł XVI-XVIII w, str. 34-74; W. Odyniec, Stosunki społeczno-gospodarcze w starostwach kaszubskich województwa pomorskiego w XVII-XVIII w, str. 271?

*J. Rompski, Materiały penetracyjne. Powiat wąbrzeski i kartuski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuścizna Jana Rompskiego, badania na Kaszubach zostałe przeprowadzone w 1958 i 1959 r.

*J. Rompski, Sprawozdanie penetracyjne powiatu chojnickiego z zakresu sztuki ludowej i ludowego rzemiosła artystycznego, Toruń, 1959, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuścizna Jana Rompskiego.

*Sprawozdanie z działalności TRZZ w latach 1957-1959, Warszawa, 1959.

*B. Stelmachowska, Atlas polskich strojów ludowych. Strój kaszubski, cz. I, z. 2, Wrocław, 1959.

*B. Sychta, Wesele kociewskie, Gdynia, 1959.

*K. Ślaski, Przemiany narodowościowe na Pomorzu Zachodnim w XIII-XX wieku, Szczecin-Wrocław, 1959.

*A. Wielopolski, Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800-1918, Szczecin, 1959.

*T. Wróblewski, Pomorze Zachodnie w niemieckich atlasach etnograficznych, Szczecin-Wrocław, 1959.

1960

*Badania nad funkcjami i ludnością małych miast na Ziemiach Północnych (Olecko, Biskupiec, Bytów), red. L. Kosiński, Warszawa, 1960.
*H. Batowski, Niemiecko-polski konflikt nad Bałtykiem w okresie 1919-1939 na tle polityki europejskiej (rola Pomorza), Szczecin, 1960.
*Hieronim Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, zełgoł dlo swojech druchow kaszubsciech Jarosz Derdowski, IV wydanie, Gdynia, 1960.
*A. Dobrowolska, Z badań nad kulturą materialną Pomorza Zachodniego, Wrocław-Szczecin, 1960.
*Z. Dulczewski, Tworzenie się nowego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, Wrocław-Szczecin, 1960.
*Kultura ludowa Wielkopolski (?), Poznań, 1960.
(t. I): J. Topolski, Kultura rolnicza.
*K. Kwaśniewski, Terytorium Słowian północno-zachodnich w świetle niektórych wyników badań nad budownictwem ludowym, Wrocław-Szczecin, 1960.
*A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa, [1960].
Spis treści: Od autora, str. 5-6; Część pierwsza: Słowniczek wyrazów gwary kaszubskiej, str. 17-66; Część druga: Skorowidz wyrazów polskich użytych do objaśnienia gwarowych wyrazów kaszubskich, str. 67-115.
*W. Łega, Okolice Świecia, Materiały etnograficzne, Gdańsk, 1960.
*K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 2, Warszawa, 1960.
*S. Nowakowski, Więź społeczna na Ziemiach Zachodnich, Wrocław-Szczecin, 1960.
*Pomorze Zachodnie nasza ziemia ojczysta, Poznań, 1960.
Spis treści: A. Czacharowski, Dzieje pogranicza Pomorza Zachodniego z Polską w XII-XIII wieku; K. Ślaski, Przemiany narodowościowe na Pomorzu Zachodnim; K. Trzebiatowki, Z dziejów walk Pogranicza i Kaszub o polskość; T. Wróblewski, Etnograficzny zarys Pomorza Zachodniego.
*B. Stelmachowska, Budownictwo Słowińców, Poznań, 1960.
*Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, 1960.
Spis treści (t. IV, z. 1(11)): A. Kamińska-Linderska, Lenno Lębork i Bytów na tle stosunków polsko-brandenburskich (1657-1670).
*M. Szymański, Ludność rodzima, Gdańsk, 10. 02. 1960, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuścizna Józefa Węsierskiego, maszynopis, k. 1.
*K. Ślaski, Podziały terytorialne Pomorza w XII-XIII wieku, Poznań, 1960.
*J. Walicki, Przynależność metropolitarna biskupstwa kamieńskiego i lubuskiego na tle rywalizacji Magdeburga i Gniezna, Lublin, 1960.

1961

*M. Biskup, L. Koc, Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa, 1961.

*W. Błaszkowski, Obiekty ludowej kultury materialnej środkowych i północnych Kaszub. Ich obecny stan i znaczenie, Gdańsk, 1961.

*M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik, Stuttgart, 1961.

*Andrzej Bukowski, Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902). Z dodatkiem dwóch nie znanych jego utworów pt. Jasiek z kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki oraz Listy z podróży po osadach polskich w Ameryce, Gdańsk, 1961.

*A. Bukowski, Działalność literacka i społeczna H. Derdowskiego w Ameryce (1885-1902), Gdańsk, 1961.

*Dzieje Pomorza Zachodniego w wypisach, red. H. Lesiński, Poznań, 1961.

*Etnografia Polska, Wrocław, 1961.
Spis treści (t. IV): J. Klimaszewska, Nakazy magiczne związane z rokiem obrzędowym w Polsce.

*W. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa, 1961.

*Lustracja województwa pomorskiego, Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII w: Prusy Królewskie 1564 r, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk, 1961.

*W. Łega, Ziemia Chełmińska, Wrocław, 1961.

*J. Piepka, Stojedna chwilka. Poezje, satyry…, Gdynia, 1961.

*Pomorze Zachodnie na progu dziejów najnowszych, Warszawa, 1961.
Spis treści: B. Drewniak, Polscy robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim w latach 1890-1891.

*H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę ≥ i oraz ĭ, ў, ŭ ≥ ë, Wrocław, 1961.

*K. Skłodowska-Antonowicz, Łowiectwo ludowe na tle zbiorów etnograficznych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Toruń, 1961.

*Słowińcy ich jezyk i folklor, (Wrocław?, Warszawa?), 1961.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Przysięgi słowińskie z Wierzchocina, str. 87-107.

*M. Sczaniecki, K. Śląski, Dzieje Pomorza Słupskiego i innych terenów województwa koszalińskiego w wypisach, Poznań, 1961.

*P. Szefka, Dëgusë. Obzczajowy obrazek sceniczny z kaszubskich stron, Gdańsk, 1961.

*K. Trzebiatowski, Oświata i szkolnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XX wieku, Poznań, 1961.

*Wspomnienia o Stefanie Żeromskim, Warszawa, 1961.
Spis treści: B. Chrzanowski, Tęsknota Żeromskiego za Wybrzeżem, str. 226?

1962

*Dziedzictwo Gryfitów, Poznań, 1962.
Spis treści: K. Ślaski, Germanizacja Pomorza Dolnego.
*W. Filipowiak, Wolinianie, Szczecin, 1962.
*R. Kukier, Ugrupowanie etniczne i etnonimiczne Pomorza Słupskiego i Krajny Złotowskiej w świetle badań i samookreślenia ludu, Szczecin, 1962.
*L. Leciejewicz, Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962.
*A. Mączak, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII wieku (?), Warszawa, 1962.
* E. Rozenkranz, Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego do schyłku XIV stulecia, Gdańsk, 1962.
*Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich, z. 1, red.? T. Lehr-Spławiński, K. Polański, Wrocław, 1962, od z. 2 red.? K. Polański, Wrocław, 1971-
*Tuchola. Zarys mograficzny, Toruń, 1962.
Spis treści: M. Polakiewicz, Z etnografii powiatu tucholskiego.
*Volkskundliche Sammlungen der Bauernkultur im Mecklemburg, Schwerin, 1962.
Spis treści (Cz. 1): Das Arbeitsgeraet.
*Zeszyt monograficzny Kaszuby, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 1962.
Spis treści: L. Malicki: Kaszubska sztuka ludowa.

1963

*Akta Stanów Prus Królewskich, t. III, cz. 2 (1498-1501), wyd. K. Górski i M. Biskup, Toruń, 1963.

*K. Baumgarten, U. Bentzien, Hof und Wirtschaft der Robnitzer Bauern. Edition und Kommentar des Kloster-Invertariums von 1620, Berlin, 1963.

*Ivšićev zbornik, Zagreb, 1963.
Spis treści: Z. Stieber, Kasz. karno, serbo-chorwackie krdo, str. 341-343.

*L. Kosiński, Procesy ludniościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1960, Warszawa, 1963.

*J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, Wrocław, 1963.

*K. Kwaśniewski, Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym. Studium na podstawie materiałów etnograficznych z drugiej połowy XIX oraz z XX wieku pod red. A. Nasza, Wrocław, 1963.

*Ma jesma òd mòrza. Poezja i proza kaszubska o morzu, L. Roppel, Gdańsk, 1963.

*Stare i nowe Siołkowice (?), cz. 1, Wrocław, 1963.

*B. Stelmachowska: Budownictwo Słowińców, opr. T. Wróblewski, Poznań-Słupsk, 1963, Biblioteka Słupska, t. 11

*K. Trzebiatowski, Losy oświaty i szkolnictwa polskiego na Pograniczu i Kaszubach w czasach historycznych, Warszawa, 1963.

1964

*Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, oprac. zespół: I-V kier. zespołu Z. Stieber, VII-XV kier. zespołu H. Popowska-Taborska, Wrocław, 1964-1978.

*Beitraege zur Geschichte der Slawistik, Berlin, 1964.
Spis treści: F. Hinze, Zum Leben und Werk von Friedrich Lorentz (1870-1937). Eine Wuerdigung anlaesslich seines 25. Todestages, str. 81-112.

*J. Bartnicka-Dąbrowska, Polskie ludowe nazwy grzybów, Warszawa, 1964.

*H. Bollnow, Studien zur Geschichte der pommerschen Burgen und Staedte im 12. und 13. Jahrhundert, Köln-Graz, 1964.

*A. Bukowski, Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym, Gdańsk, 1964.

*J. Burszta, Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, Poznań, 1964.
*T. Cieślak, Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk, 1964.

*Z. Dulczewski, Socjologiczne aspekty migracji ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, Poznań, 1964.

*A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, z gwary kaszubskiej przeł. L. Bądkowski, Gdańsk, 1964.

*Przeobrażenia społeczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, Poznań, 1964.
Spis treści: K. Golczewski, Początki władzy polskiej na Pomorzu Zachodnim; K. Kersten, Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947.

*B. Stelmachowska, Słowińcy i ich kultura, Poznań-Słupsk, 1964.

*Słownik starożytności słowiańskich, t. 2, cz. 2, 1964.
Spis treści: Z. Sułowski, Kaszubi, s. 390-391.

*Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, Poznań, 1964.
Spis treści: J. Burszta, Tradycja i postęp w kulturze rolniczej; Z. Jasiewicz, Pomoc wzajemna i niektóre inne formy współdziałania; W. Sobisiak, Młodzież wiejska a kultura środowiska.

*K. Wajda, Wieś pomorska na przełomie XIX i XX w. Kwestia rolna na Pomorzu Gdańskim, Poznań 1964.

1965

*H. Heyden, Neue Aufsaetze zur Kirchengeschichte Pommerns, Köln-Graz, 1965.

*F. Hinze, Woerterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwoerter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin, 1965.

*O. Kolberg, Dzieła wszystkie, red. J. Burszta, Wrocław-Poznań (-Kraków?), 1965.
Spis treści (t. 39): Pomorze. Spis treści: A. Hilferding, Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego morza, str. 305-528

*J. Krzyżanowski, Słownik folkloru polskiego, Warszawa, 1965.
Spis treści: Obrzędy.

*B. Morioszek, Kształtowanie się społeczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1965, Gdańsk, 1965.

*Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II w. św., t. 9, Warszawa, 1965.
Spis treści: C. Madajczyk, Polityka narodowościowa władz hitlerowskich na Pomorzu.

*Polski atlas etnograficzny, red. J. Gajka, z. I, cz. 1: Mapy, cz. 2: tekst, Wrocław, 1965.

*L. Roppel, Z księgi mądrości Morzan. 13 centurii przysłów i powiedzonek kaszubskich o morzu, Gdańsk, 1965.

*Słownik folkloru polskiego, pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa, 1965.

*Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, M. Malec, Wrocław, 1965-1987.

*Województwo gdańskie w XX-leciu Polski Ludowej, Gdańsk, 1965.
Spis treści: B. Maroszek, Kształtowanie się jednolitego społeczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1965.

1966

*S. Gierszewski, Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII w, Gdańsk, 1966.
*R. Heising, Folklor muzyczny Pomorza, Muzeum Piśmiennictwa i muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuścizna Jana Rompskiego, referat na sesję popularno-naukową o folklorze Pomorza, Gdańsk, 26-28. 09. 1966 r, maszynopis.
*Historia Pomorza, red. G. Labuda, Poznań, 1966-1997.
*A. Kamińska-Linderska, Między Polską a Brandenburgią. Sprawa lenna lęborsko-bytowskiego w drugiej połowie XVII w, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966.
*Kościół w Polsce, red. J. Kłoczewski, t. I, Kraków, 1966.
*L. Młyński, Wspomnienia kaszubskie, Zbiory Józefa Borzyszkowskiego, maszynopis.
*W. Odyniec, Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII wieku, Gdynia, 1966.
*J. Olczak, K. Siuchniński, Źródła archeologiczne do studiów na wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. I-III, Poznań, 1966-1970.
*Pomorze – trudna ojczyzna?, red. A. Sakson, Poznań, 1966.
Spis treści: Z. Szultka, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszarze językowym Pomorza Zachodniego w XIX wieku, str. 23-70.
*Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław, 1966-
*Studia językoznawcze poświęcone profesorowi Rospondowi, Wrocław, 1966.
Spis treści: F. Sławski, Prasłowiańskie dial. *blesnъ, str. 67-70.

1967

*Altkaschubisches gesangbuchi, wyd. F. Hinze, Berlin, 1967.

*M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454-1466, Warszawa, 1967.

*W. Odyniec, Położenie ekonomiczne i społeczne chłopów województwa pomorskiego w XVIII w, Gdańsk, 1967.

*Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, red. M. Markiewicz, P. Rybicki, Poznań, 1967.
Spis treści: J. Burszta, Kategorie ludności i ich typ kulturowy, str. 132-177; S. Nowakowski, Procesy adaptacji i integracji w środowisku wiejskim i miejskim Ziem Zachodnich, str. 178-?.

*Die Schmolsiner Perikopen, wyd. F. Hinze, Berlin, 1967.

*D. Steyer, Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Gdynia, 1967.

*B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1967-1976.

*B. Wachowiak, Gospodarcze położenie chłopów w domenach Księstwa Szczecińskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII w, Szczecin, 1967.

*Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, L. Ropel, Gdańsk, 1967.

*S. Żeromski, Wiatr od morza, Warszawa, 1967.

1968

*Historia Pomorza, t. I do roku 1466, red. G. Labuda, cz. 1, Poznań, 1968.
Spis treści (t. I, cz. 1): G. Labuda, Ustrój terytorialny i społeczny słowiańskiej i pruskiej ludności Pomorza we wczesnym średniowieczu (VI-XII wiek), str. 291?
Spis treści (t. II, cz. 1): A. Mączak, Prusy w dobie rozkwitu gospodarczego i w okresie walk o zjednoczenie z koroną, str. 405?; B. Wachowiak, Pomorze Zachodnie w schyłkowiej epoce feudalizmu (1464-1845), str. 802?
Spis treści (t. II, cz. 2): E. Cieślak, M. Kosmann, Prusy Królewskie na drodze integracji z Rzeczpospolitą szlachecką, str. 122?; J. Wojtowicz, W. Zajewski, H. Rietz, Kryzys ustroju feudalnego i jego instytucji na Pomorzu Wschodnim (1772-1815). Prusy Zachodnie i Wschodnie w latach 1772-1815, str. 640.
Spis treści (t. III, cz. 1): K. Ślaski, B. Wachowiak, S. Salmonowicz, Zagadnienia ogólne, str. 33?
Spis treści (t. III, cz. 2): J. Jasiński, Zagadnienia polityczne, nardnowościowe i wyznaniowe, str. 14?; J. Jasiński, Polityka germanizacyjna i obrona przed nią na prusach Wschodnich i Zachodnich, str. 111?; Z. Szultka, Ludność kaszubska na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XIX w, str. 170?
*W. Jastrzębski, Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945, Poznań, 1968.
*J. Kucharska, Tradycyjna organizacja rybołówstwa zaspołowego na wybrzeżu kaszubskim, Wrocław i in, 1968.
*R. Kukier, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia, 1968.
*F. Lorentz, Pomoranische Wörterbuch, Bd II-V, oprac. F. Hinze, Berlin, 1968-1983.
*J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad, Poznań, 1968.
*Jan Staszków, Choróbsko (komedia), Gdańsk, 1968.
*W. Wach, Na kaszubskim szańcu, Warszawa, 1968.

1969

*Pomorze Zachodnie nasza ziemia ojczysta, Poznań, 1969.
Spis treści: K. Ślaski, Słowo wstepne, str. 5-7; Z. Kaczmarczyk, Z dziejów badań nad historią Pomorza Zachodniego, str. 129-132; Z. Sobierajski, Resztki dialektu Słowińców na Pomorzu Zachodnim, str, 168-175.
*Suplement do zeszytów I-VI AJK, Wrocław, 1969.
*K. Wajda, Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1917, Wrocław-Kraków, 1969.

1970

*S. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa, 1970, t. 1.
*Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen mit berücksichtigung der andere indogermanischen Sprachen und Dialekte mit Nachträgen und einem Index der Wörter, die nicht als Schlagwörter Auftreten, Amsterdam, 1970 [Neudruck 1970 der Ausgabe Wien 1886].
*A. Nagel, Procem nocë, Gdańsk, 1970.
*Pogranicze i Kaszubi w latach terroru. Prześladowania polskiej ludności rodzimej Pomorza Zachodniego 1939-1945, red. A. Czechowicz, Koszalin, 1970.
*J. Rompski, Pomion zwònów, Gdańsk–Sztutowo, 1970.
*J. Trepczyk, Moja stegna, Gdańsk, 1970.

1971

*Z. Batorowicz, Maszoperie kaszubskie. Studium geograficzno-etnograficzne, Wrocław i in, 1971.
*Hieronim Derdowski, Kaszubë pod Widnem, Gdańsk, 1971.
*Jan Drzeżdżon, Wędrówki Remusowe po Kaszubach, Gdańsk, 1971.
*J. Kucharska, Przemiany struktury społeczno-zawodowej wsi kaszubskiej XX wieku, Wrocław i in, 1971.
*Aleksander Labuda, Guczow Mack gôdô. Kąsk do smjechu. Pjerwszech pół kope godk, Gdańsk-Wejherowo, 1971.
*Aleksander Labuda, Guczow Mack gôdô. Zupa z krëszków. Dregjich pół kope godk, Gdańsk, 1971.
*Alojzy Nagel, Cassubia fidelis, Gdańsk–Wejherowo, 1971.
*Piaśnica [antologia], wyd. I, Gdańsk 1971.
*Społeczność zrzeszona, Gdańsk, 1971.
*XLVI Walne Zgromadzenie PTL w Gdańsku 17-19. 09. 1971 (korespondencja, materiały organizacyjne), Archiwum Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 3.
*XLVI Walne Zgromadzenie PTL w Gdańsku 17-19. 09. 1971 (korespondencja, materiały organizacyjne). Referaty i komunikaty, Archiwum Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 8.
*Zjazdy, konferencje, narady, praktyki. 1971-1981, Muzeum Zachodio-Kaszubskie, t. MB 002.

1972

*Ł. Borodziej, Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie Kulturkampfu, Warszawa, 1972.
*B. Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień-grudzień 1939 r.), Poznań, 1972.
*K. Ciechanowski, Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945, Warszawa, 1972.
*Dzieje ziemi bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań, 1972.
Spis treści: B. Wachowiam, Władztwo Polski i książąt Pomorza zachodniego (1454-1637), str. 109?; S. Literski, Przemiany demograficzne i społeczne w latach 1945-1969.
*L. Heyke, Kaszëbsczié spiewë, II wydanie, oprac. L. Roppel, Gdańsk-Wejherowo, 1972.
*W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich (1454-1772). Zarys monograficzny, Warszawa, 1972.
*Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa, Gdańsk, 1972.
*Tematyka ziem północnych Polski na seminariach magisterskich historyczno-literackich, prowadzonych w ramach Katedry Historii Literatury WSP i UG w Gdańsku w latach 1956-1972 przez prof. dr Andrzeja Bukowskiego, Zbiory Józefa Borzyszkowskiego.

1973

*J. Bartmiński, O języku folkloru, Wrocław, 1973.

*P. Boehning, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815-1871, Marburg-Lahn, 1973.

*Józef Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszub kunc, Gdańsk, 1973.

*K. Dejna, Dialekty polskie, Wrocław, 1973.

*J. Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920-1939, Gdańsk, 1973.

*J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska, Warszawa, 1973.

*Kaschubische Anthologie, Ferdinand Neureiter, München, 1973.

*W. Kuhn, Vergleichende Untersuchungen zur Mittelalterlichen Ostsiedlung, Köln, 1973.

*L. J. Łuka, Wierzenia pogańskie na Pomorzu Wschodnim w starożytności i we wczesnym średniowieczu, Wrocław, 1973.

*Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, red. zespół, Gdańsk, 1973.

*F. Neureiter, Kaschubische Anthologie, München, 1973.

*K. Ostrowski, Z kaszubskiej gleby (o Janie Karnowskim), Gdańsk, 1973.

*A. Pepliński, Niech szëmi las, Gdańsk, 1973.

*J. Rompski, Ścinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruń, 1973.

*E. Rzetelska-Feleszko, Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne, Wrocław, 1973.

*Zdzisław Stieber, A Historical Phonology of the Polish Language, Heidelberg 1973, s. 137-141.

*W. A. L. Stokhof, The extinct East-Slovincian Kluki Dialect, Phonology and Morphology, The Hague-Paris, 1973.

*A. Ściebora, Wymowa samogłosek nosowych w gwarach kaszubskich, Wrocław, 1973.

1974

*L. Bądkowski, J. Samp, Poczet książąt Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1974.

*E. Breza, Toponimia powiatu kościerskiego, Gdańsk, 1974.

*Jan Drzeżdżon, Sklaniane pôcorë, Gdańsk 1974.

*Jan Drzeżdżon, W niedzielni wieczór, Gdansk, 1974.

*Hitlerowske prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939-1945. Dokumenty – relacje – wspomnienia, A. Czechowicz, T. Gasztold, Koszalin, 1974.

*J. Kucharska, Sprawozdanie z badań terenowych przeprowadzonych w dniach 16. 09 – 28. 09. 1974 roku we wsiach powiatu bytowskiego, maszynopis w spuściźnie J. Kucharskiej w Zbiorach Józefa Borzyszkowskiego.

*A. Labuda, Guczow Mack gôdô. Kukuk, Gdańsk, 1974.
*Anna Łajming, Gdze jest Balbina?, Gdańsk, 1974.

*A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa, Zvjercadło kaszubskji, pjerszi dzél [- III], Gdańsk, 1974[-1976].

*Zygmunt Narski, Moje pacierze, Gdańsk, 1974.

*R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1974.

*Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa, 1974.
Spis treści: Z. Stieber, Kasz. karno, serbo-chorwackie krdo, str. 139-140.

*Z. Topolińska, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish, The Hague, 1974.

*Trzecie Spotkanie Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej. Materiały, Gdańsk, 1974.

*J. Trepczyk, Rodnô Zemia, Gdańsk, 1974.

1975

*S. Bieszk, Sonety kaszubskie. Zebrał i do druku przygotował J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1975.
*J. Borzyszkowski, Tam gdzie Kaszëb kuńc. Monografia wsi Karsin, Gdańsk, 1975.
*J. Bruski, Gadki Józefa Bruskiego, Gdańsk, 1975.
*J. Ceynowa, Skarb i moc. Bajki puckie, Gdańsk, 1975.
*H. Gołębiowski, Obrazki kaszubskie z półwyspu Helu, Gdańsk, 1975.
*A. Nagel, Astrë. Wiersze, Gdańsk, 1975.
*A. Necel, Krwawy sztorm. Złote klucze, Warszawa, 1975.
*S. Okoń, Za lasem morze, wybór… J. Drzeżdżon, Warszawa, 1975.
*F. Rogaczewski, Pamiętnik nauczyciela, opr. T. Bolduan, Gdańsk, 1975.
*F. Rogaczewski, Wśród Słowińców, Gdańsk, 1975.
*Słownik Bernarda Sychty, oprac. W. Kiedrowski, Gdańsk, 1975.
*J. Szews, Jezyk polski w szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego w latach 1815-1920, Gdańsk, 1975.
*J. Trepczyk, Ùkłôdk dlô dzôtk, Gdańsk, 1975.
*J. Wróblewski, Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939, Olsztyn, 1975.
*Zasady pisowni kaszubskiej, oprac. E. Breza, J. Treder, Gdańsk, 1975.

1976

*H. Derdowski, O panu Czôrlińscim co do Pucka po sece jachôł, zełgoł dlo swojech druchow kaszubsciech Jarosz Derdowski, V wydanie, Gdańsk, 1976.
*E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk, 1976, wyd. 2, Gdańsk, 1984.
*U. Kęsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem –ov-, Gdańsk, 1976.
*A. Łajming, Od dziś do jutra, Gdańsk, 1976.
*S. Pestka, Pòłudnica, Gdańsk, 1976.
*B. Synak, Problemy starych rolników na przykładzie b. województwa gdańskiego, Warszawa, 1976.
*S. Tyszecki, Słowiński Park Narodowy – przewodnik, Poznań, 1976.
*Jan Zbrzyca, Południca, Gdańsk, 1976.

1977

*J. Borzyszkowski, Nadole. Przeszłóść wsi w pamięci jej mieszkańców, Gdańsk, 1977.
*W. Cyran, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź, 1977.
*A. Nagel, Nënka Roda i ji dzôtczi, Gdańsk, 1977.
*F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, Monachium, 1977.
*K. Ostrowski, Pieśniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali w Wiela, Gdańsk, 1977.
*Przemiany społeczne w regionie gdańskim w powojennym 30-leciu, red. K. Podoski, Gdańsk, 1977.
Spis treści: A. Nawrot, Przeobrażenie wię więzi społecznych ludności wsi rolniczych regionu żuławskiego i kaszubskiego w latach 1945-1970, str. 217-230.
*L. Roppel, Dykteryjki i historyjki z Kaszub, Gdańsk, 1977.
*Slawistik in der DDR 1977, Berlin, 1977.
Spis treści: F. Hinze, Pomoranische Reliktwoerter im hinterpommerschen Niederdeutsch, str. 130-138.
*Słownik gwar polskich, red. M. Karaś, od t. II red. J. Reichan, Wrocław, 1977-
*J. Treder, Toponimia bylego powiatu puckiego, Gdańsk, 1977.
*Jan Trepczyk, Odecknienie, Gdańsk, 1977.
*Z badań nad społeczeństwem i kulturą Pomorza Środkowego, Słupsk, 1977.
Spis treści: Z. A. Żechowski, Społeczeństwo i kultura Pomorza Środkowego jako przedmiot badań, str. 20-?

1978

*Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, I-V kier. zespołu Z. Stieber, VII-XV kier. zespołu H. Popowska-Taborska, Wrocław, 1964-1978.
Spis treści (XV, 1978): M. Korytkowska, Stan akcentu w gwarach kaszubskich, str. 15-42.
*B. Bojarska, Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, Wrocław, 1978.

*Dzieje Pomorza Nadwiślanskiego od VII wieku do 1945 roku, Gdańsk, 1978.
Spis treści: S. Gierszewski, Do klęski pod Jeną (1772-1806), str. 257?; S. Gierszewski, Ku nowemu społeczeństwu, str. 308?; R. Wapiński, Lata nadziei (1918-1939), str. 419?
*J. Karnowski, Wiersze pierwotne, Gdańsk, 1978.
*A. Łajming, Dzieciństwo. Wspomnienia, Gdańsk, 1978.
*Marynistyka w muzyce, red. Janusz Krassowski, Teresa Błaszkiewicz, Barbara Długońska, Helena Nowakowska, Marek Podhajski, Gdańsk, 1978.
Spis treści: Marek Jurski, Pieśń marynistyczna w twórczości Mieczysława Karłowicza, str. 35-46; Tadeusz Maciejewski, Folklor kaszubski w twórczości Adama Świerzyńskiego, str. 47-64; Anna Podhajska, Suita kaszubska Andrzeja Koszewskiego, str. 65-96; Antoni Poszowski, Pieśni o tematyce marynistycznej w zbiorach pieśni ludowych z Kaszub, str. 97-118.
*F. Neureiter, Geschichte der kaschubischen Literatur. Versuch einer zusammenfassenden Darstellung, München, 1978.
*St. Olędzki, Polskie instrumenty ludowe, Kraków, 1978.
*J. Trepczyk, Moja chëcz. Drugi zbior pieśni kaszubskich, w opracowaniu Juliusza Mowińskiego, Gdańsk, 1978.

1979

*J. Borzyszkowski, Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk, 1979.
*A. Browarczyk, Zimkowe kwiatë, Gdańsk, 1979.
*W. Chojnacki, Roślinność zboczy klifowych Pobrzeża Kaszubskiego, Gdańsk, 1979.
*J. Drzeżdżon, Dzwónnik, Gdańsk 1979.
*W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Gdańsk, 1979.
*Konferencja Pomorska (1978), red. K. Handke, Wrocław…, 1979.
Spis treści: Z. Stieber, Pierwsza konferencja Pomorska i jej wpływ na dalsze badania nad dialektami Pomorza, str. 9-?; J. Zieniukowa, Stan badań nad dialektami Pomorza Gdańskiego i perspektywy badawcze, str. 149-160; J. Siatkowski, Zamknięcie Konferencji, str. 180-?; H. Popowska-Taborska, Zdzisław Stieber jako pomorzoznawca, str. 188-?
*A. Labuda, Guczow Mack gôdô. Chochołk, Gdańsk, 1979.
*Materiały sesji naukowej Świat bajek, baśni i legend kaszubskich, Wejherowo, 1979.
Spis treści: G. Labuda, Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich, s. 6-?.
*A. Nagel, Cëdowny wzernik, Gdańsk, 1979.
*R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1979.
*J. Petersohn, Der suedliche Ostseeraum in krchlich-politischen Kraeftspiel des Reichs, Polens und Daenemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert, Köln-Wien, 1979.
*P. Szefka, Wyzwoliny kosiarza. Plenerowe widowisko obrzędowe z Kaszub, 1979.

1980

*Atlas gwar bojkowskich, I-VII, oprac. S. Hrabiec i zespół J. Riegera, Wrocław, 1980-1991.
*A. Budzisz, Modra kraina, red. J. Drzeżdżon, Warszawa, 1980.
*Etnogeneza i topogeneza Słowian, Warszawa-Poznań, 1980.
Spis treści: W. Boryś, Problematyka prasłowiańskich dialektyzmów leksykalnych. Izoleksy południowosłowiańskie i zachodnio-południowo-słowiańskie, str. 75-87.
*F. Mamuszka, Kaszubi Oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej od około 1850 do 1945, Gdańsk, 1980.
*Marynistyka w muzyce II, red. Janusz Krassowski, Barbara Długońska, Helena Nowakowska, Marek Podhajski, Jan Czaplewski, Gdańsk, 1980.
Spis treści: Anna Podhajska, Pieśni o tematyce marynistycznej w zbiorach pieśni ludowych z Kaszub, str. 111-137; Antoni Poszowski, Folklor kaszubski i morze inspiracją instrumentalnej twórczości muzycznej Jana Michała Wieczorka, str. 191-219; Zofia Korneluk, Pieśń marynistyczna w dorobku kompozytorskim Jana Trepczyka, str. 241-272.
*H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa, 1980.
*E. Puzdrowki, Gdzie jest martwe centrum – czyli literatura w „Pomeranii“, Gdańsk, 1980.
*J. Rompski, Wierzte, Gdańsk, 1980.
*The Slavic Literary Languages: Formation and Development, red. A. M. Schenker, M. Stankiewicz, New Haven, 1980.
Spis treści: Z. Topolińska, Kashubian, str. ?
*J. Stachurski, Te pokazëją na mnie, Gdańsk, 1980.
*Studia językoznawcze. Strzeszczenia prac doktorskich, red. W. Boryś, Wrocław, 1980.
Spis treści (t. 5): H. J. Kamińska, Język Michała Pontanusa, str. 65-99.
*B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I-III, Wrocław, 1980-1985.
*J. Trepczyk, Lecë choranko, Gdańsk-Wejherowo, 1980.
*J. Trepczyk, Ukłôdk dlô dzôtk, Gdańsk, 1980.
*I. Trojanowska, Informator turystyczny, 1980.
*T. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław, 1980.
*За далягядам край Сталемав, Минск, 1980.

1981

*A. Berka [L. Biskupski], Słownik kaszubski porównawczy, Warszawa, 1981.

*H. Blum-Gliewe, Die Kaschubenbraut, München, 1981.

*J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od połowy XIX wieku po współczesność, Gdańsk, 1981.

*E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk, 1981.

*J. Ceynowa, Bùrsztinowé serce, Puck,1981.

*J. Ceynowa, Z Tatczëznë, Gdańsk, 1981.

*A. D. Duličenko, Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki. Voprosy formirovanija i razvitija, Tallin, 1981.

*S. Fikus, Pòjmeńczicë, Gdańsk, 1981.

*J. Karnowski, Moja droga kaszubska, oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1981.

*K. Muza, Mamota, Gdańsk, 1981.

*J. Piotrowski, Składnia słowińska wobec pływów języka niemieckiego, Wrocław, 1981.

*J. Samp, Droga na sabat, Gdańsk, 1981.

*J. Strutyński, Bibliografia dialektologii polskiej, Kraków, 1981.

*Swięti dzél dësze. Antologia kaszubskiej poezji religijnej. Zebrał i przygot.[…] J. Walkusz, Pelplin, 1981.

*P. Szefka, Tańce kociewskie, Gdańsk, 1981.

*P. Szefka, Wrëjôrze jidą. Widowisko plenerowe z kaszubskich obrzędów dyngusowych, wyd. II, Gdańsk, 1981.

*R. Śmiech, Z. Szczypiński, Pomorania, Raport z badań dotyczących poczucia tożsamości kaszubskiej w środowiskach wielkich zakładów pracy Trójmiasta na przykładzie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Zarządu Portu Gdynia, Gdańsk, 1981.

*J. Treder, F. S. Ceynowa jako paremiograf (W setną rocznicę śmierci), (maszynopis w posiadaniu Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), 1981.

*K. Wajda, Klasa robotnicza Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, Warszawa, 1981.

*J. Walkusz, Kańta nôdzejë, Gdańsk, 1981.

*M. Wojciechowski, Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Warszawa-Poznań-Toruń, 1981.

1982

*J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od połowy XIX wieku po współczesność, Gdańsk, 1982.
*E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, Gdańsk, 1982.
*W. Brzeziński, Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem, t. I: A-G, Wrocław, 1982.
*A. Budzisz, Zemja kaszëbskô. Utwory wybrane, red. J. Drzeżdżon, Gdańsk,1982.
*J. Ceynowa, Ùrënamle. Pòwiôstczi z kòmùdnëch lat, Gdańsk, 1982.
*E. Cysewski, Był taki czas, że las był moim domem, Gdańsk, 1982.
*Kaszëbśczié kolędë ë godowé spiewë, red. W. Kirstein, Gdańsk, 1982.
*Kultura muzyczna Północnych Ziem Polskich 2, red. Janusz Krassowski, Teresa Błaszkiewicz, Barbara Długońska, Marek Podhajski, Gdańsk, 1982.
Spis treści: Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk, Życie muzyczne Pomorza w latach 1815-1920.
*A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. E. Breza, Gdańsk, 1982.
*F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. Maria Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk, 1982.
*A. Pieper, Morze moim domem, Gdańsk, 1982.
*H. Rybicki, Rozważania o historii najnowszej Pomorza Zachodniego, Słupsk, 1982.
*M. Selin, Kaszubski kwiat. Wiersze, Gdańsk, 1982.
*Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. A. M. Lewicki, Lublin, 1982.
Spis treści: J. Treder, O wariantach i innowacjach (na materiale gwarowym), str. 79-90.
*P. Szefka, Narzędzia i instrumenty muzyczne Kaszub i Kociewia, Wejherowo, 1982.
*J. Treder, Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1982.
*I. Trojanowska, Twórcy ludowi Kaszub, Gdańsk, 1982.
*Trzy pamiętniki pomorskie, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1982.
Spis treści: M. Wicherkiewiczowa, Opowieść o moim Gdańsku.
*T. Wojterski, J. Bednorz, Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie, Warszawa, 1982.
*Z południa Kaszub, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1982.
Spis treści: T. Główczewski, Kronika kaszubskiej rodziny Kossak-Główczewskich, s. 83-85.
*Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław, 1982.
Spis treści: J. Treder, Z idiomatyki frazeologicznej Kaszub i Śląska Cieszyńskiego, s. 125-133.

1983

*A. Dominik, Tóna z pùstk, Puck, 1983.
*S. Janke, Ju nie jem mòtélnikã, Gdańsk, 1983.
*I. Jost, Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin, 1983.
*J. Karnowski, Sowizdrzôł ù Krëbanów, z ręk. oprac. i wstępem opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1983.
*J. Łuszczyńska, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem –in-, Gdańsk, 1983.
*Marynistyka w muzyce III, red. Janusz Krassowski, Teresa Błaszkiewicz, Barbara Długońska, Helena Nowakowska, Marek Podhajski, Gdańsk, 1983.
Spis treści: Antoni Poszowski, Folklor kaszubski i morze inspiracją chóralnej twórczości Jana Michała Wieczorka, str. 71-90.
*A. Nagel, Szadi Władi, Gdańsk, 1983.
*J. Piepka, Kamiszczi, Gdańsk, 1983.
*J. Piepka, Mòja kòtka – mój kòt, Gdańsk, 1983.
*J. Spors, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko-Słupskiego od XII do początku XIV wieku, Słupsk, 1983.
*R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939, Warszawa-Poznań-Toruń, 1983.

1984

*T. Bolduan, Społeczne funkcje Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk, 1984.
*Bursztynowe drzewo, [ułożył] E. Puzdrowski, ilustrował W. Samp, Gdańsk, 1984.
*Dzieje Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Chojnice-Gdańsk, 1984.
*S. Janke, Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń, Gdańsk, 1984.
*Piaśnica [antologia], wyd. II, Gdańsk, 1984.
*Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku, Wrocław, 1984.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Zakres i charakter oddziaływania polszczyzny na teksty powstałe na Pomorzu w w. XVI-XVII, str. 101-111; J. Zieniukowa, Polszczyzna tekstów religijnych z obszaru dialektu słowińskiego spisanych miedzy XVI a XVIII wiekiem, str. 121?
*J. Samp, Bałtyckie mitopeje, Gdańsk, 1984.
*J. Samp, Smetek. Studium kreacyj literackich, Gdańsk, 1984.
*Wspomnienia Polaków-Gdańszczan, wybór i opracowanie B. Zwarra, Gdańsk, 1984.
*Zasady pisowni kaszubskiej, oprac. E. Breza, J. Treder, Gdańsk, 1975, wyd. II przejrzane i poszerzone, 1984.
Spis treści: E. Breza, Rys historyczny pisowni kaszubskiej, str. 55-59.

1985

*F. Ceynowa, Skôrb kaszébskoslowjnskjè mòvé, Svjece, 1866, wyd. fotoofset. Wejherowo, 1985
Spis treści: F. Ceynowa, Kile słóv wó Kaszebach é jich zémi; F. Ceynowa, Rozmóva Pólocha s Kaszebą; P. I. Prejs, O języku kaszubskim.
*Integracja i konflikt, rozm. z M. Latoszkiem, Pomerania, nr 8, 1985, str. 1-6.
*Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław, 1985.
Spis treści: K. Handke, Ślady mowy dawnej szlachty kaszubskiej jako czynnik wpływający na podziały gwarowe, s. 85-156.
*Marynistyka w muzyce IV, red. Janusz Krassowski, Teresa Błaszkiewicz, Barbara Długońska, Helena Nowakowska, Marek Podhajski, Gdańsk, 1985.
Spis treści: Antoni Poszowski, Folklor kaszubski i morze inspiracją wokalno-instrumentalnej twórczości Jana Michała Wieczorka, s. 51-68.
*A. Pieper, Opowieści helskie, Warszawa, 1985.
*E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego, Wrocław, 1985.
*Poezja rodnej mowy, red. J. Samp, Gdańsk, 1985.
*N. Sulerzyski, Pamiętnik byłego posła ziemi pruskiej, opr. i wstęp s Kalembka, Warszawa, 1985.
*Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej II, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław, 1985.
J. Treder, Idiomatyka kaszubska a czeska i słowacka, s. 195-206.
*Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie, wybór tekstów, opracowanie i adatapcja literacka, przekład z kaszubskiego, przedmowa i posłowie J. Sampa, Gdańsk, 1985.

1986

*M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia, Gdańsk, 1986.
*J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920, Gdańsk, 1986.
*J. Borzyszkowski, Wielewskie góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii, Gdańsk, 1986.
*E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1986.
*Collectanea Linguistica in Honorem Adami Heinz, Wrocław, 1986.
Spis treści: A. F. Majewicz, A new Kashubian dictionary and the problem of the linguistic status of Kashubian, str. 95-99.
*A. Dominik, Gawędy kaszubskie, Warszawa, 1986.
Spis treści: Wstęp, str. 5-10; Słowniczek wyrazów gwarowych, str. 141-143.
*J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa, 1986.
*K. Górski, Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn, 1986.
*J. Karnowski, Jô bëm leno chcôł, Gdańsk 1986.
*J. Labudda, Kôrba cëchotë, Gdańsk, 1986.
*L. Malicki, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku (szkic informacyjny) 1955-1986, Archiwum Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 7.
*L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk, 1986.
*S. Pestka, Wizrë ë duchë, Gdańsk, 1986.
*J. Strutyński, Bibliografia dialektologii polskiej, Kraków, 1986.
*J. Treder, Ze studiów nad frazeologią kaszubską (na tle porównawczym), Gdańsk, 1986.
*J. Zbrzyca, Wizrë ë duchë, Gdańsk, 1986.

1987

*M. Biskup, K. Górski, Kazimierz Jagiellończyk, Warszawa, 1987.
*Etnolingwistyczne i kulturowe związki Słowian z Germanami, Wrocław, 1987.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Pewne zwodnicze argumenty leksykalne dotyczące dawnych związków słowiańsko-germańskich, (l. ps. čędo, 2, kasz. xarłąžəc), str. 65-74.
*M. Grzegorz, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego w latach 1309-1454, Warszawa-Poznań-Toruń, 1987.
*J. Knyba, Budownictwo ludowe na Kaszubach, Gdańsk, 1987.
*M. Latoszek, Więzi i przejawy integracji w grupach i zbiorowościach społeczeństwa gdańskiego pod koniec lat siedemdziesiątych, Gdańsk, 1987.
*Living Conditions and Social Integration in Fishing Communities, Tromso, 1987.
*Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty, red. J. Zieniukowej, Warszawa, 1997 (?).
Spis treści: J. Treder, Frazeologia kaszubska a górnołużycka, str. 131-147.
*B. Piotrowski, O Polsce nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, 1987.
*J. Piskorski, Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa-Poznań, 1987.
*Polska lokalna, Warszawa, 1987.
Spis treści: H. Galus, M. Latoszek, Kulturowo-etniczne, strukturalne i świadomościowe aspekty społeczności kaszubskich.
*H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, słownictwo, Wejherowo (-Gdańsk?), 1987.
Spis treści: Odzwierciedlenie pojęć „swoi” i „obcy” w kaszubszczyźnie, str. 98-?
*Slawistyczne studia językoznawcze, Wrocław, 1987.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Kaszubski kudjåbeł i jego rodzina, str. 273-276.
*K. Sopuch, Uczestnictwo mieszkańców ziemi kościerskiej w kulturze (na tle przemian społecznych w Polsce Ludowej), Gdańsk, 1987.
*Społeczeństwo i gospodarka Pomorza zachodniego, red. S. Szala, Szczecin-Koszalin, 1987.
Spis treści: J. Siedlak, Badania socjologiczne na obszarze województwa koszalińskiego, str. 307-308?; K. Wołos, Stan badań nad kulturą Pomorza Zachodniego, str. 390-?.
*F. Sędzicki, Baśnie Kaszubskie, Gdańsk, 1987.
*K. Ślaski, Beiträge zur Geschichte Pommerns und Pommerellens, Dortmund, 1987.
*I. Trojanowska, Szwajcaria kaszubska, Warszawa, 1987.

1988

*L. Bądkowski, Odwrócona kotwica, Gdańsk, 1988.
*J. Borzyszkowski, Kościół w Brusach. Historia i współczesność, Gdańsk, 1988.
*Gdańskie Studia Językoznawcze IV, 1988.
Spis treści: J. Treder, Nazwy własne we frazeologii zachodniosłowiańskiej, str. 131-159.
*A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, tłum. ?, Gdańsk, 1989.
*S. Janke, Łiskawica, Gdańsk, 1988-1989.
*Kaszuby, Wrocław, 1988.
Spis treści: K. Mikulski, Drobna szlachta kaszubska w XVI-XIX wieku, str. 53?; G. Labuda, „Sprawa kaszubska” w perspektywie historii, str. 225?
*J. Łysk, Mój ògródk. Wiérztë, Puck–Gdańsk, 1988.
*Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś. Kultura muzyczna Północnych Ziem Polski 3, red. Janusz Krassowski, Teresa Błaszkiewicz, Barbara Długońska, Helena Nowakowska, Marek Podhajski, Gdańsk, 1988.
Spis treści: Antoni Poszowski, Twórczość Henryka Huberta Jabłońskiego integralną częścią dorobku gdańskiego środowiska kompozytorskiego, str. 225-234.
*A. Nagel, Dzéwczã i krôsniãta, Gdańsk, 1988.
*Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, Wrocław, 1998, wyd. 2, Gdańsk, 1999.
*A. Nagel, Dzéwczą i krôsniąta, Gdańsk, 1988.
*A. Peplinski, Kaszëbë wołają nas, Gdańsk, 1988.
*Polska myśl polityczna na ziemiach pod panowaniem pruskim, red. S. Kalembka, Warszawa-Poznań-Toruń, 1988.
Spis treści: M. Niedzielska, Obraz polskich dążeń niepodległościowych w niemieckiej publycystyce pomorskiej w okresie Wiosny Ludów według „Thorner Wochenblatt”, str. 258-?
*Pomorze w wieku XX w refleksji historyków, socjologów i publicystów, red. H. Galus, M. Latoszek, Gdańsk, 1988.
Spis treści: P. Sieliwończyk, Floriana Znanieckiego socjologiczna interpretacja walki o Pomorze – refleksja teoretyczna i propozycje badawcze, str. 55-59?.
*T. Przała, Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1988.
*L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzema, Mateńkò, Gdańsk, 1988.
*H. Rybicki, Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, Słupsk, 1988.
*Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej IV, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław, 1988.
Spis treści: J. Treder, Uwagi o chronologii zachodniosłowiańskiej frazeologii dialektalnej (na przykładzie kaszubskim), str. 125-136.

1989

*H. Boockmann, Der Deutsche Orden, Muenchen, 1989.

*Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 r, red. J. Serczyk, A. Tomczak, Toruń, 1989.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Główne ośrodki nauki historycznej w Prusach zachodnich: Pelplin-Toruń, str. ?

*I. Fillip, Kronika Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1957-1988, Gdańsk, 1989.

*A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, tłum. J. Perczyńska, oprac. J. Treder, Gdańsk, 1989.

*H. Horodyska, Dzieje konkursu leksykograficznego im. Samuela Bogumiła Lindego (1876-1922), Gdańsk, 1989.

*M. Lemańczyk, Lipusz. Przeszłość wsi w pamięci jej mieszkańców, Gdańsk, 1989.

*A. F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa, 1989.

*U. Mejer, Narodowo obcy w Trzeciej Rzeszy, Warszawa, 1989.

*Miejsce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w nauce polskiej i jego rola w regionie, red. S. Kalembka, Toruń, 1989.
Spis treści: T. Karwicka, Wkład Katedry Etnografii UMK w badania etnograficzne regionów Polski Północnej i Środkowej, str. 91-?.

*C. Moritz, Glück aus grünen Glass. Ein Kinderheit in Pommern, München, 1989.

*Polszczyzna regionalna Pomorza 3, red. K. Handke, Wrocław, 1989.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Zbiór prowincjonalizmów Piotra Parylaka, str. 69-73; J. Treder, Oddziaływanie języka polskiego na frazeologię kaszubską, str. 87-103.

*B. Razmer, Jak haftować po kaszubsku, Gdańsk, 1989.
*Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, K. Z. Sowa, P. Dudkiewicz, Warszawa, 1989.
Spis treści: J. Iskierski, Kaszubskie społeczności lokalne – warianty przemian.

*E. F. Śpiewakowscy, Słowiński park narodowy, Warszawa, 1989.

*J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo, 1989.

*Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim, red. E. Breza, Warszawa-Poznań, 1989.
Spis treści: E. Breza, Niektóre nazwiska kociewskie i kaszubskie.

1990

*Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1990.
Spis treści (t. 1): J. Borzyszkowski, Kaszuby w etnografii polskiej, str. 105-124; J. Samp, Pomorze, Kaszubi, ich język i pismiennictwo w literaturze polskiej i obcej, s. 125-143.
Spis treści (t. 2): R. Wapiński, Kaszuby w kontekście innych regionów ziem objętych polskimi aspiracjami politycznymi do roku 1939, str. 9-35.
*L. Bądkowski, Myśleć samemu, Gdańsk, 1990.
*L. Bądkowski, Pomorska myśl polityczna, Gdynia, 1990.
*H. Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo swojech druchów kaszubściech Jarosz Derdowski, Gdańsk, 1990.
*Fourth International Conference of Minority Languages, red. D. Gorter i inni, Clevendon-Philadelphia, 1990.
Spis treści: A. F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, National minority languages in media and education in Poland (a preliminary report), str. 149-174.
*A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, tłum. Nina Perczyńska, oprac. Jerzy Treder, Gdańsk, 1990.
*S. Janke, Kòl kùńca wiekù, Gdynia, 1990.
*B. Jałowiecki, Narodziny demokracji lokalnej w Polsce, Warszawa, 1990.
*Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. M. Latoszek, Rzeszów, 1990.
Spis treści: M. Latoszek, Kaszubi – grupa etniczna o statusie autochtonicznym, str. 15-39; H. Galus, Kulturowy pomost między pokoleniami społeczności kaszubskich, str. 129-188.
*K. Mikulski, Urzędnicy Prus Królewskich XVI-XVIII wieku. Spisy, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990.
*J. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań, 1990.
*Polska – Pomorze Zachodnie. Związki historyczne, red. K. Kozłowski, Szczecin, 1990.
Spis treści: Z. Szultka, Język polski jako język pisany na Pomorzu Zachodnim od XVI do XVIII wieku.
*Remùsowi króm. Wypisy z literatury kaszubskiej dla nauczycieli języka polskiego, T. Lipski, Gdańsk, 1990.
*J. Strutyński, Bibliografia dialektologii polskiej, Kraków, 1990.
*G. Surma, Toponimia powiatu bytowskiego, Wrocław, 1990.
*W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł, t. 1, O ziemię Piastów i polski lud (1795-1918), red. i opr. W. Wrzesiński, Wrocław-Warszawa, 1990.
*Zachodnie i północne ziemie Polski z perspektywy badań socjologicznych, red. W. Misiak, Wrocław, 1990.
Spis treści: J. Burszta, Spojrzenie etnografa, str. 134-?
*F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa, 1990.
Spis treści: Siły społeczne w walce o Pomorze, str. 359-405.
*Pomorski Slovьjany, Ternopils, 1990.
Spis Treści: A. F. Žuravlev, Pomorskij (“protokašubskoslovinskij”) v krugu pozdnepraslavjanskich dialektov (po dannym leksikostatiki), str. 34-37.

1991

*Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1991(1990?).
Spis treści: A. F. Majewicz, Miejsce kaszubszczyzny w kalejdowkopie mniejszości językowych Polski, str. 59-69; J. Treder, Kaszubszczyzna – problemy językoznawców dawniej i dziś, str. 73-104; K. Bruski, Nazwa Kaszuby w Kronice Pelplińskiej i w innych źródłach wschodniopomorskich z XVI i XVII wieku, str. 106?
*J. Drzeżdżon, Na niwach, Gdynia, 1991.
*E. Ferenc, Bibliografia KL Stutthof, Gdańsk, 1991.
*J. A. Fishman, Reversing Language Shift, Clevedon-Philadephia-Adelaide, 1991.
*Indeks a tergo do Słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty, Wrocław, 1991.
*S. Janke, Psë, Gdynia, 1991.
*G. Labuda, O Aleksandra Majkowskiego «Historii Kaszubów», Gdańsk, 1991.
*J. Łęgowski (Dr. Nadmorski), Kaszuby i Kociewie, Gdańsk, 1991.
*J. Limon, Kaszubska madonna, Gdańsk, 1991.
*A. Majkowski, Historia Kaszubów, wyd. 2, posłowie G. Labuda, Gdańsk, 1991.
*Materiały z sesji poświęconej 70 rocznicy odzyskania niepodległości, Gdańsk, 1991.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Rola inteligencji w walce o przyłączenie Prus Zachodnich do Polski i w organizacji państwowości polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920.
*Z. Milczewski, Wejherowo i powiat morski wrzesień 1939 – maj 1945 (kronika), Gdańsk, 1991.
*M. Miotk, Swiętym turem starków. Zbierk leżnoscowëch kôzaniów, red. Jerzy i Justyna Treder, Gdańsk, 1991.
*F. Neureiter, Geschichte der kaschubischen Literatur, 2nd ed., München, 1991.
*Od obcego panowania do niepodległego państwa, red. M. Wojciechowski, Toruń, 1991.
Spis treści: R. Wapiński, Polska wyśniona i rzeczywista (listopad 1918 – grudzień 1922), str. 41-56.
*O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej, red. C. Niedzielski, Toruń-Ciechanów, 1991.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Dzieje własne Kaszubów, str. 40-?
*J. Perszon, Godné zwëki. Zwyczaje i obrzędy okresu adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim, Luzino, 1991.
*Polszczyzna regionalna Pomorza, red. K. Handke, Warszawa, 1991.
Spis treści (2, 1991): E. Rzetelska-Feleszko, Nazwa Słowińców w świetle regionalnych zabytków i słowników, str. 91-95.
Spis treści (4, 1991): H. Popowska-Taborska, Polszczyzna rot przysiąg z Pomorza Zachodniego początków XVII wieku, str. 19-23.
*The Proud Inheritance Ontario’s Kaszuby, red. A. Żurakowska, Ottawa, 1991.
*J. Rocławski, Indeks a tergo do Słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty, Wrocław, 1991.
*E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, H. Pustoła-Ryżko, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego, Warszawa, 1991.
*H. Soja, Skansen słowiński w Klukach, Słupsk, 1991.
*Z. Szultka, Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wrocław, 1991.
*J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1991.
*J. Walkusz, Jantarowi pôcerz, Gdynia, 1991.
*XLVI Walne Zgromadzenie PTL, Gdańsk 20-22. 09. 1991 (korespondencja, artykuły itd.), Archiwum Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, t. 4.

1992

*Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1992.
Spis treści (t. 2): B. Synak, Tożsamość kaszubska dziś – jej zagrożenia i perspektywy rozwoju, str. 55-57; A. F. Majewicz, Miejsce kaszubszczyzny w kalejdoskopie mniejszości jezykowych Polski, str. 59-69; Z. Szultka, Nieznane zabytki piśmienictwa polskiego i kaszubskiego z XIX wieku, str. 89-105.

*A. Dominik, Pòkąd bãdą bôtë, Krokowa–Puck 1992.

*European Charter for Regional or Minority Languages, Charte européene des langues régionales ou minoritaires, Strasbourg, 1992.

*S. Fikus, Luzino. Historia wsi Luzino i okolicy w latach 1871-1985, Gdańsk, 1992.

*E. Gòłąbk, Rozmówki kaszubskie, Gdynia, 1992.

*Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców, Kielce, 1992.
Spis treści: M. Cybulski, Rząd czasowników w prozie Alojzego Budzisza, str. 157-167.

*II Kongres Kaszubski. „Przyszłość kaszubszczyzny”. Dokumentacja, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk, 1992.
Spis treści: G. Labuda, O program badań naukowych nad kaszubszczyzną.

*A. Labuda, Gùczów Mack gôdô, wstęp i posłowie T. Lipski, Gdańsk, 1992.

*Jan Perszon, Na Jastra. Wielki Post i okres wielkanocny w Wejherowskiem, Luzino, 1992.

*Polono-Slavica Varsoviensia, Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, Warszawa, 1992.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, O pewnych wyrazach kaszubskich uchodzących za bałtyzmy, str. 79-86.

*Problem statusu językowego kaszubszczyzny, red. E. Breza, Gdańsk, 1992.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Próba opisu słownictwa kaszubskiego na tle języków słowiańskich, str. 23-27; K. Dejna, W sprawie „statusu języka kaszubskiego”, str. 29-34; A. F. Majewicz, Formy możliwości promocji kaszubszczyzny (aspekty europoprawne i uwarunkowania socjolingwistyczne), str. 35-40; M. Latoszek, Wokół funkcji przekazywania jezyka kaszubskiego przez instytucje społeczne, str. 41-49; K. Kossak-Główczewski, Kaszubi o własnym języku w szkole, str. 51-58; J. Treder, Niektóre cechy kaszubszczyzny utworów tzw. Zrzeszeńców, str. 65-79.

*Procesy rozwojowe w językach słowiańskich, Warszawa, 1992.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Zmiany semantyczne w starszej warstwie słownictwa kaszubskiego, str. 137-144.

*Problem statusu językowego kaszubszczyzny, red. E. Breza, Gdańsk, 1993.

*J. Samp, Legendy gdańskie, Gdańsk, 1992.

*Słownik biograficzny pomorza nadwiślańskiego, t. 1-4, Suplement, Gdańsk, 1992-1998.
Spis treści (t. IV: 1997): J. Treder, Stefan Ramułt, str. 37-38.

*Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I-X, wyd. K. Rymut, Kraków, 1992-1994.

*Studia kaszubsko-słowińskie. Materiały II konferencji Słowińskiej, red. J. Treder, Łeba, 1992.
Spis treści: W. Boryś, Archaiczna warstwa rodzimej leksyki słowińskiej, str. 31-44; E. Breza, Słowniczek niemiecko-kaszubsko-polski G. Lorka z r. 1835, str. 63-68; H. Popowska-Taborska, „Słowniczek gwary słowińskiej” Józefa Łęgowskiego, str. 99-116; J. Treder, Materiały słowińskie w słównikach Stefana Ramułta, str. 145-161.

*Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, red. W. Boryś, W. Sędzik, Warszawa, 1992.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Z rozważań nad charakterem nawiązań leksykalnych kaszubsko-śląskich, str. 185-189; Z. Topolińska, „Lechicki” vs „polski (z kaszubskim)”, czyli raz jeszcze o statusie dialektów kaszubskich, str. 237-243.

*W. Szkulmowska, Współczesna sztuka ludowa Kaszub, Bydgoszcz-Gdańsk-Słupsk, 1992.

*Z. Szultka, Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk, 1992.

*Z. Szultka, Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811), Gdańsk, 1992.

*J. Wojciechowski, W pomorskich lasach, opr. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1992.

*R. Wosiak-Śliwa, M. Cybulski, Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów, Gdańsk, 1992.

1993

*Antynomie transformacji w Polsce, red. Z. Stachowski, A. Wójtowicz, Warszawa, 1993.
Spis treści: W. Pałubicki, Etniczna mniejszość Kaszubów w procesie przemian.

*M. Biskup, Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308-1521, Gdańsk, 1993.

*H. Boockmann, Ost- und Westpreussen, Berlin, 1993.

*J. Borzyszkowski, C. Obrach-Prondzyński, Samorządne Pomorze. Przemiany społeczności lokalnych Pomorza Gdańskiego w latach 1989-1993, Gdańsk, 1993.

*A. Bukowski, Za drutami oflagów. Dziennik oficera 1939-1945, Warszawa, 1993.

*E. Cichy, Faszyzm w Gdańsku 1930-1945, Toruń, 1993.

*J. Drzeżdżon, Twarz Smãtka, Gdańsk, 1993.

*Europejski Kongres Praw Mniejszości i Narodów. Ateny 10-13 grudnia 1992. Ateńska Karta Praw Mniejszości, Kraków, 1993.

*W. Iwicki, Toponimia byłego powiatu słupskiego, Gdańsk, 1993.

*Językoznawstwo historyczne i diachroniczne, Warszawa, 1993.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Pewne problemy metodologiczne związane z opracowywaniem „Słownika etymologicznego kaszubszczyzny”, str. 229-234.

*J. Kucharska, Poszukiwania tożsamości kulturowej ludności kaszubskiej w Polsce i Kanadzie, Łódź, 1993.

*E. Mazurkiewicz, Bliżej regionu i ucznia, Gdańsk, 1993.

*Z. Narski, Zapiekła gorycz, Toruń, 1993.

*K. Nitsch, Świat mowy polskiej, Warszawa, 1993.

*Nowe materiały S. Ramułta do „Słownika pomorskiego, czyli kaszubskiego”, oprac. Halina Horodyska.

*D. Pandowska, Kaszuby wśród nazw Pomorza w XIII wieku, Gdańsk 1993.

*Jan Perszon, Sobótka w Jastarni, Lublin-Jastarnia, 1993.

*Pogranicze kaszubskie po II wojnie światowej. Materiały z badań nad przemianami ludnościowymi, red. H. Rybicki, Słupsk, 1993.

*J. Powierski, B. Śliwiński, K. Brunski, Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, Słupsk, 1993.

*Przymus germanizacji na ziemiach polskich wcielonych do rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz, 1993.
Spis treści: W. Jastrzębski, Przymus germanizacyjny w okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, str. 11-?; K. Ciechanowski, Walka z językiem polskim i zewnętrznymi przejawami życia polskiego na Pomorzu Gdański w latach 1939-1945, str. 33-?

*S. Ramułt, Słownik jezyka pomorskiego, czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. H. Horodyska, Kraków, 1993.

*Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, red. M. Latoszek, Gdańsk, 1993.
Spis treści: R. Wapiński, Regionalizm – doświadczenia z przeszłości (od schyłku XIX wieku do roku 1939).

*Regionalizm – pojęcie i rzeczywistość, Warszawa, 1993.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Specyfika kaszubskich regionalizmów leksykalnych, str. 173-180.

*Regions, Regionalismes et Conscience Regionale fece a L’integration Europeenne, Kraków, 1993.
Spis treści: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Eigentuemlichkeit des Pommersch-kaschubischen Regionalismus, str. 41-62.

*Rozmowa z etnografem kaszubskim Wojciechem Błaszkowskim, rozm. S. Kruszyński, Gdańsk, 10. 05. 1993, maszynopis, kopia w zbiorach C. Olbrachta-Prondzyńskiego.

*Slavistische Studien zum XI Internationalen Slavistkongress in Pressburg/Bratislava, Wien, 1993.
Spis treści: F. Hinze, Die slawische Kaschubei im Schnittpunkt deutscher und baltischer Einflusszonen, str. 184-186.

*Swięté Pismiona Nowégo testameńtu, tł. E. Gołąbk, Gduńsk-Pelplin, 1993.

*The Slavonic Languages, red. B. Comrie, G. Corbett, London-New York-Routledge, 1993.
Spis treści: G. Stone, Cassubian, str. 759-794.

*D. Ulenberg, J. Szutenberg, W. Kiedrowska, Jich troje… Wiersze wybrane, Stężyca, 1993.

*The UN Minority Rights Declaration, red. A. Philips, A. Rosas, Turku/Åbo-London, 1993.

*J. Załęcki, Tożsamość kulturowo-etniczna mieszkańców gmin Krokowa i Władysławowo, Gdańsk, 1993 (raport z badań).

1994

*L. Bieszke, Pamiętnik z wojny 1939-1946, Rumia, 1994.
*W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. 1-3, Warszawa, 1994?(1996?)-1999.
*I. Czajinô, Mòjim mùlkã je kam, Kartuzy, 1994.
*Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich do czasów współczesnych, Rzeszów, 1994.
Spis treści: A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa z terenu Pomorza Wschodniego od końca XIX wieku do czasów współczesnych, str. 28-?
*J. Iskierski, Etniczność społeczności kaszubskich – ciągłość i zmiana, maszynopis pracy doktorskiej, Toruń, 1994 (Biblioteka UMK).
*Jan Jakub Wujek, tłumacz Biblii na języku polski…, Łódź, 1994.
Spis treści: E. Breza, Przekład Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy a tradycja polskich przekładów Pisma Św, str. 171-186.
*Kaszubszczyzna w świecie, red. J. Samp, Wejherowo, 1994.
Spis treści: E. Breza, Kaszubszczyzna wśród języków słowiańskich, jej status językowy, str. 7-19, A. Boschke-Zielińska, Żydzi w literaturze kaszubskiej, s. 123-135.
*A. Klemp, Protestanci w dobrach prywatnych Prus Królewskich od drugiej polowy XVII do drugiej połowy XVIII w, Gdańsk, 1994.
*W. Knosala, Utrwalić pamięć. O rodzinie Styp-Rekowskich z Płotowa, Gdańsk-Bytów, 1994.
*Lipusz-Dziemiany. Monografia, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1994.
Spis treści: E. Breza, Mowa Kaszubów gmin Dziemiany i Lipusz, imiona i nazwiska mieszkańców, nazwy geograficzne okolicy, str. 444-492.
*Listy Bernarda Sychty do A. Bukowskiego 1937-1982, opr. A. Bukowski, Gdańsk, 1994.
*J. Łysk, Sôł miłosc, Wejherowo, 1994.
*Jan Perszon, Jastrë na Helu. Wielki Post i okres Wielkanocny na Półwyspie Helskim, Lublin-Jastarnia, 1994.
*Polszczyzna regionalna, red. H. Sędziak, Warszawa, 1994.
Spis treści: E. Breza, Badanie językowe kaszubszczyzny, str. 11-14; E. Breza, Sytuacja językowa na Kaszubach, str. 15-21.
*Problemy sučasnoï arealogiï, Kyjiv, 1994.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Z rozważań nad leksykalnymi związkami kaszubsko-ukraińskimi, str. 174-178.
*P. Reina, Karol Maria Splett, biskup gdański na ławie oskarżonych, Warszawa, 1994.
*L. Rybarczyk, Początek drogi. Wspomnienia 1945-1954, opr. M. Fryda, Człuchów-Lipnica, 1994.
*Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939-1945, t. 1-4, Toruń, 1994-1998.
*Z. Szultka, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza zachodniego od XVI do XIX wieku, Poznań, 1994.
*L. Šatava, Národnostní menšiny v Evropĕ. Encyklopedická přiručka, Praha, 1994.
*J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, t. 1-2, Gdańsk, 1994.
*Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. ?, Warszawa, 1994.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Neologizmy leksykalne powstające w trakcie tworzenia kaszubskiego języka literackiego, str. 121-127.
*R. Wapiński, Polska i małe ojczyzny Polaków, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1994.

1995

*B. Bieszk, Z. Rhode, Obóz Potulice w dokumentach i w pamięci mieszkańców Gminy Szemud (w 50 rocznicę wyzwolenia obozu), Szemud, 1995.

*S. Bogdanowicz, Karol Maria Splett – biskup gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL, Gdańsk, 1995.

*E. Breza, Nazwa miejscowości gminy Przodkowo, Rumia, 1995.

*Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej, red. H. Horodyska, Warszawa, 1995.
Spis treści: G. Labuda, Podłoże polityczne dyskusji nad autonomią języka kaszubskiego na przełomie XIX i XX stulecia, str. 17-37; S. Urbańczyk, Dramat Ramułta, s. 45-55; H. Popowska-Taborska, Stan leksykografii kaszubskiej przed opublikowaniem Słownika Ramułta, str. 57-62; H. Horodyska, O Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta str. 67-83; L. Roppel, Stefan Ramułt (szkic biograficzny w 25-lecie zgonu), str. 85-104.

*S. M. Connolly, Polish Pioneer Families in the Parish of Brundenell to the Year 1870, Ottawa, 1995.

*J. Drzeżdżon, Przëszlë do mie, Gduńsk, 1995.
*Gdańsk i Pomorze. Mała ojczyzna Kaszubów, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1995.
Spis treści: G. Labuda, Zastanowienie: Jak pisać syntezę historii Kaszubów?, s. 13-?

*R. Herrmann-Winter, Spachen und Sprechen in Pommern, Niederdeutscher Jahrbuch, Jg 118, 1995.

*Jana Drzeżdżona niedokończony tryptyk społeczny a edukacja regionalna, red. K. Kossak-Główczewski, Gdańsk, 1995.

*Kaszuby. Pomorze. Polska. Więź państwowa i tradycje „Zapisu Mestwina”, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1995.
Spis treści: R. Wapiński, Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, s. ?; G. Labuda, Pomorze u progu integracji (1290-1294), s. ?

*J. Labudda, Słowa òbséwają zemiã, Gduńsk, 1995.

*A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Życie i przygody Remusa, [część książki w] tłum. L. Bądkowskiego, Gdańsk, 1995.

*H. Mross, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin, 1995.

*Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, red. J. Treder, Gdańsk, 1995.
Spis treści: D. Pandowska, Kaszuby wśród nazw Pomorza w XIII w. Studium historyczne, s.?; K. Sroka, Śladami kaszubskich tłumaczeń Biblii, s. 101-127; H. Popowska-Taborska, Trzeci zbiór Floriana Ceynowy odnaleziony, s. 135-140; J. Treder, Wpływ „Słownika” Ramułta na postawy elit kaszubskich, str.143-154.

*Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych, Warszawa, 1995.

*H. Rybicki, Nazywano ich Słowińcami, Słupsk, 1995.
*Pomorze – Polska – Europa. Studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku, Toruń, 1995.

*E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, t. I, Szczecin, 1995.
*The situation of regional minority languages in Europe, Strasbourg, 1995.

*Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymuta, Kraków, 1995-

*Studia kaszubsko-słowińskie, III Konferencja Słowińska, Łeba-Gdańsk, 1995.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Nieznany autograf kaszubskiego Słowniczka K. C. Mrongowiusza, str. 47-54; Z. Szultka, W sprawie zainteresowań Floriana Stanisława Wenancjusza Ceynowy Kaszubami na Pomorzu Zachodnim, str. 55?

*W kręgu badań Profesora Stanisława Gierszewskiego, red. A. Groth, Gdańsk, 1995.
Spis treści: Z. Szultka, Organizacja sejmiku starostwa lęborsko-bytowskiego w latach 1657/1658-1772/1774, str. 114?

1996

*Biblia w kulturze, red. S. Rzepczyński, Słupsk, 1996.
Spis treści: J. Treder, Tłumaczenia Biblii na język kaszubski, str. 273-293/293?.

*T. Bolduan, Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1989 (-1995?), Gdańsk, 1996.

*Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1995. Próba bilansu, red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, Warszawa, 1996.
Spis treści: H. Galus, Stan społeczno-kulturowy Pomorza lat 1990-1995 na tle powojennych przemian.

*Dërchôj królewiónko, Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi, zebrôł i òproc. E. Pryczkowski, Gdynia 1996.

*J. Hackmann, Ostpreussen und Westpreussen in deutscher und polnischer Sicht. Landeshistorie als beziehungsgeschichtlisches Problem, Wiesbaden, 1996.

*The Hague Recommendation Regarding the Education Rights of National Minorities & Explanatory Note, The Hague, 1996.

*H. Hewelt, Nie òdińdã bez pòżegnaniô, Gdynia, 1996.

*Kognitive Aspekte der Sprache, red. K. A. Sroka, Tübingen, 1996.
Spis treści: K. A. Sroka, The renaissance of Kashubian and Bible translation, str. 233-242.

*Konflikty etniczne. Źródła, typy, sposoby roztrzygania. Materiały z konferencji…, red. Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz, Warszawa, 1996.
Spis treści: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Konflikt etniczny na pograniczu na przykładzie Pomorza. Uwarunkowania historyczne i kulturowe, str. 197-?.

*A. Labuda, Kaszëbsczim jesmë lëdã, Gdynia, 1996.

*G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje. Pisma wybrane, Gdańsk, 1996.

*M. Latoszek, Pomorze. Zagadnienia etniczno-regionalne, Gdańsk, 1996.

*T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk, 1996.

*J. Łysk, Malëjã kòlibiónką, Rëmiô, 1996.

*Miedzynarodowe regulacje ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych (wybór dokumentów), Warszawa, 1996.

*Polskie mity polityczne, red. W. Wrzesiński, Wrocław, 1996.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Mity Kaszubów, s. 113-130.

*Polszczyzna regionalna Pomorza, red. K. Handke, Warszawa, 1996.
Spis treści (7, 1996): H. Popowska-Taborska, Pomorska polsczyzna utrwalona w dziele Szymona Krofeja, str. 7-22.

*Pomorze. Mała ojczyzna Kaszubów, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1996.

*Pomorze. Trudna ojczyzna, red. A. Sakson, Poznań, 1996.
Spis treści: S. Literski, Rola małżeństw mieszanych w procesie integracji społecznej w latach 1945-1965 na przykładzie powiatu bytowskiego, str. 272-289; K. Literska, Migracje Kaszubów bytowskich do RFN w latach 1971-1975, str. 291-315.

*H. Popowska-Taborska, W. Boryś, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa, 1996.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Dzieje kaszubskiej leksykografii, str. 11-66.

*Problemy frazeologii europejskiej I, red. A. M. Lewickiego, Warszawa, 1996.
Spis treści: J. Treder, Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słówiańskim), str. 131-146.

*Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku. Społeczeństwo-gospodarka-polityka, red. M. Wojciechowski, R. Schattkowsky, Toruń, 1996.
Spis treści: M. Wojciechowski, Stosunki narodowościowe w Prusach Zachodnich w początkach XX wieku (1900-1920), str. 72-?

*E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Warszawa, 1996.

*M. Selin, Niech wiater niese piesń, Gdynia, 1996.

*Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, red. O. Sochacki, Gdańsk, 1996.
Spis treści: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Siły społeczne w walce o Pomorze. Spojrzenie na współczesne stosunki polkso-niemieckie z perspektywy Pomorza, str. 45-?.

*Standardy międzynarodowe ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (ONZ, KBWE, Rada Europy) a polski system prawny, Warszawa, 1996.

*Studia dialektologiczne I, Kraków, 1996.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, O potrzebie opracowywania gwarowych słowników etymologicznych, str. 290-293; J. Treder, Kaszubskie słowniki Ramułta po stu latach, str. 315-326.

*Symbolae slavisticae, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa, 1996.
Spis treści: E. Rzetelska-Feleszko, Życiorys naukowy Hanny Popowskiej-Taborskiej, str. 9-10; J. Treder, Kaszubszczyzna dawnych przekładów tesktów biblijnych, str. 309-315; J. Zieniukowa, Kaszubszczyzna i polszczyzna w polemice F. Ceynowy i Kaszuby z Mirachowa w gazecie „Szkoła Narodowa” w 1850 roku, str. 343-352.

*G. Wirkus, 40 lat współdziałania w Zrzeszeniu. Zarys dziejów wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wejherowo, 1996.

*Z historii języków łużyckich, Warszawa, 1996.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Raz jeszcze o leksykalnych związkach łużycko-kaszubskich, str. 205-209.

1997

*T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk, 1997.
*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Suleczyno, Kartuzy, 1997.
*Dziedzictwo kulturowe Pomorza nad Wisłą, seria Pomorze Gdańskie, t. 20, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1997.
Spis treści: C. Obracht-Prondzyński, Wielokulturowość Pomorza.
*Gdańsk i Pomorze w XX wieku. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Mikosowi z okazji 70 rocznicy Jego urodzin, red. M. Andrzejewski, Gdańsk, 1997,
Spis treści: L. Jażdżewski, Dezerterzy kaszubscy z Wehrmachtu w latach 1942-1945, str. 324-?
*E. Gołąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk, 1997.
*S. Janke, Krôjczi pôjczi, Gdynia, 1997.
*J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, Gdańsk, 1997.
*R. Klebba, Naji karno, czyli spojrzenie na 40 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni, Gdańsk-Gdynia, 1997.
*Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995), red. Z. Kłodnicki, Wrocław, 1997.
Spis treści: W. Blacharska, Oddział w Gdańsku, str. 128-132.
*Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe, red. B. Synak, T. Wicherkiewicz, Gdańsk, 1997.
Spis treści: A. F. Majewicz, Introduction, str. 19-24; D. Gorter, Social survey of minority language communities, str. 59-76; K. Zieniukowa, On the languages of small multicultural ethnic groups – the case of Sorbian and Kashubian, str. 311-316; H. Popowska-Taborska, The present-day Linguistic Situation in Kashubia, str. 317-321; E. Breza, Merkmale der kaschubischen Literatursprache, str. 323-327.
*F. Manthey, O historii Kaszubów. Prawda i świadectwo, Gdańsk, 1997.
*Między Odrą a Dnieprem. Wyznania i narody, red. A. Stegner, Gdańsk, 1997.
Spis treści: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi, Serbołużyczanie, Łemkowie – próba porównania etnicznych grup regionalnych, str. 236-?.
*A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby, cz. 1, Pieśni obrzędowe, Warszawa, 1997.
*H. Mross, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego – Pelplin 1939-95. Słownik bio-bibliograficzny, Pelplin, 1997.
*A. Nagel, Nie spiéwôj pùsti nocë. Wierztë wëbróné, Gdańsk, 1997.
*Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś 2, Gdańsk, 1997.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, Alfonsa Parczewskiego „Przyczynki do Slownika”, str. 53-60.
*Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, red. J. Zieniukowa, Warszawa, 1997.
Spis treści: A. D. Duliczenko, Slavjanskije literaturnije mikrojazyki i problema literaturnoj kašubščiny, str. ?; M. Latoszek, Świadomość językowa i kulturowa Kaszubów w kontekście typów orientacji temporalnych i uwarunkowań historyczno-geograficznych, str. 185-201; J. Zieniukowa, Powstawanie i funkcjonowanie jezyków literackich małych grup etnicznych – paralele i kontrasty kaszubsko-łużyckie, str. 205-216; E. Breza, Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego, str. 247-256.
*Onomastyka i dialektologia, red. H. Popowska-Taborska, J. Duma, Warszawa, 1997.
Spis treści: E. Breza, Rzeczowniki rąbca, rebca, rębiec, rąbek, rabczyk i inne ujawnione w kaszubskich nazwiskach, str. 41-48.
*R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdańsk, 1997.
*K. Ostrowski, Pod znakiem Gryfa. 40 lat oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, Chojnice, 1997.
*Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do roku 1945, red. W. Stępiński, Szczecin, 1997.
Spis treści: C. Obracht-Prondzyński, Państwo pruskie i Rzesza wilhelmińska w opinii Kaszubów do 1920 roku.
*Quest for Models of Coexistence: national and Ethnic Dimensions of Changes in the Slavic Eurasian World, red. Koichi Inoue, Tomohiko Uyama, 1997.
Spis treści: A. F. Majewicz, Minority Language Preservation Strategies and Minority-related Conflict-evasion Policy. Suggestions for Eastern Europe and Siberia, str. 133-159.
*Tadeusz Sadkowski, Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII-XX wieku, Gdańsk, 1997.
*Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich, red. Z. Sobierajski, t. I (A-C), Warszawa, 1997.
*Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi, red. I. Opacki, A. Wilkoń, J. Żurawska, Katowice, 1997.
Spis treści: J. Zieniukowa, Socjolingwistyczne problemy multilingwalnego Pomorza w XIX wieku, str. 239-246.
*B. Szymańska, Zdebło na swiat cësniãté, Gdynia–Wejherowo, 1996.
*J. Treder, Toponimia powiatu wejherowskiego, Gdańsk, 1997.
*U progu wielokulturowości, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Warszawa, 1997.
Spis treści: B. Synak, Kaszubi w nowych warunkach ustrojowych, str. 202-?
*J. Walkusz, Piastun słowa – ks. Bernard Sychta, Gdańsk, 1997.
*R. Żmuda-Trzebiatowski, Òdłómczi, Gdynia, 1997.
*Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo, 1997.
Spis treści: J. Treder, Kaszubszczyzna Majkowskiego. Główne rysy i fazy rozwojowe, str. 107-123; J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski w Gdańsku i o Gdańsku, str. ?

1998

*L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten im preussischen Staat 1815-1914. Die preussische Sprachenstatistik in Bearbeitung un Kommentar, Marburg, 1998.
*L. Bielawski, A. Mioduchowska, Kaszuby, cz. 2, Pieśni powszechne, Warszawa, 1998.
*L. Bielawski, A. Mioduchowska, Kaszuby, cz. 3, Pieśni powszechne i zawodowe, Warszawa, 1998.
*J. Borowiak, Jan Drzeżdżon 1937-1992. Monografia bibliograficzna, Chmielno, 1998.
*F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen ueber die kassubische Sprache als Entwurf zur Grammatik, Hrsg. A. D. Duličenko und W. Lehfeldt, Goettingen, 1998.
*J. Drzeżdżon, Zwónnik, Gdynia 1998.
*M. Giedrojć, J. Mieczkowski, Pomerania Ethnica – mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 1998.
*M. Hejger, Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947, Słupsk, 1998.
*P. Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań, 1998.
*A. Hirsz, Felietónë pòsobnika Gùczowégò Macka, Kartuzy–Gdynia, 1998.
*Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów, 1998.
Spis treści: Z. Szultka, W lennym i pelnoprawnym władaniu Brandenburgii-Prus (1657/1658-1772/1777/1815), str. 89?; J. Lindmajer, Z. Szultka, Parafia katolicka i problem świadomości narodowej wiernych, str. 184?
*Jazyki malyje i bolšije…, red. Duličenko, Tartu, 1998.
Spis treści: M. Cybulski, Fazowé czasniczi w kaszëbiznie, str. 89-95.
*E. Kownacka, Łodziowa pielgrzymka Kaszubskich Rybaków na odpust świętych Piotra i Pawła do Pucka, Gdynia, 1998.
*F. Kwidziński, Kaszubskie stroje ludowe, Kartuzy, 1998.
*Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, red. M. Wojciechowski, Toruń, 1998.
Spis treści: K. Wajda, Polacy i Niemcy w Prusach Zachodnich w XIX i początkach XX wieku, str. 9-?
*Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice, 1998.
Spis treści: J. Zieniukowa, Z problemów etnolingwistyki, str. 233-241.
*The Oslo Recommendations Regardings the Linguistic Rights of National Minorities & Explanatory Note, The Hague, 1998.
*Polszczyzna regionalna Pomorza, red. K. Handke, Warszawa, 1998.
Spis treści (8, 1998): H. Popowska-Taborska, O Pomorskich przysięgach lennych z początków XVII wieku raz jeszcze, str. 7-12.
Spis treści (8, cz. 1/System gramatyczny, 1998): J. Treder, O języku „Tragedii o bogaczu i Łazarzu” z 1643 roku, Warszawa, 1998.
*Polypron, Moskva, 1998.
Spis treści: H. Popowska-Taborska, O specyfice pewnych wybranych zbieżności leksykalnych kaszubsko-pruskich, str. 148-153.
*Pomorskie drogi Ks. Janusza Pasierba, red. B. Wiśniewski, Pelplin, 1998.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Ks. Janusz Pasierb wobec Pomorza – małej ojczyzny Kaszubów, str. 25-39.
*Pomorze i morze w poezji, red. B. Arsoba, J. Borzyszkowski, Gdańsk-Szczecin, 1998.
*Rozmyślania gdańskie, praca zbiorowa, Gdańsk, 1998.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Kaszubi a Gdańsk na przestrzeni dziejów, str. ?
*H. Rybicki, Kluki. Zarys dziejów, Słupsk, 1998.
*Siemdziesiąt pięć lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1997, red. M. Latoszek, Gdańsk, 1998.
*Słupsk, album fotograficzny, Warszawa, 1998.
*Spotkania Językoznawcze, Poznań, 1998.
Spis treści (t. 3): J. Treder, Wyrazy kaszubskie w Słowniku A. Brücknera, str. 91-105.
*B. Sychta, Kultura materialna Borów Tucholskich, wstęp J. Borzyszkowski, Gdańsk-Pelplin, 1998.
*B. Synak, Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk, 1998.
*Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią i Rugią w XVIII-XIX wieku, red. M, Jaroszewicz, W. Stępiński, Szczecin, 1998.
Spis treści: H.-J. Boemelburg, Zwischen Landesbewusstsein, polnischer Adelsrepublik und Hohenzollernmonarchie – polnische Loyalitaeten und nationsbildung des koeniglich preussischen bzw. westpreussischen Adels 1770-1870, str. 23?; J. Borzyszkowski, Życie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i dworkach na przełomie XIX i XX w, str. 201?; C. Obracht-Prondzyński, Zróżnicowanie społeczne Kaszubów w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji szlachty, str. 211?; Sz. Wierzchosławski, Konserwatyści pomorscy w wyborach do Reichstagu w latach 1871-1914, str. 277?
*Śląsk – Polska – Europa: zmieniące się społeczeństwo w perspektywie lokalizmu i globalizmu: Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Katowice, 1998.
Spis treści: B. Synak, Ciągłość i zmiana statusu kaszubszczyzny jako etnolektu regionalnej grupy etnicznej, str. 384-?; R. Woźniak, Socjologia pogranicza w Polsce, str. 393-409.
*Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gali, Łódź, 1998.
Spis treści: A. Czesak, Frazeologia gwarowa – problemy i postulaty, str. 285-293.
*B. Wachowiak, Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX wieku, Olsztyn, 1998.

1999

*Anonim Gdański, Tragedyja o bogaczu i Łazarzu…, red. J. Treder, Gdańsk, 1999.
*L. Bielawski, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa, 1999.
Spis treści: Folklor muzyczny Pomorza, str. 30-?.
*J. Borzyszkowski, Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studia z dziejów i kultury regionu, Gdańsk, 1999.
*J. Borzyszkowski, Ryszard Stryjec 1932-1997. Danziger Graphiker und sein Werk, Gdańsk, 1999.
*Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie. Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny, zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk-Lipusz, 1999, t. VI.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Ks. Kazimierz Raepke (1936-1997) – koronowany król Kaszubów w Pelplinie. Stolem na Gochach w Borzyszkowach; J. Borzyszkowski, Dr Aleksander Majkowski a Borzyszkowy i Gochy, str. 86-91; J. Borzyszkowski, Dwa dokumenty – Z Upiłki i Borowego Młyna – dotyczące dziejów Gochów u schyłku epoki zaborów i początków odrodzonej Rzeczypospolitej, str. 105-126; J. Borzyszkowski, Borzyszkowy i Gochy w pismach Teofila Cichosza, str. 150-158; J. Borzyszkowski, Gochy, Zabory, Borachy i kapliczki a kaszubszczyzna, str. 188-196; J. Borzyszkowski, Ks. prałat Jan Hinz w Pamięci Tuchomian, str. 229-240; J. Borzyszkowski, Harry Borsich – Hieronim Borzyszkowski z Monachium, str. 328-334.
*J. Borzyszkowski, Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku, Gdańsk, 1999.
*J. Borzyszkowski, J. Treder, J. Mordawski, Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów. Historia, geografia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, Gdańsk-Gduńsk, 1999.
*B. Brandt, Moja saga wojenna 1939-1947, Gdańsk, 1999.
*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Kartuzy, Kartuzy, 1999.
*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Sierakowice, Sierakowice, 1999.
*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Somonino, Somonino, 1999.
*W. Buchholz, Pommern, Berlin, 1999.
*I. Czaja, Przechlastłô idila, Gduńsk, 1999.
*Dom słowa Anny Łajming, red. J. Kęcińska, Gdańsk-Wejherowo, 1999.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Gochy i Zabory Anny Żmudy-Trzebiatowskiej – Łajming. Śladami dzieciństwa Anny Łajming, str. 7-16; J. Treder, Uwagi o języku Anny Łajming, str. 58-74.
*Ethnicity, Nation, Culture, red. B. Bella, A. Strebling, Hamburg, 1999.
Spis treści: B. Synak, The Kashubes in Poland: ethnicity in transition, str. 179-189.
*L. Heyke, Dobrogòst i Miłosława, Gdańsk, 1999.
*L. Heyke, Kaszëbsczé spiewë, oprac. J. Janke, Gdańsk, 1999.
*Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, red. D. Berlińska, K. Frysztacki, Opole, 1999.
Spis treści: B. Synak, Kaszubi – regionalna grupa etniczna, str. 117-134.
*B. Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura, cz. 3, Gdańsk, 1999.
*Z. Jutrzenka-Trzebiatowski, Przez trudy do radości, Gdańsk, 1999.
*Kazimierz Jasnoch (1886-1996). Zarys monograficzny, red. B. Zagórska, K. Lemańczyk, Chojnice, 1999.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Kazimierz Jasnoch (1886-1996) – malarz kaszubski z Czerska i Poznania, str. 5-11.
*Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, red. H. Bronk, E. Włodarczyk, Szczecin, 1999.
*V Konferencja Słowińsko-Kaszubska, red. W. Łysiak, Poznań, 1999.
Spis treści: C. Obracht-Prondzyński, Obraz Niemców i dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu w kulturze kaszubskiej, str. 169-?
*Księga pamiątkowa Kongresu Pomorskiego, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, S. Pestka, Gdańsk, 1999.
Spis treści: Instytut Kaszubski.
*Ludność rodzima i polska na Pomorzu Zachodnim VIII-XX w, red. K. Kozłowski, Szczecin, 1999.
Spis treści: Z. Szultka, Główne linie rozwoju ludności kaszubskiej do roku 1945.
*Mickiewicz interdyscyplinarny, red. K. Cusewski, Słupsk, 1999.
Spis treści: J. Treder, Kaszubska translacja Sonetów krymskich Mickiewicza, str. 79-90.
*Nationale Minderheiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutschland im 19. Jahrhundert, hrsgb. H. H. Hahn, P. Kunze, Berlin, 1999.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Die Kaschuben im 19. und 20. Jahrhundert zwischen Polen und Deutschland, str. 93-98.
*C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk, 1999.
*C. Obracht-Prondzyński, Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu, Gdańsk, 1999.
*Jan Perszon, Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Pelplin, 1999.
*Polacy, Niemcy i Kaszubi. Życie codzienne, obyczaje i kultura ludowa w Prusach Zachodnich ok. 1900 r, red. H. Nogossek, B. Lauer, Kassel, 1999.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Kaszubi dawniej a dziś, str. 51-58.
*Pomorze – Brandenburgia – Prusy (państwo i społeczeństwo), red. W. Stępiński, Z. Szultka, 1999.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Uwłaszczenie na Pomorzu a kształtowanie się tożsamości narodowej i etnicznej Kaszubów (Przyczynek do badań w przyszłości), str. 215?
*Region i ludzie a historiografia i tożsamość, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Ciechanów, 1999.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Biografistyka historyczna na Pomorzu i jej rola w umacnaniu tożsamości regionalnej, str. 73-88.
*Retrospektivne pohl’ady na jazykovú komunikáciu, red. P. Odaloš, Banská Bystrica, 1999.
Spis treści: J. Zieniukowa, Z problemów komunikacji w języku kaszubskim, str. 230-236.
*Situation of Minority and regional Languages in the Countries Applying for Membership of the European Union (Cyprus, Czech republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia), Strasbourg, 1999.
Spis treści: T. Wicherkiewicz, Poland.
*Tausend Jahre Pommersche Geschichte, red. R. Schmidt, Koeln-Weimar-Wien, 1999.
Spis treści: J. Petersohn, Usedom im fruehpommerschen herzogsstaat, str. 28?
*Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z rękopisu odczytał i do druku przygotował J. Treder, Gdańsk-Gdynia, 1999.
*Wielka encyklopedia geografii świata, Poznań, 1999.
Spis treści (t. XIV): A. F. Majewicz, Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy, 94-109.
*„Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, red. T. Linkner, Słupsk, 1999.
Spis treści: J. Treder, Kaszubszczyzna „Remusa” Majkowskiego, str. 149-168; J. Borzyszkowski, Ewa Breuner i Gerd Wolandt a „Żëcé i przigodë Remusa“ w języku niemieckim, str. 175-183.

2000

*S. Bartelik, Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000.
*W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô, Kaszëbszczé abecadło, twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk, 2000.
*E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk, 2000.
*Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim, red. J. Rachoń, Gdańsk, 2000.
*Doświadczenie przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo-Wschodniej w historiografii po 1945 r. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche und Ostmitteleuropa im Spigel der Historiographie nach 1945, red. J. Kłoczowski, W. Matwiejczyk, E. Mühle, Marburg-Lublin, 2000.
Spis treści: J. Małłek, Wielkie Pomorze (Pomorze Zachodnie, Prusy Zachodnie i Wschodnie), s. 67-71?.
*Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin, 2000.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Kaszubi, Kaszëbi, str. 970-974.
*Kaschubisch-pommersche Heimat. Geschichte und Gegenwart. Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność, red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk-Luebeck, 2000.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Kaschuben und Pommern im 19. und 20. Jahrhundert. Kaszubi i Pomorze w XIX i XX wieku, s. 286-461; C. Obracht-Prondzyński, Der kaschubisch-pommersche Regionalismus nach dem Zeiten Weltkrieg. Regionalny ruch kaszubsko-pomorski po II w. św, s. 462-503; J. Samp, Literatura kaszubska, s. 653-699.
*Kultura – Język – Edukacja, red. R. Mrózek, Katowice, 2000.
Spis treści (t.3): J. Treder, E. Breza, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, str. 139-166.
*G. Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdańsk, 2000.
*Literatura kaszubska – książka, twórca i biblioteka, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 2000.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Leon Roppel i Lech Bądkowski, a rozwój literatury i edukacji kaszubskiej po 1945 r, s. ?
*Minderheiten – und regionalsprachen in Europa, red. J. Wirrer, Wiesbaden, 2000.
Spis treści: T. S. Wicherkiewicz, Kashubian, str. 213-221.
*Muzea a dziedzictwo kulturowe Pomorza. Materiały z konferencji jubileuszowej. Wejherowo 24. X. 1998, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo-Gdańsk, 2000.
*Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Nationalismus und nationale Indentität in Ostmitteleuropa im 19 und 20 Jahrhundert, red. B. Linek, K. Struve, Marburg-Opole, 2000.
Spis treści: P. Kosiński, Problem tożsamości narodowej i regionalnej w Prusach Zachodnich w latach 1914-1920, s. 59-?
*Nazewnictwo na Pograniczach Etniczno-Językowych, red. Z. Abramowicz, Białystok, 2000.
*Nazwy i dialekty Pomorza. Dawniej i dziś, t. 3, Gdańsk, 2000.
*J. Netzel, Tak było… Wspomnienia rybaka, opr. W. Kiedrowski, Gdańsk, 2000.
*Okruchy poezji słowiańskiej, Gdańsk, 2000.
*Słowiańskie słowniki gwarowe, Prace Slawistyczne 110, Warszawa, 2000.
Spis treści: J. Treder, Kaszubskie apelatywa toponimiczne w Słowniku Bernarda Sychty, s. 217-239.
*Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturiowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań, 2000.
Spis treści: C. Obracht-Prondzyński, Relacje kaszubsko-niemieckie a problem dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu, str. 515-552.

2001

*Badania kaszuboznawcze w XX wieku(, form komunikacji w języku kaszubskim[?]), red. J. Borzyszkowski, (C. Obracht-Prondzyński?), Gdańsk, 2001.
Spis treści: J. Zieniukowa, O badaniach nowych, wprowadzanych pod koniec XX wieku, str. ?
*J. Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb początk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, Gdańsk-Karsin, 2001.
*Kaszëbskô nôtëra [antologia], S. Janke, Wejherowo 2001.
*Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, red. Edward Breza, Opole, 2001.
Spis treści: Stanisław Gajda, Słowo wstępne, str. 7-9; Edward Breza, Przedmowa, str. 9-11; Zygmunt Szultka, Szkic dziejów Kaszubów ze szczególnym uwzględnieniem przemian jęykowych, str. 11-43+; Ewa Rzetelska-Feleszko, Kaszuby i kaszubszczyzna – granice historyczne i współczesne, str. 43-51; Ewa Rzetelska-Feleszko, Słowińcy i ich dialekt, str. 51-61; Jadwiga Zieniukowa, Ewolucja poglądów na status kaszubszczyzny, str. 61-71; Hanna Popowska-Taborska, Zabytki piśmienictwa kaszubskiego, str. 71-81; Alfred F. Majewicz, Tomasz Wicherkiewicz, Polityka jezykowa na kaszubach na tle prawodawstwa wobec mniejszości w jednoczącej się Europie (Diagnoza i postulaty), str. 81-99; Ewa Rzetelska-Feleszko, Rozwój kaszubszczyzny i jej odrębność, str. 99-107; Jerzy Treder, Fonetyka i fonologia, str. 107-125; Edward Breza, Podstawowe wiadomości z morfologii, str. 125-185; Marek Cybulski, Róża Wosiak Śliwa, Składnia kaszubska, str. 185-203; Jerzy Treder, Kaszubszczyzna literacka (Cechy, fazy i tendencje rozwojowe), str. 203-225; Jerzy Treder, Frazeologia kaszubska, str. 225-243; Hanna Popowska-Taborska, Leksykografia kaszubska, str. 243-257; Hanna Popowska-Taborska, Leksyka kaszubska, 257-267; Edward Breza, Właściwości językowe kaszubskich antroponimów, str. 267-277; Jerzy Treder, Apelatywy w kaszubskich nazwach geograficznych, str. 277-278; Brunon Synak, Współczesne funkcjonowanie kaszubszczyzny, str. 295-317; Edward Breza, Kaszubi i kaszubszczyzna na świecie, 317-327; Wykaz skrótów najczęściej cytowanych żródeł i opracowań, str. 327-331; Kaszëbizna (Omówienié zamkłoscë), str. 331-335; Die Kaschubische Sprache (Inhalterserörterung), str. 335-341; Informacje o autorach, str. 341.
*Z. Machura, Kronika. 25 lat oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Słupsku, Słupsk, 2001.
*Mësla dzecka. Antologiô kaszëbsczich wiérztów dlô dzôtków i młodzëznë. Zebrelë i przërechtowelë E. i E. Pryczkowscy, Banino, 2001.
*Między kuturą „niską” a „wysoką” – zjawiska językowe, literackie, kulturowe, red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź, 2001.
Spis treści: J. Zieniukowa, Współczesna kaszubszczyzna w tekstach stylu wysokiego, str. 315-326.
*O doskonałości, red. A. Maliszewska, Łódź, 2001.
Spis treści: J. Zieniukowa, Tworzenie tekstów religijnych jako środek budowania prestiżu języka mniejszościowego (na przykładzie kaszubszczyzny).
*O dziejach Nowej Cerkwi i jej szkoły, red. J Borzyszkowski, Pelplin, 2001.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Józef Wałaszewski a inni szkólni z Nowej Cerkwi i ich wychowanie, str. 75-83.
*III Ogółnopolska Konferencja Onomastyczna…, Kraków, 2001.
Spis treści: E. Breza, Nazwiska równe nazwom miejscowości z Meklemburgii i Brandenburgii.
*Piaśnica [antologia], wyd. III, Gdańsk–Wejherowo, 2001.
*Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku, red. M. Mroczko, Gdańsk, 2001.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Kaszubskie mity, badania naukowe i rzeczywistość ruchu kaszubsko-pomorskiego w końcu XX wieku, str. 81-83; M. Stażewski, Zjawisko dwujęzyczności mieszkańców Pomorza w XIX wieku i w początkach XX wieku jako element oceny stanu świadomości narodowej, str. 379-?
*Siedem granic, osiem kultur i Europa, wstęp J. Tazbir, red. B. Gołębiowski, wybór S. Zagórski, Łomża, 2001.
Spi
s treści: J. Borzyszkowski, Kaszubi i Pomorze a nasi sąsiedzi, str. 295-303.
*Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku (język – tradycja – kultura), red. E. Tokarz, Katowice, 2001.
Spis treści: J. Zieniukowa, Kaszubszczyzna u schyłku XX wieku, str. ?
*Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 2001.
Spis treści: C. Obracht-Prondzyński, Przemiany kultury kaszubskiej po II wojnie światowej, str. 190-?.

2002

*Stan Bogdan, Pòwiôstczi gduńsczé, skaszëbił Zbigniew M. Jankòwsczi, zòbrôzkòwała Ewa Pòklewskô-Koziełło, pòprawienié pisënkù Eugeniusz Prëczkòwsczi, Pelplin-Gdańsk, 2002.
*B. Bork, Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejherowo, 2002.
*J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo, 2002.
*J. Borzyszkowski, Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdańsk-Wejherowo, 2002.
*J. Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze, współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk-Pelplin, 2002.
*Historia Pomorza, Toruń, 2002.
Spis treści (t. 4 (1850-1918), cz. 2: Polityka i kultura, red. S. Salmonowicz): J. Borzyszkowski, Kultura materialna i duchowa ludności Pomorza w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, str. 228-270; J. Borzyszkowski, Literatura polska i kaszubska, str. 378-391.
*Kaszubi wobec innych. Ku integracji europejskiej, red. T. Linkner, Pelplin, 2002.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Kaszubi wobec sąsiadów niemieckich i bałtosłowiańskich, str. 83-92.
*C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk, 2002.
*S. Pestka (J. Zbrzyca), Wieczórny widnik, Gdańsk, 2002.
*J. Piepka, Spiewa i lza, Gdańsk, 2002.

2003

*J. Borzyszkowski, Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdańsk-Wejherowo, 1999.

*Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu, red. Z. Biskupska, Lębork, 2003.
Spis treści: J. Borzyszkowski, Drogi rozwoju literatury kaszubskiej w XIX i XX wieku a jej stan obecny, str. ?

*Instytut Kaszubski w latach 1996-2002, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk, 2003.

*S. Janke, Piesniodzejanié. Wiérztë i spiéwë, Gdańsk, 2003.

*S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego [cz. I-II, w jednym tomie], scalił i znormalizował J. Treder, wg wydań Akademii Umiejętności z r. 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z r. 1993, Gdańsk-Wejherowo, 2003.
Spis treści: S. Ramułt, Słownik, str. 21-446; S. Ramułt, Przedmowa [I], str. 457/IX-460/XII; S. Ramułt, Przedmowa [II], str. 461/XXXV; S. Ramułt, Wstęp. Kilka słów o Kaszubach i ich mowie, str. 465/XIII-500/XLVIII.

*W. Kiedrowska, Dzéwczątkò i róża, Słupsk, 2003.

*R. Skwiercz, Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac, Gdańsk, 2003.

*L. Bądkowski, Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk, 2006.

2004

*J. Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdańsk-Elbląg, 2004.
*T. Wicherkiewicz, The Kashubian language in education in Poland, Leeuwarden, 2004.

2005

*J. Borzyszkowski, The Kashubians, Pomerania and Gdańsk, translated T. Wicherkiewicz, Gdańsk-Elbląg, 2005.
*Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. II, red. A. Pstyga, Gdańsk, 2005.
Spis treści: Д. В. Пажђерски, Кашупско-српске творбене подударности, стр. 187-196.

2006

*F. Ceynowa, Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczodrówki. Szczōdráki, red. D. V. Paždjerski, J. Ellwart, Gdynia, 2006.
*110 година полонистике у Србији. Зборник радова, ур. П. Буњак, Београд, 2006.
Spis treści: Д. В. Пажђерски, Кашупска језичка норма – тренутно стање и перспективе развоја, стр. 101-107.

II. W czasopismach i publikacjach cudzego autorstwa

1840

*P. Prejs, Donesene P. Prejsa G. Ministru Narodnago Prosvěščenija, izъ Berlina, otъ 20 Ijunija 1840 goda, Žurnal Ministerstva Narodnago Prosvěščenija, nojabrь, častь XXVIII, nr 11, otd. IV (o kaszubszczyźnie s. 1-14), Petersburg, 1840.

1843

*C. F., Die Germanisierung der Kaschuben, Jahrbücher für Slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft, Jg. I, Lepizig, H. 4/1843, s. 243-247.
*F. Ceynowa, Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczodrówki. Szczōdráki, Jutrzenka. Przegląd Słowiański, r. II, cz. 3/1843, s. 51-60.
*O narzeczu kaszubskim z raportu p. Preissa do Ministra Oświecenia Publicznego w Rossyi. Z Berlina 20. Czerwca 1840 r. przesłanego. (Tłumaczenie z rosyjskiego), Orędownik Naukowy, nr 26 i 27, 26. Czerwca 1843 i 3. Lipca 1843, Poznań, s. 203-205 i 209-213.

1850

*Wójkasin [F. Ceynowa], Kaszebji do Polochów, Szkółka Narodowa, Chełmno, 10, 1850, str. [10-11].

1851

*F. Ceynowa, Świętojanki czyli sobótki, Nadwiślanin, nr 18, 1851.

*K. W. W., [rec.] Kile słow wo Kaszebach e jich zemi, przez Wójkasena. Tudzież rzecz o języku kaszubskim, ze zdania sprawy Prajsa, Kraków 1850, Biblioteka Warszawska, t. I, 1851, str. 151-159.

1856

*J. Papłoński, Listy z zagranicy, Gazeta Warszawska, nr 204, 1856.

*W. Wójcicki, Przysłowia kaszubskie, Biblioteka Warszawska, t. II, 1856, str. 105-114.

1860

*bez autora, Kaszuby, Dziennik Poznański, nr 44-46, 1860.

1861

*F. Ceynowa, Сборникъ оснoвных словъ кашубскаго нарěчія. Матеріалы для сравнительнаго и объяснительнаго словаря и граматики, Изданіе II-го Отдěленія Императорской Академіи наук, V, Petersburg, 1861.

1864

*A. Hilferding, Die Ueberreste der Slaven auf die Sudkueste de baltischen Meers. Uebers aus dem Rissisch, Zeitschrift fuer slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft, Bd. 1, Bd. 2, 1864.

1866

*F. Cejnowa, Kaschubische Orts- und Volksnamen, Jahrbücher für Slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft, red. J. P. Jordan, Jg. II, Leipzig, 1844.

1876

*G. Pobłocki, Słowniczek kaszubski przez Księdza Pobłockiego z Chełmna, Warta, nr 87 i dalej, Poznań, 1876.

1877

*P. Parylak, Prowincyonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach zestawione i porównane z językiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubskim, Zbiór wiadomości do Antropologii Krajowej, t. I, Kraków, 1877, dz. 3, str. 37-54.

1880

*H. Derdowski, O panu Czrolińscim co do Pucka po sece jachoł, Przyjaciel, 1880, nr 45-46, str. 48-49.

*J. Hanusz, O samogłoskach nosowych w narzeczu Słowińców Pomorskich, Kabatków i Kaszebów, Rozprawy Wydz. Filologicznego PAU, t. VIII, 1880, str. 15-63.

*S. Kujot, Kasztelania raciążska i ziemia zaborska, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. II, Toruń, 1880.

1883

*Hieronim z Kaszub [H. Derdowski], O Kaszubach, Przegląd Polski, r. XVII, 1883, z. 9, str. 375.

1889

*Hieronim Derdowski, Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki, Wiarus, Winona, nr 14, 1889.
*Hieronim Derdowski, Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki, Wiarus, Winona, nr 16, 1889.

1891

*A. Berka, Słownik kaszubski porównawczy, Prace Filologiczne, III, 1891, str. 357-442, 585-690.
*A. Jirásek, Tčevská hranice, Květy, r. XIII, 1891.
*J. Sembrzycki, Przyczynek do słowozbioru kaszubskiego, Prace Filologiczne, III, 1891, str. 297-302.

1892

*J. Łęgowski (Nadmorski), Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich, Wisła, R. VI, 1892.

1893

*Antoni Kalina: Mowa kaszubska jako narzecze języka polskiego, Prace Filologiczne, IV, 1893, s. 905-936.

1896

*G. Bronisch, Kaschubische Dialectstudien. I. Die Sprache der Bëlöcë, Archiv für Slav. Philol., Jg. XVIII, 1896, str. 321-408.

1897

*H.А. Бодуэнь де Куртене, Кашубский «языкь», кашубский народь и «кашубский вопрось». (Статья I), Санкть Петербургь, 1897, Журналь Министерства Народного Просвѣщения, 1897, s. 83-126, 306-357.
*И.A. Миккола: К изучению кашубских говоров. I. Несколько заметок по кашубским говорам всеверо-восточной Померании, Санкт Петербург, 1897, Извстия Отд. Русского Языка и Словесности Императорской Акадмии Наук, II. 1897, s. 400-428.
*J. Mikkola, Nieskoliko zamietok po kaszubskim goworam w siewiero-wostocznoj Pomieranii, Izwiestija Otdiel. Russ. Jaz. i Słowies. Impierat. Akad. Nauk, Pietierburg, t. II, kn. 2, 1897, str. 400-428.
*F. Tetzner, Ein wiedergefundenes slovinzisches Buch, Beilage zur allgemeinen Zeitung, Nr 135, Seite 6f, München, 1897.

1898

*H.А. Бодуэнь де Куртене, Кашубский “языкь”, кашубский народь и “кашубский вопрось”. (Статья I), Санкть Петербургь, 1897, Журналь Министерства Народного Просвěщения, 1897, s. 83-126, 306-357.
*Jan Karłowicz, Gwara kaszubska, Wisła, XII, 1898, s. 74-94.
*F. Lorentz, Zur aelteren kaschubischen Literatur, Archiw für slavische Philologie, XX, 1898, str. 556-577.
*И.A. Миккола: К изучению кашубских говоров. I. Несколько заметок по кашубским говорам в северо-восточной Померании, Санкт Петербург, 1897, Извстия Отд. Русского Языка и Словесности Императорской Акадмии Наук, II. 1897, s. 400-428.

1899

*A. Brückner, Randglossen zur kaschubischen Frage, Archiv für Slawische Philologie, XXI, 1899, s. 62-78.
*J. Łęgowski (Dr. Nadmorski), Słowińcy i szczątki ich języka, Lud, V, 1899.

1900

*S. Ramułt, Kilka słów o Słówieńcach Pomorskich, Lud, R. VI, Lwów, 1900.

1901

*Friedrich Lorentz, Zum Heisternester Dialekt, Archiv für Slawische Philologie, XXIII, 1901, s. 106-112.

1902

*И. Эндзелин, Исследования в области кашубского языка. Сборник статей, посвященных… Ф.Ф. Фортунатову…, Warszawa 1902. – Русск. филолог. вестник, 1902, pg. 535-572.
*Friedrich Lorentz, Das gegenseitige Verhältnis der sogenannten lechischen Sprachen, Archiv für Slawische Philologie, XXIV, 1902, s. 1-73.
*Dr. Nadmorski [J. Łęgowski], Połabianie i Słowińcy, Wisła, XVI, marzec-kwiecień, z. 2, 1902.
*Kazimierz Nitsch, Studia kaszubskie: Gwara luzińska, Mater. i Prace Komisji Językowej PAU, t. I, Kraków 1902, s. 221-273.

1903

*K. Nitsch, Studia kaszubskie. Gwara luzińska, Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. I, z. 2, Kraków, 1903.

1904

*Jan Baudouin de Courtenay, Kurzes Resum der „Kaschubischen Frage“, Archiv für Slavische Philologie, XXVI, 1904, 3, str. 366-406.
*K. Kościński, Inwentarze starostwa człuchowskiego z r. 1748, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. XI, Toruń, 1904.
*K. Nitsch, Patronimika na –óc, -ic, -éc w gwarach Prus Zachodnich, Roczniki Tow. Nauk. w Toruniu, r. XI, 1904, str. 177-?.
*K. Nitsch, Studya kaszubskie. Gwara luzińska, Materiały i Prace Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności, t. I, Kraków, 1904, str. 221-273.
*Opis ziem zamieszkałych przez Polaków pod względem geograficznym, t. I: Ziemie polskie w Prusach, Warszawa, 1904.

1905

*K. Kościński, Parafia borzyszkowska w powiecie człuchowskim w Prusach Zachodnich wedle zapisków księdza proboszcza Jana Gotfryda Borka, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. XII, Toruń, 1905.
*F. Lorentz, O pomierielskom (drewnie-kaszubskom) jazykie do połowiny XV-ogo stoletia, Izwestia Otdiel. Russ. Jaz. i Slov. Imp. Akad. Nauk, g. X, 1905, kn. 3 – g. XI, 1906, kn. 1.
*K. Nitsch, Stosunki pokrewieństwa języków lechickich, Materiały i Prace Komisji Językowej PAU, t. III, Kraków 1905, s. 1-57.

1906

*H. Mankowski, Die Halbinsel Hela, Norddeutsche Städte und Landschaften, 9, Danzig, 1906.

1907

*S. Dobrzycki, Przegląd prac o języku kaszubskim za czas od 1893 do 1900, Prace Filologiczne, r. VI, 1907, str. 326-381.
*K. Kościński, Człuchów. Obrazek historyczno-artystyczny z przeszłości Pomorza, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. XIV, Toruń, 1907.
*K. Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, Materiały i Prace Komisji Językoznawczej PAU, t. III, Kraków, 1907, str. 101-284 i 305-395.
*K. Nitsch, Pomorskie nazwy osobowe i miejscowe, Roczniki Tow. Nauk. w Toruniu, r. XIV, 1907, str. 184-?.
*Pomorskie nazwy osobowe i miejscowe, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. XIV, Toruń, 1907.

1908

*Janowicz [J. Karnowski], W sprawie pisowni kaszubskiej, Gryf, r. I, 1908/1909.
*F. Lorentz, Slavjane v Pomeranji, Žurnal Min. Narod. Prosv., Petersburg, 1908.

1909

*J. Karnowski, W sprawie pisowni kaszubskiej, Gryf, 1909.
*G. Pobłocki, Doktor Cejnowa, Gryf, r. I, 1909, z. 6, str. 162-?

1910

*Janowicz [J. Karnowski], Od czego wywodzić nazwę „Kościerzyna”, Gryf, r. II, 1910, nr 2, str. 59-?.

*Janowicz [J. Karnowski], W sprawie pisowni kaszubskiej, Gryf, r. II, 1910, z. 4/5.

*J. Karnowski, Zdania o stosunku językowym ludności kaszubskiej do polskiej, Gryf, r. II, nr 7-?, 1910, str. 144-151, 193-199, 260-266, 358-360.

*F. Lorentz, Beitraege zur Biographie des Michael Pontanus, Mitteilungen des Vereins fuer Kaschubisches Volkskunde, Bd I, Leipzig, 1910, str. 161-167.

*F. Lorentz, W sprawie pisowni kaszubskiej, Gryf, r. II, 1910, z. 3.

*[A. Majkowski], Pławienie i śmierć rzekomej czarownicy w Chałupach, czyli Cejnowie, na półwyspie Heli, czyli Rybakach, w roku 1836 (na podstawie Landratury puckiej) [I], Gryf, r. II, nr 6, 1910, str. 168-175.

*[A. Majkowski], Pławienie i śmierć rzekomej czarownicy w Chałupach, czyli Cejnowie, na półwyspie Heli, czyli Rybakach, w roku 1836 (na podstawie Landratury puckiej) [II], Gryf, r. II, nr 7, 1910, str. 201-208.

*A. Majkowski, Zwycięstwo hakatyzmu nad nauką, Gryf, 1910.

*Motywy zdobnicze na ławkach kolatorksich w kościele w Obozinie na Kaszubach, Gryf, R. III?, nr 1, 1910.

*A. Majkowski, Zwycięstwo hakatyzmu nad nauką, Gryf, 1910.

*K. Nitsch, Jeszcze raz w sprawie pisowni kaszubskiej, Gryf, r. II, 1910, z. 4/5.

*K. Nitsch, Mowa Kaszubów, Ziemia, t. II, 1911, str. 362-365.

*K. Nitsch, W sprawie pisowni kaszubskiej, Gryf, r. II, 1910, z. 1.

*Pławienie i śmierć rzekomej czarownicy w Chałupach czyli Cejnowie na półwyspie Heli czyli Rybakach w roku 1836, Gryf, R. II, z. 6, 1910.

*G. Pobłocki, Światowid czy swianty Wid?, Gryf, R. II, 1910.

*A. Stielow, Die freimaurerei in Volksglauben der Kaschuben, Mitteilungen de Vereins für Kaschubische Volkskunde, t. II, z. 1, 1910.

*B. Ślaski, Słownictwo rybackie i żeglarskie u Kaszubów nadmorskich, Prace Filologiczne, r. VIII, 1911, str. 21-93.

1911

*F. Ceynowa, De terrae Pucensis incolarum superstitione in re medica. Dissertatio inauguralis…, Gryf, R. III, nr 7-9.

*F. Ceynowa, O zabobonach mieszkańców ziemi puckiej, Gryf, R. III, nr 10-12, 1911, str. 230-235.

*J. Cz…ski [J. Karnowski], Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu. Szkic społeczno-kulturalny, Gryf, r. III, 1911, nr 3, str. 36-57 – nr 4/5, str. 104-117.

*F. Lorentz, Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej, Gryf, R. III, nr ?, 1911.

*A. Majkowski, Hieronim Derdowski. Szkic literacki, [w:] H. Derdowski, O panu Czôrlinsczim, co do Pucka po séce jachôł, Kościerzyna, 1911, str. XVI?

*J. Wrycza, Coś niecoś o przydomkach szlachty kaszubskiej, Gryf, R. III, ?, 1911.

1912

*W. Francew, Florian Cenowa i prof. Izmael Srezniewski, Gryf, r. IV, 1912, str. 81-93 i 157-166.
*K., W sprawie pisowni i młodokaszubskiego języka literackiego, Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu, t. II, 1912, nr 8, str. 145-147.
*F. Lorentz, Izčeznuvšij dialekt pomorskij, Izvestija Otdelenija Russkogo Jazyka i Slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk, XVII, kn. 4, ?, 1912.
*A. Mańkowski, Imiona i nazwiska rodzinne a nazwy miejscowe. Przyczynki do genezy nazw miejscowych zachodnio-pruskich od XVII-XIX w., Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. XIX, Toruń, 1912, str. 250-274.
*K. Nitsch, F. Lorentz, Słovinzisches Woerterbuch, St. Petersburg, I-1908, II – 1909 – RS II 1912, str. 43-56, ?, ?, 1912.
*K. Nitsch, Gostycyn i Cekcyn, Slavia Occidentalis, r. XI, 1912, str. 126-136.
*K. Nitsch, Wyjaśnienie w sprawie pisowni kaszubskiej, Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu, t. II, 1912, nr 8, str. 181-?.
*B. Ślaski, Przyczynek do słownika kaszubskiego, Zapiski Tow. Nauk w Toruniu, r. II, 1912, str. 8-?.
*B. Ślaski, W obronie Mrongowiusza, Gryf, r. IV, 1912, z. 7.
*J. Wrycza, Zniemczona szlachta kaszubska, Gryf, r. IV, 1912.

1913

*T. Lehr-Spławyński, Studia nad akcentem pomorskim, Materiały i Prace Komisji Językowej PAU, VI B, 1913.

*A. Majkowski, Szkice z życia Kaszubów w powiecie kartuskim, Ziemia, r. IV, 1913.

*M. Rudnicki, Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego, Materiały i Prace Komisji Językowej PAU, VI, 1913.

*B. Ślaski, Opłaty za rybołówstwo morskie w dawnym starostwie pickiem, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. II, 1913, nr 12, str. 235-237.

1914

*A. Chołoniecki, Badacz polskiego Pomorza, Świat, nr ?, 1914, str. ?

1921

*A. Hilferding, Ostatni Słowianie na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gryf, R. V-VI, 1921-1922.
*M. Rudnicki, Nazwa miasta Gdańska, Slavia Occidentalis, r. I, 1921, str. 169-184.
*W. B. [J. Karnowski], Dr. Florjan Ceynowa, Gryf, r. V, 1921, nr 3, str. 71-73.

1922

*Jan Karnowski, Charakterystyka form poetyckich w ludowej poezji kaszubskiej, Gryf, nr 3, 1922, str. 81-85.

*W. Łęga, Z opowiadań ludu polskiego w Grucznie pow. świecki, Gryf, nr 6, 1922, str. 162?

*W[ôś] B[udzysz], Dr Florjan Ceynowa, Gryf, r. VI, 1922, nr 1, str. 19-?.

1923

*W. Budzysz [J. Karnowski], Kariera Smętka, Słowo Pomorskie, nr 103, 1923, str. 4-5.

*A. Fischer, Lud Kaszubski, [w:] St. Pawłowski, A. Jakubski, A. Fischer, Z polskiego brzegu, Lwów-Warszawa, 1923.

*F. Lorentz, Die Sprache des Pontanus, Slavia Occidentalis, III/IV, Poznań, 1923.

*F. Lorentz, Kaszubszczyzna jako język literacki pomorskich pastorów, Dodatek Literacki Dziennika Gdańskiego, nr 10, 18 marzec 1923.

1924

*K. Nitsch, Granice państwa a granice jezyka polskiego, cz. V: Zachodnia granica językowa państwa polskiego, Język Polski, R. II, 1924.

1925

*J. Karnowski, Muza kaszubska powojenna, Mestwin, nr 1, 1925.
*H. Klaje, Die pommersche Landwehr im Jahre 1813, Baltische Studien, Bd 27, 1925.
*K. Lorentz, Die Sprache des Pontanus, Slavia Occidentalis, III/IV, Poznań, 1925, str. 188-214.

1926

*H. Klaje, Die pommersche Landsturm im Jahre 1813, Baltische Studien, Bd 28, 1926.
*J. Łęgowski, Wspomnienie o Derdowskim, Mestwin, 1926, nr 10.
*M. van Wijk, Kilka uwag o stosunkach pokrewieństwa między językami zachodnio-słowiańskimi, Prace Filologiczne, r. XI, 1927, str. 113-122.

1927

*W. Pniewski, Bibliografia kaszubsko-pomorska w zakresie języka i językoznawstwa, Rocznik Gdański, I, 1927.
*B. Ślaski, Mrongowiusz jako leksykograf kaszubski, Slavia Occidentalis, VI, 1927, str. 213-224.

1928

*J. Karnowski, Geneza Pana Czorlińsciego, Mestwin, 1928, nr 2.
*J. Łęgowski, Nazwy pomorskie: Pomorania, Pomerania, Łaba-Łeba, Rocznik Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, 1928.
*W. Pniewski, Kaszubszczyzna dwu nadmorskich powieści, Język Polski, XIII, Kraków, 1928.
*W. Pniewski, Przegląd literatury kaszubskiej, Rocznik Gdański, II/III, 1928/1929.
*J. Rutkowski, Pańszczyzna i praca najemna w organizacji folwarków królewskich w Prusach za Zygmunta Augusta, Roczniki Historyczne, t. 4, 1928.

1930

*M. Rudnicki, O nazwie Tczewa i Tursach, Slavia Occidentalis, r. IX, 1930, str. 539-612.

1931

*T. Milewski, Północno-zachodnia granica pomorskiego obszaru językowego w wiekach średnich, Jezyk Polski, r. XVI, z. 3, 1931.
*T. Milewski, Zachodnia granica pomorskiego obszaru językowego w wiekach średnich, Slavia Occidentalis, t. IX, Poznań, 1931.
*F. Znaniecki, Siły społeczne w walce o Pomorze, Polske Pomorze (?), red. J. Borowik, Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego, t. 2, Toruń, 1931, str. 80-108.
*F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, Przegląd Socjologiczny, z. 2-4, 1931.
*Problem narodowościowy na Pomorzu, Toruń, 1931.
Spis treści: B. Stelmachowska, Badania etnograficzne na Pomorzu, str. 90-91?.

1932

*J. Borowik, Pięć lat pracy Instytutu Bałtyckiego (1927-1932), Toruń, 1932.
*M. Dragan, Polityczny testament ostatniego z książąt Pomorza Gdańskiego, Rocznik Gdański, r. VI, 1932, str. 5-18.
*M. Węgrzycki, Studia koleopterologiczne na wybrzeżu polskim. I. Dotychczasowe wyniki badań nad chrząszczami Helu, Fragmenta faunistica, 1932, t. 1, z. 16.
*L. Zabrocki, Gostycyn i Cekcyn, Slavia Occidentalis, r. XI, 1932, str. 72-80.

1933

*K. Górski, Germanizacja Pomorza Dolnego, Strażnica Zachodnia, R. XII, nr. 3, Poznań, 1933.

1934

*J. W. P., Wspomnienie o Hieronimie Derdowskim, Latarnia Morska, 1934, nr 1, str. 7.
*F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego, t. 16, red. J. Borowik, Toruń, 1934.

1935

*K. Górski, Mało znany pomnik pomorskiego prawa bartnego, Rocznik Gdański, t. VII-VIII, Gdańsk, 1935.
*W. Pniewski, Język kaszubski a polski, Poradnik Językowy, Tarnów, 1935/1936, nr 8/9, str. 195-200.
*M. Rudnicki, Studia nad nazwami rzek lechickich (pomorskich), Slavia Occidentalis, r. XIV, 1935, str. 184-213.
*S. Zetowski, Czy utwory Derdowskiego cieszą się poczytnością?. Latarnia Morska, 1935, nr 1.

1936

*H. Bollnow, Burg und Stadt in Pommern bis zu Beginn der Kolonisationzeit, [w:] Baltische Studien, Bd 38, 1936.
*Andrzej Bukowski, Pierwsza powieść kaszubska, Teka Pomorska, nr 3-4, 1936.
*J. Muszyński, Ludowe kaszubskie nazwy roślin, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, R. 1936, Vol. XIII, nr 3, Warszawa, 1936.
*J. Obrębski, Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie, Przegląd Socjologiczny, t. IV, z. 1-2, Warszawa-Poznań, 1936.

1937

*A. Fischer, Pierwiastki bałtyckie w kulturze ludowej Pomorza, Wiadomości Literackie, nr 27, 1937.

*J. Karnowski, Hanka sę żeni, Teka Pomorska, 1937, str. 128-129.

*J. Karnowski, Prof. dr Józef Łęgowski a kaszubszczyzna, Teka Pomorska, nr 3, 1937, str. 86-?.

*J. Karnowski, Uwagi i wspomnienia o dr Fryderyku Lorentzu, Teka Pomorska, nr 4, 1937.

*A. Labuda, Fazy rozwoju literackiej kaszubszczyzny, Teka Pomorska, R. II, nr 2, Toruń, 1937.

*T. Lehr-Spławyński, Zachodnia granica językowa kaszubszczyzny w wiekach średnich, Slavia Occidentalis, r. XVI, Poznań, 1937, str. 139-150.

*M. Rudnicki, Imiona osobowe z Pomorza Zachodniego (szczecińskiego) do r. 1230, Slavia Occidentalis, r. XVI, 1937, str. 65-339.

*F. Znaniecki, Siły społeczne dziesiejszego Pomorza, Teka Pomorska, nr 4, 1937.

1938

*A. Bukowski, Aleksander Majkowski (wspomnienie pośmiertne), Teka Pomorska, r. III, 1938, nr 1-2 (9-10), str. 57-61.

*J. Gajek, Skład etniczny wielkiego Pomorza, Teka Pomorska, R. III, nr 1-2, Toruń, 1938.

*W. Pniewski, O słownictwie i słownikach kaszubsko-pomorskich, Rocznik Gdański, r. XII, 1938 (druk 1939), str. 135-144.

*W. Pniewski, Życie i dzieła dra Fryderyka Lorentza, Rocznik Gdański, t. 12, 1938, str. 156-174.

*L. Roppel, Stefan Ramułt (szkic biograficzny w 25-lecie zgonu), Teka Pomorska, nr 5-6, 1938, str. 165?.

*A. Tomaszewski, Kaszubskie Ojczenasz i inne urywki tekstów ze Szczenurza, Slavia Occidentalis, t. 17, Poznań.

1939

*J. Gajek, Na marginesie programu badań etnograficznych na Ziemiach Odzyskanych, Lud, t. 36, 1939-1945 (druk 1945), str. 403-404?.

1945

*A. Bukowski, Aktywność kulturalna Kaszubów, Arkona, nr 1-2, 1945-1946, str. 20-?
*B. Stelmachowska, Dziesiejsze pojęcie Pomorza, Komunikaty Działu Informacji Naukowej Wydziału Pomorzoznawczego Instytutu Bałtyckiego, nr 1, 1945, str. 2-?.
*B. Stelmachowska, Polska modlitwa zachodnich Kaszubów, Polska Zachodnia, nr 2 (nr 3?), 1945.
*B. Stelmachowska, Polskie kołacze bożonarodzeniowe na Pomorzu Zachodnim, Polska Zachodnia, nr 21-22.
*B. Stelmachowska, Rozwój kultury ludu Pomorza, Życie Warszawy, nr 45, 1945, str. 3.
*Wydział Pomorzoznawczy Instytutu Bałtyckiego w Toruniu, Robotnik Pomorski, nr 62, 1945.

1946

*W. Brzeska, Rehabilitacja Smętka, Arkona, nr 13/14, 1946, str. 1-3.

*W. Brzeska, Słowiański „konik”na zachodnim Wybrzeżu, Polska Zachodnia, nr 50-51, 1946, str. 20-?.

*W. Brzeska, Wśród Słowińców, Polska Zachodnia, nr 45-46, str. 20-21?.

*A. Bukowski, Dwa ciekawe referaty, Przegląd Zachodni, nr 2, 1946, str. 191-193.

*A. Bukowski, Instytut Bałtycki po wojnie, Przegląd Zachodniopomorski, 1946, str. 191-193.

*A. Bukowski, Sumienie regionu kaszubskiego, Arkona, nr 4, 1946.

*A. Bukowski, Sytuacja na Kaszubach, Strażnica Zachodnia, R. XV, nr 4-5, Katowice, 1946.

*W. Dziewulski, Kolonizacja niemiecka na Pomorzu Zachodnim w wiekach średnich, Jantar, R. IV, z. I, 1946.

*F. Fenikowski, Rodowód Smętka, Wiatr od morza, nr 3, 1946, str. 7.

*A. Kutrzebianka, Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski, Odra, nr 21, 1946.

*A. Kutrzebianka, Przez Śląsk i Pomorze przed rokiem i dziś, Świat i Życie, nr 20, 1946.

*J. Rompski, Anka, Chëcz, nr 28, 1946, str. 2-3.

*B. Stelmachowska, Nowe elementy w kulturze ludowej Pomorza, Jantar, z. 3, 1946.

*B. Stelmachowska, O styl i obyczaj rodzimy na Ziemiach Odzyskanych, Przegląd Zachodni, nr 1, 1946, str. 9-?.

*B. Stelmachowska, Polska kultura ludowa czynnikiem zespalającym Ziemie Odzyskane, Przegląd Zachodniopomorski, 1946, str. 981-?

*B. Stelmachowska, Pomorze w programie badań etnograficznych, Komunikaty Działu Informacji Naukowej Wydziału Pomorzoznawczego Instytutu Bałtyckiego, nr 12, 1946, str. 1-4.

*B. Stelmachowska, Pomorze i badania etnograficzne, Świat i Życie, nr 18, 1946, str. 7-?.

*B. Stelmachowska, Sprawozdanie z dzialałności Zakładu Etnologii i Etnografii UMK w Toruniu za r. 1946-1947, Lud, t. 37, 1946, 454-455?.

1947

*A. Bukowski, Poezja kaszubska, Arkona, nr 3-4, 1947, str. 9-11.

*A. Bukowski, Zjazdy Instytutu Bałtyckiego, Przegląd Zachodniopomorski, nr 1, 1947, str. 66-?.

*J. Delekta, Materiały do wierzeń i praktyk magicznych na Pomorzu, Prace i Materiały Etnograficzne, t. VI, Lublin, 1947.

*K. Górski, Zjazd historyków Pomorza, Przegląd Zachodniopomorski, nr 4, 1947, str. 335-337.

*J. B. Rychliński, Mowa w obronie Smętka, Warszawa, nr 9, 1947.

*B. Stelmachowska, Nad jeziorem gardzieńskim, Rzeczpospolita, nr 273, 1947, str. 3.

*L. Zabrocki, O Słowińcach i Kaszubach nadłebskich, Jantar, V, 1947, s. 201-206.

*Zjazd historyków Pomorza, Jantar, z. 2, 1948, str. 65-67.

1948

B. S, Konferencja historyków w Szczecinie, Jantar, z. 2, 1948, str. 201-202.
*Ekspedycja pomorzoznawcza bada pojezierze bałtyckie, rozm. z B. Stelmachowską, Głos Pomorza, nr 315, Bydgoszcz, 15. 11. 1948, str. 5.
*Z. Kaczmarczyk, Historycy polscy w Szczecinie, Przegląd Zachodniopomorski, nr 5, 1948, str. 532-535.
*Kronika Naukowa – Instytut Bałtycki, Kwartalnik Historyczny, z. 3-4, 1948, str. 558-?.
*J. Mitkowski, Zjazd historyków polskich w Szczecinie. Osiągnięcia i zadania Instytutu Bałtyckiego, „Szczecin”, nr 17-18, 1948, str. 6-?.
*E. Romanówna, Sprawozdanie z ekspedycji pomorzoznawczej w lecie 1948 r., urządzonej staraniem prof. dr B. Stelmachowskiej z zasiłku Ministerstwa Oświaty, Lud, t. 39, 1948-1951, str. 540-544.
*E. Romanówna, Z nad jezior Gardzieńskiego i Łebskiego, Ziemia, 1948, nr 12, str. 266-271.
*B. Stelmachowska, Polskie grupy etniczne ludności rdzennej Pomorza, Slavia Occidentalis, r. XIX, 1948, str. 156-189.

1949

*P. Czaplewski, Tytularia książąt pomorskich, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 15, 1949.
*Mowa ojczysta: materiały do nauczania na kursach oświatowych na Ziemiach Odzyskanych, red. J. Tumińska, Warszawa, 1949.
Spis treści: A. Bukowski, Na Kaszubach, str. 71-95.
*Polska historiografia bałtycka. Najpopilniejsze potrzeby badawcze, organizacyjne i wydawnicze. Referaty i dyskusje z Konferencji naukowej Instytutu Bałtickiego w Szczecinie dnia 8-9. 04. 1948 r. (?), Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego, t. 43, red. J. Borowik, Gdańsk-Szczecin, 1949.
Spis treści: G. Labuda, Problemy dziejowe Wielkiego Pomorza (ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza).
*B. Stelmachowska: Polskie grupy etniczne ludności rdzennej Pomorza, Slavia Occidentalis, t. IX, Poznań, 1949.
*Z. Zdrójkowski, Występowanie języka polskiego w aktach miast województwa pomorskiego w XVII-XVIII wieku, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 15, 1949.

1950

*A. Bukowski, Oblicze społeczne twórcy ruchu młodokaszubskiego, Przegląd Zachodni, R. VI, nr 5-6, Poznań, 1950.

*T. Gutówna, Obrzędy, wierzenia, zwyczaje i przesądy rybaków polskiego Wybrzeża, Praca i Materiały Etnograficzne, t. 8-9, 1950-1951.

*K. Ślaski, Związki kulturalne i społeczne dawnego Pomorza Zachodniego z Rzeczpospolitą, Przegląd Zachodni, R. VI, nr 5-6, 1950.

*K. Zawistowicz-Adamska, Pomoc wzajemna i współdziałanie w kulturach ludowych, Prace i Materiały Etnograficzne, t. 8-9, 1950-1951, str. 1-154.

1951

*Andrzej Bukowski, Poezja kaszubska, Arkona, nr 3/4, 1957, str. 9-10.
*J. Kucharska, Gospodarcze i społeczne podstawy maszoperii kaszubskich, Prace i Materiały Etnograficzne, t. 8-9, Lublin, 1951.
*H. Przesławska, Młodzież kaszubska w czasie okupacji. Studium historyczno-socjologiczne, Sprawozdania TNT, t. 3, z. 1-4, Toruń, 1951, str. 66-67?.
*K. Ślaski, Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu, Przegląd Zachodni, R. VII, nr 5-6?, 1951.

1952

*J. Kuryłowicz, Akcentuacja słowińska (pomorska), Rocznik Slawistyczny, XVII, Kraków, 1952.
*R. Olesch, Die deutsche Vorlage des aeltesten kaschubisch-polnischen Gesangbuches, Zeitschrift fuer slawische Philologie, XXI, 1952.
*B. Stelmachowska, Toruńscy etnografowie u Kaszubów, Nowy Tor, nr 23, 1952.
*T. Witczak, Gdańska “Tragedia o bogaczu i Łazarzu” w rękopisie z r. 1643, Pamiętnik Literacki, z. 1-2, 1952.
*R. J. Wojtusiak, A. Kornaś, J. Kornaś, H. Franckiewicz, Badania nad fauną i florą denną Zatoki Gdańskiej…, 1950, cz. III, Materiały do Fizjologii Kraju PAN, 26.

1953

*H. Bukowiecki, S. Cygiert, S. Ptach, Kaszubski zielnik, Poradnik Językowy, z. 8, 1953, str. 27-35.
*G. Labuda, Zakład Historii Pomorza Historii PAN, Kwartalnik Historyczny, nr 3, 1953, str. 326-329.
*H. Sandner, Z badań nad wodami słonymi w Polsce. Ekologia pijawek (Hirudinea) jezior Łebsko i Sarbsko, Ekologia Polska, 1953, t. 1, z. 3.
*B. Stelmachowska, Na torach badawczych etnografii Pomorza, Głos Uczelni, nr 8-11, 1953, str. 8-9?.

1954

*K. Antoniewiczowa, Sprawozdanie z działalności Oddziału PTL w Toruniu w 1953 r, Lud, t. 41, cz. 2, 1954, str. 1256-?.
*A. Bukowski, Kaszuba w nurcie rewolucji, Rejsy, r. IX/X, 1954, nr 7-10, 15, 19, 33 i 34.
*M. Karaś, Udział językoznawstwa w Sesji Naukowej Pomorskiej, Język Polski, nr 5, 1954, str. 374-?.
*G. Labuda, O nowy obraz dziejów Pomorza, Trybuna Ludu, nr 297, 1954.
*J. Pertek, Wystawa z okazji Sesji Pomorskiej PAN w Gdańsku, Przegląd Zachodni, nr 11-12, 1954, str. 646-677.
*Sesja naukowa PAN w Gdańsku, Przegląd Zachodni, nr 11-12, 1954, str. 641-645.
*P. Smoczyński, Zmiany językowe w rodzinnej wsi Cenowy, Język Polski, r. XXXIV, nr 4, 1954, str. 242-249.
*Z. Stieber, Nazwiska polsko-pomorskie na cmentarzach ziemie słupskiej i lęborskiej, Język Polski, r. XXXIV, 1954, z. 4, str. 305-309.
*W lipcu prowadzone były badania terenowe gwary kaszubskiej, Rejsy, nr 31, 1955.
*K. Warczewska, Wrażenia dialektologiczne z Kociewia, Język Polski, nr 2, 1954, str. 120-121.

1955

*M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI wieku, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 58, z. 1, Toruń, 1955.
*E. Kamińska, J. Pałkowska, H. Popowska, Z. Topolińska, Z dotychczasowych prac nad atlasem gwarowym Pomorza lewobrzeżnego, Poradnik Językowy, 1955, nr 10, str. 379-387.
*G. Labuda, Nieznany pomnik polskiego prawa bartnego na Pomorzu, Rocznik Gdański, t. XIV, Gdańsk, 1955.
*Z. Marciniak, Z obrad Sesji Pomorskiej PAN, Ekonomista, nr 1, 1955, str. 210-221.
*M. Pelczar, Obchód 500-lecia powrotu Gdańska do macierzy. Wkład środowiska historyków gdańskich, Rocznik Gdański, t. 14, 1955, str. 453-478.
*Sesja naukowa PAN poświęcona dziejom Pomorza, Sobótka, nr 1-2, 1955, str. 327-329.
*J. Wiśniewski, Sesja Pomorska Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku 25-28 października 1954, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 1, 1955, str. 353-356.

1956

*T. Cieślak, Prowincja „Pogranicze Poznańsko-Pruskie” (1922-1939), Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. XXI, z. 3-4 (1955), 1956.
*S. Gierszewski, Z zagadnień historii rybołówstwa morskiego, Zapiski Historyczne, z. 1-4, 1956, druk 1957.
*A. Guttowa, Z badań nad wodami słonawymi w Polsce. Badania nad planktonem jezior Łebsko i Sarbsko, Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956, t. 3 (16).
*E. Kamińska, J. Pałkowska, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, Rocznik Gdański, t. XV-XVI, Gdańsk, 1956-1957 [1958].
*G. Labuda, Z nowszych badań zachodnioniemieckich nad składem etnicznym ludności Pomorza Gdańskiego w 1772 r, Kwartalnik Historyczny, r. 63 (albo 43), nr. 2, 1956.
*D. Majkowska, Teksty Cejnowy w rękopisie Mosbacha, Rocznik Gdański, t. XV-XVI, Gdańsk, 1956-1957 [1958].
*M. Pelczar, Franciszek Sędzicki, Rocznik Gdański, t. XV-XVI, Gdańsk, 1956-1957 [1958], str. 559-561.
*B. Stelmachowska, Radło ziemniaczane na Pomorzu, Kwartalnik HKM, R. IV, nr 1, 1956.
*J. Śliziński, Ze stosunków literackich czesko-kaszubskich, Rocznik Gdański, t. XV-XVI, Gdańsk, 1956-1957 [1958], str. 501-508.
*Z. Topolińska, Aktualny zasięg zwartego obszaru dialektów kaszubskich, Rocznik Gdański, XV/XVI, 1956/1957 [1958], str. 393-399.
*Z. Topolińska, Gwara kaszubska w literaturze, Język Polski, XXXVI, Kraków, 1956.
*B. Zientara, Z zagadnień spornych tzw. wtórnego poddaństwa w Europie Środkowej, Przegląd Historyczny, t. 47, z. 1, 1956.

1957

*W. Brzeska, Bożena Stelmachowska (1889-1956), Polska Sztuka Ludowa, nr 3, 1957, str. 190-?.
*T. Cieślak, S. Gierszewski, Z życia organizacyjno-naukowego Gdańska, Przegląd Zachodni, t. 1, 1957, str. 298-300.
*S. Gierszewski, Walka o polskość ziemi bytowskiej w XIX-XX w, „Szczecin”, nr 3, 1957.
*K. Krajewski, Chaty “dymne” na Kaszubach, Kaszëbe, nr 4, 1957, str. 4-?.
*R. Kukier, Wyprawa pomorzoznawcza do krainy Słowińców, Rejsy?, nr 14, 1957.
*H. Popowska-Taborska, Czyżby najdawniejszy zabytek kaszubski?, Język Polski, XXXVII, Kraków, 1957.
*L. Roppel, W Pelplinie powstaje wielki słownik kaszubski, Kaszëbë, nr 5, 1957, str. 5.
*S. Szober, Gramatyka języka polskiego, wyd. IV, Warszawa, 1957.
*K. Trzebiatowski, Polskość powiatu bytowskiego, Przegląd Zachodni, R. XIII, nr 3-4, 1957.

1958

*T. Bolduan, Patrząc w przyszłość, Kaszëbë, nr 19, 1958, str. 2.
*W. Brzeska, Kultura ludowa Ziem Zachodnich w powojennych pracach prof. dr Bożeny Stelmachowskiej, Etnografia Polska, t. 2, 1958, str. 307-308.
*A. Dobrowolska, O nazwie Kaszuby, Onomastica IV, 7, 1958.
*E. Kamińska, J. Pałkowska, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, Rocznik Gdański, XV/XVI, 1956/1957 (1958), str. 342-392.
*K. Krajewski, Checz kaszubska w rozwoju, Kaszëbe, nr 5, 1958, str. 5-?.
*R. Kukier, Zachodnio-kaszubska rubież etnograficzna w wiekach XVIII-XX, Zapiski Koszalińskie, nr 2, Koszalin, 1958.
S. Librowski, Zmagania o katolicyzm i polskość Ziemi Bytowskiej i Lęborskiej, Nasza Przeszłość, t. VIII, Kraków, 1958.
*H. Popowska-Taborska, Czyżby najdawniejszy zabytek kaszubski?, Język Polski, XXXVII, s. 346-351.
*H. Popowska-Taborska, Poemat H. Derdowskiego „O panu Czorlińscim, co do Pucka po sece jachoł” jako próba stworzenia kaszubskiego języka literackiego, Język Polski, XXXVIII, Kraków, 1958.
*Z. Topolińska, Aktualny stan akcentu kaszubskiego, Slavia, XXVII, 1958.
*K. Trzebiatowski, Sprawa polska na terenie rejencji koszalińskiej w początkach XX w, Zapiski Koszalińskie, z. 1, 1958.
*S. Urbańczyk, Der kleine Catechismus D. Martini Lutheri […], Danzig 1643, Nach druck besorgt von Reinhold Olesch, Jezyk Polski, XXXVIII, Kraków, 1958.
*B. Wachowiak, Rozwój gospodarczo-społeczny Pomorza Zachodniego od połowy XV do początku XVII wieku, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 4, z. 1, 1958.

1959

*L. Bądkowski, Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk, 1959.

*Z. Brocki, Instytut Bałtycki, Tygodnik Zachodni, nr 3, 1959, str. 8.

*A. Bukowski, Folkloryści kaszubscy XVIII, XIX i XX wieku, Literatura Ludowa, r. III, 1959, z. 1-2.

*A. Dobrowolska, O nazwie Kaszuby, Onomastica, R. IV, z. 2, Wrocław-Kraków, 1959.

*J. Komorowska, Przemiany społeczno-gospodarcze a stosunek ludności rodzimej do osadnikow we wsi Kluki, pow. Słupski, Przegląd Zachodni, nr 4, 1959.

*R. Kukier, Z dziejów wsi Trzebelino w powiecie miasteckim, Zapiski Koszalińaskie, z. 4, Koszalin-Słupsk, 1959.

*W. Meisel, II Studium Pomorzoznawcze w Koszalinie, Przegląd Zachodni, 1959, str. 428-430.

*Z. Przyłuska-Jaworska, Pieśni i opowiadania z pow. bytowskiego, Literatura Ludowa, nr 1-2, 1959, str. 67-?.

*L. Roppel, Chodzenie po szczodrakach na Kaszubach, Literatura Ludowa, 1-2, 1959, str. 106-108.

*L. Roppel, Stara kaszubska modlitwa do św. Mikołaja, Kaszëbë, nr 13, 1959.

*A. Stasiak, Niektóre problemy stabilizacji ludności małego miasta Ziem Zachodnich na przykładzie m. Bytowa, Przegląd Zachodni, nr 3, 1959, str. 100-110.

*B. Sychta, Miasta, miasteczka i wsie w kaszubskiej literaturze ludowej, w wierzeniach i obrzędach, Literatura Ludowa, R. III, nr 1-2, 1959.

*B. Sychta, Wsie czarownic i diabła, Literatura Ludowa, nr 1-2, 1959.

*P. Szefka, Ścięcie kani. Obrzęd powitania wiosny na Kaszubach, Biuletyn Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludowej w Gdańsku, nr 3, 1959.

*J. Śliziński, Z kaszubskiej i słowińskiej literatury ludowej, Lud, t. XLIX, 1965.

*S. Waszak, Liczba Niemców w Polsce w l. 1931-1959, Przegląd Zachodni, nr 6, 1959, str. 338-?

1960

*W. Błaszkowski, Geograficzne i ludowe nazwy miejscowości w regionie kaszubskim, Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku, R. II, 1960.
*A. Bukowski, Nowotne spiéwé i wierze J. Karnowskiego, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, II, Gdańsk, 1960.
*A. Bukowski, Udział Floriana Ceynowy w powstaniach 1846, 1848 i 1863 w świetle nowych dokumentów, Gdańsk, 1960.
*B. Chmielewska, Badania socjologiczne na Pomorzu Zachodnim w ubiegłym piętnastoleciu, Kultura i Społeczeństwo, nr 4, 1960, str. 239-?.
*J. Kornaś, E. Pancer, B. Brzyski, Studia nad roślinnością denną Zatoki Gdańskiej w okolicy Rewy, Fragmenta Floristica et Geobotanica, 1960, ann. VI, pars. 1.
*J. Kucharska, Badania nad rybołówstwem zespołowym na Wybrzeżu Kaszubskim. Metody i wyniki badań, Prace i materiały etnograficzne, t. 22, 1960.
*H. Popowska-Taborska, Z. Topolińska, Przedmowa, str. 15-16, [w:] A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa, [1960].
*B. Sychta, Kaszubskie grupy regionalne i lokalne. Ich nazwy i wzajemny stosunek do siebie, Rocznik Gdański, t. XVII/XVIII, 1958-1959, 1960.
*Z. Topolińska, Zu Fragen des kaschubischen Vokalismus, Zeitschrift fuer Slawistik, 5, 1960.
*L. Żmudziński, Nowe gatunki obunogów (Amphipoda) Zatoki Gdańskiej, Przyroda Polski Zachodniej, t. 4, z. 11-14.

1961

*J. Kucharska, Organizacja pracy rybaków kaszubskich na toniach, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 1, 1961, str. 54-63.
*J. Winklewski, Ludność Pomorza Gdańskiego w latach 1772-1910. Rozmieszczenie i rozwój, Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku, r. 2, 1961.
*J. Zieniukowa, Kašubsko-bъlgarski leksikalni usporedici, Ezik i literatura, 1961.

1962

*J. Burszta, Etnograficzne badania terenowe w Koszalińskiem, zapiski Koszalińskie, nr 1, 1962, str. 26-30?.
*J. Burszta, Z. Jasiewicz, Zderzenie kultur na Ziemiech Zachodnich i Północnych w świetle materiałów ze wsi koszalińskiej, Polska Sztuka Ludowa, z. 4, 1962, str. 197-220.
*J. Gajek, Studia nad etnograficzną regionalizacją Polski, Lud, t. XLVII, Wrocław, 1962.
*S. Gierszewski, Problem zasięgu ludności słowińskiej w XVI-XVIII w, „Szczecin”, z. 1-2, R. 1962.
*J. Kucharska, Die kaschubischen Maschoperien in der Feldforschung, Deutsche Jahrbuch fuer Volkskunde, Bd. 8, 1962, str. 53-64.
*R. Kukier, Pochodzenie etniczne i specyfika etnograficzna ludności powiatu Miastko w latach 1945-1960, Lud, t. 48, 1962, str. 400-?.
*R. Kukier, Ugrupowania etniczne i etnonimiczne Pomorza Słupskiego i Krajny Złotowskiej w świetle badań i samookreślenia ludu, Materiały Zachodniopomorskie, t. 8, 1962.
*S. Majewski, Pastorał i swastyka albo wiara, nadzieja i … nienawiść, Litery, nr 4, 1962, str. 12-15.
*F. Markowski, Architektura ludowa Polski północnej w pracach Katedry Architektury i Planowania Wsi Politechniki Gdańskiej, Polska Sztuka Ludowa, nr 3, 1962, str. 181-?.
*B. Maroszek, Badania nad procesem integracji społecznej ludności województwa gdańskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 1962, str. 396-?
*Z. Podwińska, Technika uprawu roli w Polsce średniowiecznej, Wrocław, 1962.
*A. Poniatowska, Polscy robotnicy rolni a gospodarcze trudności Pomorza Zachodniego (1919-1932), Szczecin, R. 1962, z. 5-6.
*H. Popowska-Taborska, Z badań nad dawnymi i obecnymi zasięgami wyrazów, Język Polski, XLII, Kraków, 1962.
*J. Siatkowski, Zróżnicowanie terytorialne Kaszub w zakresie występowania a ścieśnionego, Slavia, XXXI, Praha, 1962.
*K. Trzebiatowski, Oświata wśród Polaków w Niemczech, Zeszyty Naukowe WSP, R. I, nr 1, Gdańsk, 1962.
*A. Wielopolski, Z dziejów pogranicza człuchowsko-bytowskiego w połowie XVIII wieku, „Szczecin”, R. 1962, nr 5-6.
*M. Znamierowa-Prüfferowa, Dział etnografii (1945-1958), Rocznik Muzeum w Toruniu, z. 2, 1962, str. 133-136.

1963

*Z. Batorowicz, Stosunki społeczno-ekonomiczne w kaszubskim rybołówstwie przybrzeżnym, Lud, t. 49, 1963, str. 171-227.
*J. Burszta, Przegląd i perspektywy badań etnograficznych na Pomorzu Zachodnim, Lud, t. 49, cz. 1, 1963.
*S. Gogolewski, Wpływy niemieckie na kaszubski system czasów przeszłych, RKJ Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, IX, Łódź, 1963.
*R. Kukier, Pochodzenie etniczne i specyfika etnograficzna ludności powiatu Miastko w latach 1945-1960, Lud, t. XLVIII, Wrocław, 1963.
*I. Mikulska, Kryptycznie ubarwione pająki plaż nadmorskich Półwyspu Helskiego, Polskie Pismo Entomologiczne, 1963, t. 33, z. 2.
*Pierwsze zapisy socjologów, wywiad I. Trojanowskiej z B. Maroszkiem, Głos Wybrzeża, 15. 01. 1963, str. 3.
*Z. Topolińska, Kaszubska dyftongizacja *o i jej znaczenie dla rozwoju wokalizmu kaszubskiego, Slavia Occidentalis, 23, 1963.
*M. Znamierowa-Pruefferowa, Uwagi o sztuce ludowej Kujaw, Literatura Ludowa, R. III, nr 2: Kujawy cz. I, Warszawa, 1963.

1964

*A. Bukowski, Folklorystyka Pomorza Gdańskiego po 1945 r, Literatura Ludowa, nr 4-5-6, 1964, str. 186-194.
*R. Lange, Działalność ośrodka toruńskiego w zakresie folkloru tanecznego i muzycznego, Literatura Ludowa, nr 4-5-6, 1964, str. 202-?.
*B. Maroszek, Rola szkoły w procesie integracji społecznej ludności województwa gdańskiego w latach 1945-1964, Rocznik Gdański, t. 23, 1964, str. 5-38.
*B. Maroszek, Stabilizacja i integracja społeczna ludności woj. gdańskiego w l. 1945-1947, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, z. 1, 1964, str. 265-282.
*B. Moroszek, Struktura społeczeństwa w województwie gdańskim, Gdański Rocznik Kulturalny, t. 1, 1965, str. 5-25.
*B. Moroszek, Z badań na kształtowaniem się jednolitego społeczeństwa w województwie gdańskim, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, nr 12, 1964, wyd. 1965.
*K. Przesławska, Z badań nad społecznością wsi kaszubskiej, Roczniki Socjologii Wsi, t. 4, 1964, str. 128-142.
*L. Żmudziński, Obserwacje fenologiczne nad zimowaniem ptaków wodnych w Gdyni, Acta Ornithologica, t. 8, z. 2.

1965

*T. Bolduan, Instytut Bałtycki w Dwudzieścioleciu, Litery, nr 6, 1965, str. 25-?.

*B. Bolz, W. Górecka-Żurowska, Glossy kanonu z lat 1428-1431 (z rękopisu gnieźnieńskiego nr 60), Slavia Occidentalis, 1965.

*B. Chmielewska, Socjologiczna problematyka badawcza województwa koszalińskiego, Przegląd Zachodniopomorski, z. 5, 1965, str. 36-?

*J. Feith, Badania regionalne w województwie koszalińskim, Kwartalnik Historyczny, nr 3, 1965, str. 743-746.

*H. Górnowicz, Osiągnięcia oraz postulaty badawcze w zakresie dialektologii i onomastyki na Pomorzu (1945-1965), Rocznik Gdański, z. 1-2, 1965, str. 5-34.

*H. Górnowicz, Ustne systemy wokaliczne w gwarach północnopolskich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, XI, 1965.

*A. Hilferding, Ostatki Słowian na południowym brzegu bałtyckiego morza, [w:] O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 39: Pomorze, Wrocław-Poznań, 1965.

*F. Hinze, Karl Gottlob von Antons kaschubische Studien (zu den Anfangen der kaschubischen Lexikographie), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. V, 1965.

*W. Jastrzębski, Z problematyki niemieckiej listy narodowej w okregu Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1941-1945, Zeszyty Naukowe UMK. Społeczno-Humanistyczne, t. 15, Historia, z. 1, 1965, str. 25-52.

*H. J. Kamińska, O języku Szymona Krofeya, autora tłumaczenia Duchownych Pieśni Lutra z 1586 roku, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Nauki Humanistyczne, z. 2, 1965.

*A. Kwilecki, Tematyka i znaczenie badań socjologicznych nad Ziemiami Zachodnimi, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, 1965, str. 87-?.

*B. Moroszek, Stabilizacja i integracja społeczna ludności woj. gdańskiego, Głos Wybrzeża, nr 126, 1965, str. 4.

*B. Moroszek, Zasadnicze ruchy migracyjne w latach 1939-1947, Litery, nr 6, 1965.

*H. Popowska-Taborska, O „kaszubskiej wersji” dwóch wierszy Jana Kochanowskiego, Język Polski, XLV, Kraków, 1965.
*Sesja socjologiczna w Kartuzach, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, nr 13, 1965, wyd. 1966, str. 228-229?

*J. Siatkowski, Geografia kontynuantów á w kaszubszczyźnie na podstawie dawniejszych opracowań, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, V, 1965.

*J. Sziling, Wysiedlenia ludności polskiej z Pomorza w okresie okupacji hitlerowskiej, Zeszyty Naukowe UMK, Nauki społeczno-Humanistyczne, t. 15, Historia, z. 1, 1965, str. 5-24.

*J. Śliziński, Z kaszubskiej i słowińskiej literatury ludowej, Lud, t. XLIX, 1965, str. 269-270?

*Z. Topolińska, Kaszubski rozwój *ł, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, V, 1965.

*R. Wapiński, Gdańskie środowisko historyczne, Kwartalnik Historyczny, nr 3, 1965.

* M. Zelwan, Zabytki kaszubskiej kultury ludowej, Zapiski Koszalińskie, nr 1, 1965.

1966

*A. Bukowski, Pierwsza wersja powieści A. Majkowskiego o Remusie, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze, r. IX, nr 14, 1966, str. 157-183.

*J. Burszta, Kategorie kulturowe ludności ziem zachodnich, Przegląd Zachodni, nr 11?, 1966.

*R. Kukier, Etnografowie na Kaszubach Bytowskich, Zapiski Koszalińskie, nr 3, 1966, str. 86-?.

*D. Majkowska, Śladami Remusa, Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 4, 1966, str. 12.

*D. Majkowska, Zarys powstania „Remusa“ Aleksandra Majkowskiego, Gdański Rocznik Kulturalny, 1966.

*K. Podoski, Wiejska sieć osadnicza w powiecie kartuskim (ze studiów ekonomiczno-społecznych), Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, nr 15, 1966, wyd. 1967, str. 257-274.

*H. Przesławska, Integracja i dezintengracja wsi kaszubskiej, Roczniki Socjologii Wsi, t. 5, 1966, str. 189-195.

*H. Przesławska, Kilka uwag odnośnie monografii wsi kaszubskiej, Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 6, 1966, str. 16-18.

*Z. Topolińska, Teksty gwarowe południowokaszubskie z komentarzem fonologicznym, Studia z Filologii Polskiej i Słowianskiej, VI, Warszawa, 1966.

*C. Vetulani, Ostatnie pławienie czarownicy, Warmia i Mazury, nr 7-8, 1966.

1967

*Z. Batorowicz, Z problematyki badań społeczno-gospodarczych nad morskim rybołówstwem przybrzeżnym, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 9, 1967, str. 130-?.

*Lech Bądkowski, O współczesnej literaturze kaszubsko-pomorskiej, Pomorze Gdańskie, nr 4, 1967.

*J. Burszta, Region i regionalne monografie etnograficzne, Lud, t. 51, cz. 2, 1967, str. 599-613.

*H. Górnowicz, Formanty przyrostkowe rzeczowników w gwarach malborskich, cz. I, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, XIII, 1967.

*H. Gornowicz, Kilka uwag o pisowni kaszubskiej, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, Prace Pomorzoznawcze, R. X, Gdańsk, 1967.

*J. Kucharska, Ruchliwość społeczna wsi o ustalonych tradycjach zawodowych rybacko-rolniczych (Komunikat z badań terenowych w Karwi pow. Pucki), Roczniki Socjologii Wsi, t. 7, 1967, str. 109-115.

*J. Kucharska, Znaczenie badań stacjonarnych w pracach etnograficznych (?), Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 9, 1967, str. 50-?.

*A. Nawrot, Funkcja społeczna szkoły w środowisku, Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 3, 1967, str. 11-20.

*Pomorze Gdańskie, z. 4: Literatura i język, red. S. Gierszewski, Gdańsk, 1967.
Spis treści: L. Bądkowski, O współczesnej literaturze kaszubsko-pomorskiej, s. 47-73.

*H. Popowska-Taborska, O pewnych specyficznych odrębnościach leksykalnych południowo-zachodniej kaszubszczyzny, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VII, Warszawa, 1967.

*Przemiany wsi kaszubskiej tematem studenckiej sesji naukowej, Głos Wybrzeża, nr 91, 1967, str. 3.

*H. Przesławska, Przeobrażenia wartości kulturowych wsi kaszubskiej, Roczniki Socjologii Wsi, t. 6, 1967, str. 233-247.

*Leon Roppel, Krótki rys literatury kaszubskiej do 1939 roku, Pomorze Gdańskie, nr 4, 1967, str. 1-46.

*Z. Sobierajski, Relikty gwary Słówińców nad jeziorem Gardno w województwie koszalińskim, Slavia Occidentalis, t. 26, 1967.

*Z. Topolińska, Teksty gwarowe centralnokaszubskie z komentarzem fonologicznym, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VII, Warszawa, 1967.

*E. Wrocławska, Związki leksykalne kaszubsko-południowoslowiańskie, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VII, Warszawa, 1967.

1968

*L. Bądkowski, Sobótka, Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 2, 1968.

*H. J. Kamińska, O języku Szymona Krofeya, autora tłumaczenia Duchownych Pieśni Lutra z 1586 roku, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Nauki Humanistyczne, z. 3-5, 1968.

*R. Kukier, Tradycyjne budownictwo mieszkaniowe i wnętrze domu na Kaszubach bytowskich, Materiały Zachodniopomorskie, t. 14, 1968, str. 285-322.

*H. Popowska-Taborska, Uwagi o języku Perykop smołdzińskich, Język Polski, XLIII, Kraków, 1968.

*J. Staszków, Ścinanie kani, Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 2, 1968.

*K. Trzebiatowski, Prasa i organizacje polskie w regencji gdańskiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle pruskich materiałów archiwalnych, Rocznik Gdański, t. 27.

1969

*E. Breza, Altkaschubisches gesangbuch…, Rocznik Gdański, 27, 1969.
*E. Breza, Dokumentalna nazwa Pirsna i nazwy pokrewne, Rocznik Gdański, XXVIII, Gdańsk, 1969.
*E. Breza, Zapożyczenia [niemieckie] w kaszubszczyźnie, Litery, VIII, nr 3, 1969.
*K. Handke, Północnokaszubskie zasięgi leksykalne, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VIII, Warszawa, 1969.
*A. Lidtke, W 30 rocznicę krwawej jesieni, Studia Pelplińskie, t. 1, 1969, str. 9-17.
*S. Manikowski, Ptaki obserwowane w Słowińskim Parku Narodowym, Ochrona Przyrody, 1969, 34.
*A. Nawrot, Losy absolwentów Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej w latach 1945-1967, Wieś Współczesna, nr 12, 1969, str. 74-83.
*L. Roppel, Wielki słownik i jego autor, Kalendarz gdański na 1970 r, 1969, str. 186-188.
*E. Rzetelska-Feleszko, Odrębność leksykalna gwar środkowokaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VIII, 1969, str. 129-149.
*Z. Topolińska, Teksty gwarowe północnokaszubskie z komentarzem fonologicznym, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, VIII, Warszawa, 1969.
*E. Rzetelska-Feleszko, Odrębność leksykalna gwar środkowokaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, VII(VIII?)/1969.
*K. Sopuch, Kierunki przemian wsi kościerskiej (obserwacja socjologa), Ziemia Gdańska, nr 74, 1969, str. 18-25.
*J. Zieniukowa, Die Sprache des „Altkaschubischen Gesangbuch” und “Schmolsiner perikopen”, Zeitschrift fuer slawische Philologie, XIV, 1969.

1970

*E. Breza, Kaszubszczyzna w ujęciu atlasowym, Dziennik Bałtycki, nr 182, 1970, str. 5.
*K. Handke, Z problematyki kaszubskich zasięgów leksykalnych, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, X, Warszawa, 1970.
*F. Hinze, Das Katolische Auferstehungslied „Trzy Maryje poszły” im evangelischen slovinzisch-kaschubischen Schriftum, Prace Filologiczne, XX, Warszawa, 1970.
*F. Hinze, Zur 100. Wiederkehr des Geburtstages von Friedrich Lorentz (1870-1937). Ein Beitrag zur Geschichte der Slawostik in Deutschland, Zeitschrift fuer Slawistik, Bd. 15, 1970.
*S. Gierszewski, Człuchów w 1793 roku. Z problematyki pomorskiego miesteczka, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, r. 13, Historia nr 7, 1970.
*H. J. Kamińska, O Michale Pontanusie, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Nauki Humanistyczne, z. 5/8, 1970.
*J. Klimaszewska, Stan badań etnograficznych w województwie bydgoskim, Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza, t. 6, 1970, str. 70-75.
*R. Kukier, Tradycyjne budownictwo ludowe Kaszubów Bytowskich, Głos Koszaliński, nr 24, 1970, str. 5-?
*J. Majowa, Problematyka leksykalna Półwyspu Helskiego oraz wschodniej części gwar północnokaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, Warszawa, 1970.
*S. Manikowski, Ptaki obserwowane na Zatoce Puckiej i jej wybrzeżach w okolicy Władysławowa. Materiały do awifauny Polski, Acta Ornithologica, 1970, VI, t. 12, z. 2.
*B. Maroszek, Procesy integracji społecznej w województwie gdańskim po 1945 r, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 12, 1970.
*A. Nawrot, A. Laskowski, Społeczne uwarunkowania procesów selekcyjnych (wyniki badań trzech wsi powiatu kartuskiego), Z badań nad młodzieżą wiejską, z. 9, 1970, str. 18-24.
*H. Popowska-Taborska, Charakter i formy ekspansji nowego słownictwa na tereny Kaszub i dialektów sasiędnich, Rozprawy Komisji Językoznawczej ŁTN, XV, Łódź, 1970.
*H. Popowska-Taborska, Stanowisko dialektu tucholskiego w świetle leksyki, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, Warszawa, 1970.
*H. Przesławska, Przeobrażenia gospodarstwa domowego na wsi pomorskiej,, Rocznik Socjologii Wsi, t. 10, 1970, str. 307-310.
*E. Rzetelska-Feleszko, Słownictwo Kociewia, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, Warszawa, 1970.
*P. Stawecki, Dwa dokumenty do polityki władz polskich wobec Kaszubów, Zapiski Historyczne, 35, s. 155-158.
*B. Synak, Drogi życiowe młodzieży wsi Podjazy, Wieś Współczesna, nr 5, 1970.
*I. Trojanowska, W trzebuńskim dworku, Głos Wybrzeża, 24. 07. 1970, nr 174.
*J. Widawski, Dawne budownictwo ludowe na terenach zamieszkałych przez Kaszubów bytowskich w świetle prac badawczo-inwentaryzacyjnych 1968 r, Materiały Zachodniopomorskie, t. 16, 1970, str. 461-482.
*J. Zieniukowa, Związki leksykalne między Kaszubami północnymi i poludniowo-zachodnimi oraz między Kaszubami i Krajną, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, Warszawa, 1970.

1971

*E. Breza, Kaszubszczyzna wierszy Z. Narskiego, Pomerania, nr 6, 1971.
*J. Burszta, Etnografia polska a ziemie zachodnie, Lud, t. 55, 1971, str. 15-27.
*K. Chruścicki, Gdańska humanistyka, Litery, nr 3, 1971, str. 31-34.
*H. Górnowicz, Zmiękczenie spółgłosek tylnojęzykowych w gwarach północnopolskich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, XVII, 1971.
*S. Mielewczyk, Ważki (Odonata) Mierzei Helskiej, Polskie Pismo Entomologiczne, 1971, t. 41, z. 2.
*S. Potocki, Działalność Instytutu Bałtyckiego przed i po II wojnie światowej, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 15, 1971, str. 3-18.
*H. Przesławska?, Nauczyciel jako czynnik integracji w kulutrze wsi kaszubskiej, Litery, nr 9, 1971, str. 9-12.
*H. Przesławska, Rola nauczyciela na wsi kaszubskiej, Rocznik Socjologii Wsi, t. 11, 1971, str, 185-?
*K. Sopuch, Inteligencja Kościerzyny w oczach socjologa, Ziemia Gdańska, nr 86, 1971, str. 34-38.
*K. Sopuch, O azyl dla kultury, Ziemia Gdańska, nr 90, 1971, str. 101-105.
*K. Sopuch, Struktura inteligencji z wyższym wykształceniem w powiecie kościerskim, Ziemia Gdańska, nr 87, 1971, str. 40-43.
*K. Sopuch, Wieś w obiektywie socjologa, Ziemia Gdańska, nr 89, 1971, str. 72-76.
*B. Synak, Młodzież wsi kaszubskiej, Pomerania, nr 7, 1971.
*J. Zieniukowa, Kaszubskie pronomina i adverbia z sufikesm –k, -ka (-kę), -ko, -ki, -ku, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, X, Warszawa, 1971.

1972

*E. Breza, Kloc ‘określona miara pola, łąki’ w kaszubskich nazwach topograficznych, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, Gdańsk, 1972.
*Z. Gołąb, ”Kentum” Elements in Slavic, Lingua Posnaniensis, XVII, 1972, str. 53-82.
*K. Handke, O dwóch kaszubskich wariantach sufiksu –ica, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XII, Warszawa, 1972.
*F. Hinze, Die Namen Scharmuetzel, Schermuetzel, Zermuetzel, Schermeisel und ihre Deutung. Zugleich ein Beitrag zur Etymologie von ostslav. koromyslo ‘Wassertrage’, Zeitschrift fuer slawische Philologie, XVII, ?, Wrocław, 1972.
*H. J. Kamińska, Cechy fonetyczne języka Pontanusa, Roczniki Humanistyczne KUL, XX, Lublin, 1972.
*M. Korytkowska, Kaszubskie formacje z sufiksem –ba, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XI, Warszawa, 1972.
*R. Kukier, Tradycyjne budownictwo kaszubskie w regionie Gochów i Zaborów, Pomerania, nr 2, 1972.
*S. Literski, Przemiany demograficzne i społeczne w powiecie bytowskim w latach 1945-1965, Rocznik Koszaliński, t. 8, 1972.
*B. Maroszek, M. Solański, Rozwój i stan badań na Wybrzeżu Gdańskim, Studia Socjologiczne, nr 3, 1972, str. 287-?
*A. Nawrot, Rola szkoły i oświaty w przeobrażeniach społecznych ludności pow. kartuskiego w latach 1920-1972, Ziemia Gdańska, nr 94, 1972, str. 1-16.
*L. Piepiórka, Aspiracje szkolnej młodzieży Sierakowic, Kalendarz Gdański na 1973 r, Gdańsk, 1972, str. 189-193.
*H. Popowska-Taborska, Północnokaszubskie zaimki i przysłówki pytajne wzmocnione partykułą –ż(e), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XII, Warszawa, 1972.
*W. Smoczyński, Paralele leksykalne słoweńsko-zachodniosłowiańskie, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XI, Warszawa, 1972.
*J. Spors, Pochodzenie i zasięg terytorialny nazwy Kaszuby w znaczeniu politycznym, Zapiski Historyczne, t. 36, z. 3, 1972.
*Z. Stone, The Language of Cassubian Literature and the Question of a Literary Standard, The Slavonic and East European Review, Vol. L, no. 121, 1972.
*J. Treder, Dialektyzacja w utworach Augustyna Necla, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, 1, Gdańsk, 1972.
*R. Wapiński, Główne elementy integracji Pomorza Gdańskiego z pozostałymi ziemiami polskimi w latach 1920-1939, Zapiski Historyczne, z. 3, 1972, str. 47-?
*Z. Waszkiewicz, Działalność administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej biskupa Karola Spletta w świetle postanowień konkordatu polsko-watykańskiego z 1925 r, Zeszyty Naukowe UMK. Nauki Humanistyczno-Społeczne, t. 46, Historia, z. 7, 1972, str. 49-74.

1973

*A. Baciński, Polskie duchowieństwo katolickie w Wolnym Mieście Gdańsku 1919-1939, Studia Gdańskie, t. 1, 1973, str. 7-117.
*L. Bądkowski, Argumentacja z chybionym adresem, Pomerania, nr 1, Gdańsk, 1973.
*E. Breza, Teksty gwarowe [północnokaszubskie z Wierzchucina], Język Polski, LIII, Kraków, 1973.
*R. Kukier, Z problematyki tradycyjnej kultury ludowej ziemi człuchowskiej (Sprawozdanie z badań w 1972 r.), Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 3, 1973, 396-408.
*K. Maryniuk, Z zagadnień ludnościowych powiatu lęborskiego, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, t. 20, 1973, str. 33-45.
*S. Potocki, Działalność Instytutu Bałtyckiego przed i po drugiej wojnie światowej, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, 1973, str. 304-315.
*S. Sikorski, Wpływ gwary kaszubskiej na początki nauczania szkolnego, Pomerania, nr 1, Gdańsk, 1973.
*T. Szymański, Polskie drobiazgi słownikowe, 1. Gwarowe przyd, Język Polski, LIII, Kraków, 1973.

1974

*Badania etnograficzne, Głos Koszaliński, 05. 04. 1974.
*E. Breza, Czy kaszubszczyzna ma ujemny wpływ na rozwój umysłowy dzieci i młodzieży, Pomerania, nr 1, 1974.
*E. Breza, Leksykografia kaszubska (historia, osiagnięcia, potrzeby), Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 21, Gdańsk, 1974, str. 63-88.
*T. Filipkowski, Ludność rodzima Ziem Zachodnich i Północnych, Dzieje Najnowsze, z. 2, 1974.
*H. Popowska-Taborska, Kaszubskie formacje z suf. –aj(e)k, -ajka na szerszym polskim tle gwarowym, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XIII, Warszawa, 1974.
*Z. Sobierajski, Relikty gwarowe Słówińców we wsi Kluki nad jeziorem Łebsko w województwie koszalińskim, Slavia Occidentalis, t. 31, 1974.
*O. Sochacki, Przemiany wsi nadmorskich w latach 1960-1970, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Nauki Polityczne, nr 2, 1974, str. 77-85.
*D. Steyer, Zbrodnie hitlerowskie wobec ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w ostatnim okresie okupacji (1944-1945), Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z. 2, 1974.
*B. Synak, Konflikty międzypokoleniowe w rodzinie chłopskiej, Kultura i Społeczeństwo, nr 4, 1974, str. 195-210.
*B. Synak, Postawy rolników wobec losów gospodarstw, Studia Socjologiczne, nr 5/1974, s. 225-241.
*J. Treder, Dialekt kaszubski, Pomerania, 4(75)/1974, s. 95.
*K. Wajda, Drogi rozwoju gospodarczego Pomorza Gdańskiego w latach 1815-1914, Zapiski Historyczne, t. 39/1974.
*E. Wiśniewski, Budowa organizacji kościelnej na Pomorzu Zachodnim w wiekach średnich, Novum 16, 7-8/1974.
*E. Wrocławska, Kaszubskie czasowniki hipokorystyczne, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, XIV/1974.

1975

*Badania etnograficzne w powiecie bytowskim, Pomerania, nr 2/1975.
*E. Breza, Granice dialektu kaszubskiego w przeszłości i obecnie, Pomerania, nr 3/1975.
*H. Popowska-Taborska, Z problematyki badawczej nawiązań leksykalnych (na materiale kaszubsko-południowosłowiańskim), Rocznik Slawistyczny, XXXVI, Kraków, 1975.
*O. Sochacki, Przemiany wsi gdańskiej w latach 1960-1970, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Nauki Polityczne, nr 3, 1975, str. 25-46.
*B. Synak, Życie kulturalne młodzieży wsi Przylesie, Wieś Współczesna, nr 2, 1975, str. 139-144.
*J. Treder, Kaszubszczyzna w wybranych utworach literackich, Pomerania, nr 5, 1975.

1976

*J. Cherek, Zmora w ludowych wierzeniach Pomorza Wschodniego, Informator Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo, 1976, s. 57-73.

*J. Gajek, Badania kulturoznawcze Instytutu Bałtyckiego, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, z. 24-25, 1976-1977, str. 19-32.

*E. Kleinert, Antypolskie zarządzenie biskupa gdańskiego Karola Spletta w świetle prawa karnego publicznego i kanonicznego, Miesięcznik Diecjezalny Gdański, nr 1-4, str. 81-?

*D. Majkowska, Z problematyki wczesnej twórczości literackiej Aleksandra Majkowskiego, Pomerania, nr 4, 1976, str. 21-24.

*J. Samp, Gdy pod śniegiem kwiat zakwita, Pomerania, nr 6, 1976.

*J. Samp, Kamienny baśniokrąg Pomorza, Pomerania, nr 5, 1976.

*J. Samp, Misterium ptaka ofiarnego, Pomerania, nr 2, 1976.

*B. Synak, Udział KGW w Wielkim Klinczu w przeobrażeniach wsi, Wieś Współczesna, nr 4, 1976, str. 137-142.

*H. Popowska-Taborska, Atlas Językowy Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Nauka Polska, 12/1976, s. 27.

*H. Popowska-Taborska, Zleksykalizowane kaszubskie archaizmy fonetyczne, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, XV/1976.

1977

*E. Breza, Nazwisko Krofej, Język Polski, Kraków, LVIII/1977.

*E. Breza, Neologizmy w twórczości pisarzy kaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, XV/1977.

*E. Breza, Skąd pochodzi Czôrlińsczi, Pomerania, nr 1, 1977, str. 9.

*E. Breza, Z antroponimii Pomorza Gdańskiego (na podstawie ksiąg sądowych kościerskich z XVI-XVIII w.), Slavia Occidentalis, Poznań, XXXIV/1977.

*A. Falniowski, A. Dyduch, K. Smagowicz, Mięczaki zebrane w Zatoce Puckiej (Bałtyk Południowy) w 1973 r., Acta Zoologica Cracoviensia, t. 22/1977, z. 12.

*A. Labuda, Naji dëchë, Pomerania, 2(73)-6(77)/1977.

*K. Sopuch, Uczestnictwo w kulturze mieszkańców ziemi kościerskiej (wybrane zagadnienia), Kultura i Społeczeństwo, nr 4/1977, s. 191-204.

*B. Synak, Stary człowiek i ziemia, Kultura i Społeczeństwo, 3/1977.

*B. Synak, Sytuacje konfliktowe w rodzinie chłopskiej, Problemy Rodziny, 4/1977, str. 13-17.

*J. Treder, Opowiadania A, Łajming w świetle zawartych w nich frazeologizmów, Pomerania, 2(73)/1977, s. 19-23.

*J. Treder, Słownik nazw terenowych byłego powiatu puckiego, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, Gdańsk, 5/1977.

*R. Wapiński, Gdańskie środowisko historyczne, Zapiski Historyczne, z. 2/1977.

*J. Zawadzka, Uwagi o języku rękopiśmiennego dodatku do smołdzińskiego egzemplarza Krofeya, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, XVI/1977.

1978

*L. Bądkowski, Kaszubsko-pomorskie drogi, Gdańsk, 1978.

*E. Breza, Kaszubskie patronimika w księgach parafii Brusy i Borzyszkowy w XVII-XIX w, Jezyk Polski, LVIII, Kraków, 1978.

*A. K. Hirsz, Rodowód Smętka i jego koncepcja w literaturze polskiej, Przęgląd Humanistyczny, nr 11, 1978, str. 151-?

*K. Ickiewicz, Badania etnograficzne, Głos Wybrzeża, 15. 09. 1978, nr 202.

*B. Kreja, Czasowniki zdrobniałe na –k- w dialektach polskich oraz innych językach słowiańskich, Z Polskich Studiów Slawistycznych, V, 1978.

*A. Labuda, Naji dëchë, Pomerania, 1(78)-2(79)/1978.

*J. Majowa, Kaszuby i obszary dialektów sąsiednich jako tereny dawnych oddziaływań językowych bieguna zachodnio- i wschodniolechickiego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XVII, 1978, str. 145-182.

*L. Malicki, Kociewski, rok obrzędowy, Pomerania, 1(78), 1978, str. 25-27.

*J. Samp, Na tropach smutnego Żyda, Pomerania, nr 4, 1978, str. 8-11.

*J. Samp, Pod znakiem kielni i szatana, Pomerania, 1(78), 1978, str. 3-9.

1979

*A. Archemczyk, Związek małych miast Prus Królewskich w latach 1683-1772, Zapiski Historyczne, t. 44, z. 1, 1979.

*E. Czapiewska, Uczestnictwo w kulturze mieszkańców małych społeczności lokalnych, Rocznik Koszaliński, t. 15, 1979, str. 133-145.

*E. Breza, Słownictwo rekopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich z XVI-XVIII w, Gdańskie Studia Językoznawcze, II, Gdańsk, 1979.

*E. Breza, Uwagi o fonetyce i fleksji języka polskiego na Pomorzu w XVI-XVIII w. na podstawie rękopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XVIII, Kraków, 1979.

*E. Gołąbek, Nowô kaszëbsko lëteratura, Zeszyt Źródłówy (1) „Przednika“, październik, 1979.

*M. Herbichowa, Roślinność atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego, 1979, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydz. II.

*A. Koszałka, Lokalizacja geograficzna materiału leksykalnego zawartego w Słowniku gwar kaszubskich B. Sychty, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, 6, Gdańsk, 1979.

*T. Kulesza-Zakrzewska, Bibliografia etnograficznych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych wykonanych na uniwersytetach polskich w latach 1945-1975, Warszawa-Łódź, 1979.

*R. Kukier, Wanda Brzeska (1893-1978), Lud, t. 63, 1979, str. 428-430.

*G. Labuda, Uroczëzne w czędze roku, Pomerania, 11-12(94-95), 1979, str. 44-45.

*J. Samp, Wokół prawdy o zełganym demonie, Pomerania, 10, 1978.

*J. Treder, II Konferencja Pomorska. Warszawa 15-16. III. 1978, Rocznik Gdański, z. 1, str. 248-252.

1980

*E. Gołąbek, Moji wezdrzeni na „Południcę”, Pomerania, nr 2, 1980.
*K. Handke, Druga Konferencja Pomorska (Warszawa 15-16. 03. 1978), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 19, 1980, str. 255-263.
*T. Krotoska, Z. Tobolewski, Zbiorowisko naziemnych porostów psammofilnych w Słowińskim Parku Narodowym, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 1980, t. 31, seria B.
*G. Labuda, Uroczëzne w czędze roku, Pomerania, 1(96)/1980, s. 30-31.
*K. Ostrowski, W stulecie epopei Derdowskiego, Pomerania, 1980, nr 7, str. 4.
*H. Popowska-Taborska, Losy domniemanych zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XIX, Warszawa, 1980.
*R. Suchocka, Współpraca, współzawodnictwo i konflikt międzygrupowy w społeczności lokalnej Jastarni, Rocznik Gdański, z. 2, 1980, str. 201-225.
*J. Trepczyk, Pozdrzatk na dokôz „Południca”, Pomerania, nr 2, Gdańsk, 1980.
*M. Znamierowa-Prüfferowa, Proces wdrażania kaszubskich dzieci rybackich do zawodu ojca, Roczniki Socjologii Wsi, t. 18, 1980-1981 (wyd. 1984), str. 189-?.

1981

*J. Borzyszkowski, J. Kiedrowski, W. Kiedrowski, E. Puzdrowski, J. Samp, Nasze sprawy w liście do władz, Pomerania, nr 1, 1981, str. 10-11.

*W. Boryś, Archaiczny kaszubski przymiotnik rądi, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XX, Warszawa, 1981, str. 7-10.

*W. Boryś, Ze studiów etymologicznych nad leksyką kaszubską, Prace Filologiczne, XXX, 1981, str. 307-315.

*G. Labuda, „Sprawa kaszubska” w perspektywie historii. Próba ujęcia zagadnienia, Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 16, 10. 07. 1981, str. 3-39.

*H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna jako sfera oddziaływań pozostałego polskiego obszaru językowego (1. bohemizmy), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XX, Warszawa, 1981.

*K. Szałaśna, Obrzędowe atrybuty «gwiazdek» kaszubskich, Ziemia Gdańska. Biuletyn Metodyczny, 134/1981, s. 5-12.

*J. Treder, O wpływie Słownika Ramułta na „Wiatr od morza” Żeromskiego, Zeszyty Naukowe UG, Pr. Jęz. 7, 1981, str. 139-144.

1982

*J. Drzeżdżon, O folklorze kaszubskim w latach 1945-1972, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, nr 22, 1982, str. 101-111.
*K. Handke, O niektórych zbieżnościach kaszubsko-kociewskich, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, 8, Gdańsk, 1982.
*F. Hinze, Der urslawische Anteil am pomoranischen Wortschatz. Urslawische Lexik des Pomoranischen, die nich im Polnischen bezeugt ist, Zeitschrift für Slawistik, XXVII, 1982, str. 342-355.
*W. Pepliński, Problematyka kwartalnika Instytutu Bałtyckiego „Jantar” (1937-1939 i 1946-1949), Zapiski Historyczne, z. 3, 1982, str. 72-?.
*H. Popowska-Taborska, Słownik kaszubski Aleksandra Hilferdinga po latach, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, 8, Gdańsk, 1982, str. 209-214.
*J. Treder, Przysłowia nie tylko kaszubskie w ogólnych polskich zbiorach paremiograficznych, Literatura Ludowa, 4/1982 (druk 1985), s. 19-43.

1983

*M. Bogucka, Luter a Gdańsk. Społeczne przesłanki zwycięstwa luteranizmu w Gdańsku w XVI wieku, Rocznik Gdański, t. 43, 1983.

*E. Breza, Bernard Sychta – etnograf, psychiatra, dramaturg i leksykograf, Literatura Ludowa, nr 4-5, 1983, str. 79-92.

*E. Breza, Nazwiska Kaczorowski : Kaczor, Urbański : Urban na Pomorzu Gdańskim, Gdański Studia Językoznawcze, t. 3, Gdańsk, 1983.

*F. Hinze, Zur 100. Wiederkehr des Geburstjahres von Michael Pontanus (1583-1654) […], Zeitschrift fuer slawische Philologie, 28, 1983.

*Z. Jordanek, Naukowe Studium Pomorzoznawcze (1958-1962), Koszalińskie Studia i Materiały, nr 4/1983, s. 47-62.

*A. Kalina, Mowa kaszubska jako narzecze języka polskiego, Prace Filologiczne, 1983, str. 905-936.

*H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna jako sfera oddziaływań pozostałego polskiego obszaru językowego, II. Wplywy ogólnopolskiej normy literackiej w wieku XVI-XVII, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, XXI/1983.

*E. Szczesiak, Po nas tylko atom, Pomerania, nr 7/1983, s. 13-17.

*J. Treder, Frazeologia w Słowniku Bernarda Sychty, Zeszyty Naukowe WH UG. Prace Językoznawcze, Gdańsk, 9/1983, s. 131-167.

*R. Wapiński, Ludzie i polityka na Pomorzu w latach 1920-1939, Zapiski Historyczne, z. 4/1983, s. 301-?

1984

*J. Borzyszkowski, Materiały z 1849 roku dotyczące problematyki narodowościowej na Pomorzu Gdańskim i działalność biskupa chełmińskiego Anastazego Sedlaga, Zapiski Historyczne, z. 4/1984.

*H. Horodyska, Nieznany rękopis drugiej części Słownika Ramułta odnaleziony, Pomerania, 7/135, 1984, str. 15-17.

*H. Horodyska, Przyczyny niepublikowania „Nowych materiałów do słownika pomorskiego czyli kaszubskiego” Stefana Ramułta, Pomerania, 9/137, str. 8-12.

*M. Kucała, „Modlitwę Pańską” napisał prawdopodobnie J. Kochanowski, Język Polski, Kraków, LXIV/1984.

*S. Pestka, Piętno zaklęte w podcieniu, Ziemia Gdańska, Gdańsk, nr 142-143/1984, s. 30-?

*H. Popowska-Taborska, „Modlitwy Pańskiej” nie napisał Andrzej Trzecieski, Język Polski, Kraków, LXIV/1984.

*Z. Sobierajski, Słowińskie materiały dialektalne nagrane w roku 1951, cz. 1, Slavia Occidentalis, t. 41/1984.

*J. Treder, Kaszubska frazeologia. Geografia frazeologizmów: wewnetrzne zróżnicowanie Kaszub w tym względzie, Pomerania, 3(131)/1984.

1985

*J. Borzyszkowski, Kroniki Józefa Jutrzenka-Trzebiatowskiego, Pomerania, nr 4, 1985, str. 25-26.
*K. Ciechanowski, Pobór Polaków z Pomorza Gdańskiego do armii niemieckiej i zmilitaryzowanych oddziałów roboczych w latach II wojny światowej, Stutthof. Zeszyty Muzealne, nr 6, 1985.
*J. Drzeżdżon, Z dziejów literatury kaszubskiej, Regiony, nr 1-4, 1985.
*J. Kucharska, Kształtowanie się śiadomości regionalnej i narodowej ludności kaszubskiej okolic Bytowa, Acta Universitas Lodziensis. Folia Ethnologica, z. 2, 1985.
*Obraz Kaszubów w oczach rodaków i własnych (?), Pomerania, nr 7, str. 12-17.
*J. Samp, Mowa, którą nazwano „niedoszłym” językiem, Regiony, nr 1-4, 1985.
*J. Samp, Próba wierności (wokół nowszej literatury kaszubskiej), Gdański Rocznik Kulturalny, t. 8, 1985.
*Z. Sobierajski, Słowińskie materiały dialektalne nagrane w roku 1951, cz. 2, Slavia Occidentalis, t. 42, 1985.
*J. Szwej, Kształtowanie się współczesnej kultury wsi regionu koszalińskiego, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 15, 1985, str. 50-51?
*J. Treder, Frazeologia w Słowniku Bernarda Sychty, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, 9, Gdańsk, 1985.
*R. Wapiński, Elity polityczne wobec Pomorza i ruchu kaszubsko-pomorskiego, cz. 1, Pomerania, nr 9, 1985.
*R. Wapiński, Elity polityczne wobec Pomorza i ruchu kaszubsko-pomorskiego, cz. 2, Pomerania, nr 10, 1985.
*R. Wapiński, Elity polityczne wobec Pomorza i ruchu kaszubsko-pomorskiego, cz. 3, Pomerania, nr 11, 1985.
*Wchodziłem w życie z kompleksami, rozm. z B. Synakiem, Pomerania, nr 1, 1985.

1986

*E. Breza, Hubert Górnowicz, Jantarowe Szlaki, nr 3, 1986, str. 22-23.

*E. Breza, Nazwiska pomorskie pochodzące od dialektyzmów leksykalnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica, 12, Łódź, 1986.

*Bukowski Andrzej. Kalendarium życia i działalności prof. Andrzeja Bukowskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie, nr 10-11, 1986.

*Z. Chmielewski, Środowisko historyczne Szczecina w latach 1945-1985, Przegląd Zachodniopomorski, z. 4, 1986, str. 29-54.

*K. Ciechanowski, Oni byli w Wehrmachcie, Pomerania, nr 10, 1986, str. 38-40.

*K. Ciechanowski, Polacy z Pomorza w Wehrmachcie, Pomerania, nr 11, 1986, str. 1-3.

*H. Galus, Kaszubi dzisiaj, Pomerania, nr 7, str. 4.

*H. Horodyska, Nie opublikowana część Słownika pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta, Język Polski, 1986, str. 104-108.

*Hubert Górnowicz (1922-1986), Sprawozdania GTN, t. 13, 1986.

*B. Kreja, Śp. Hubert Górnowicz (7. 11. 1922 – 2. 05. 1986), Język Polski, R. 66, z. 5, 1986, str. 321-325.

*J. Kucharska, Kaszubi w Kanadzie. Mechanizmy identyfikacji etnicznej, Etnografia Polska, z. 1, 1986.

*A. Labuda, Moja droga kaszubska, [w:] J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska. 1945-1980, Warszawa, 1986, str. 213-214.

*M. Latoszek, Czy „socjologia Ziem Zachodnich” jest znów obecna?, Pomerania, nr 12, 1986, str. 10-12.

*M. Latoszek, Gdańsk a Kaszuby, Pomerania, nr 10, 1986, str, 2-3.

*M. Latoszek, Uwarunkowania, charakter i cele badań socjologicznych społeczności kaszubskiej, Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 25. 6. 1986, str. 3-4.

*B. Pędzik, Emigracja sezonowa Kaszubów Bytowskich w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 25, 1986, str. 59-67.

*H. Popowska-Taborska, Neologizmy i neosemantyczny w słownikach kaszubskich Bernarda Sychty i Aleksandra Labudy, Prace Filologiczne, XXXIII, Warszawa, 1986.

*K. Rymut, Hubert Górnowicz (7. 11. 1922 – 2. 05. 1986), Onomastica, R. 31, 1986, str. 2.

*E. Rzetelska-Feleszko, Pomorze Zachodnie. Nasz język dawniej i dziś, Warszawa, 1986.

*Świadomość Kaszubów bytowskich (?), Pomerania, nr 7, 1986, str 42-?

*Tożsamość regionalna Kaszubów bytowskich. Rozm. z J. Kucharską, Pomerania, nr 8, 1986, str. 18-?

*J. Treder, Profesor Hubert Górnowicz (1922-1986), Pomerania, nr 9, 1986, str. 15-16.

*J. Trepczyk, Moje życie, [w:] J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa, 1986, str. 233-?.

*I. Zakidalska, B. Marciniak, Łeba w oczach socjologa, Pomerania, nr 9, 1986, str. 13-14.

*I. Zakidalska, B. Marciniak, Rodzina w Łebie, Pomerania, nr 11, str. 24-26.

1987

*Badanie socjologiczne na Kaszubach, Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 15. 4. 1987, str. 3.
*J. Borzyszkowski, Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze, Pomerania, nr 9, 1987, str. 10-12.
*E. Breza, Hubert Górnowicz (7. 11. 1922 – 2. 05. 1986), Poradnik Językowy, z. 5, 1987, str. 321-323.
*Z. Chmielewski, Historiografia zachodniopomorska w latach 1945-1949, Polski Związek Zachodni (?), z. 2, 1987, str. 16-?.
*J. Drzeżdżon, Z zagadnień prozy kaszubskiej, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie, nr 14, 1987.
*L. Karsznia, Poczucie więzi terytorialnej w świadomości Kaszubów Półwyspu Helskiego, Pomerania, nr 5, 1987, str. 47-?
*[Omówienie przebiegu zjazdu Procesy integracyjne na Ziemiach Zachodnich i Północnych (?)], Studia Socjologiczne, nr 2, 1987, str. 308-?
*H. Popowska-Taborska, Kaszubskie kutin ‘czarownik’. Przyczynek do paralelizmów procesów nazwotwórczych, Studia Polonistyczne, XIV/XV, Poznań, 1987, str. 211-214.
*H. Popowska-Taborska, Przyczynek do gwary Kaszubów kanadyjskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 24, Warszawa, 1987.
*H. Postek, Konstrukcje syntetyczne a analityczne w powieści Majkowskiego „Żëcé i przigodë Remusa”, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, 13, Gdańsk, 1987.
*Prace Komisji Socjologicznej GTN, Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 15. 5. 1987, str. 7.
*J. Samp, Kaszubskiego sowizdrzała ucieczki i powroty, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie, nr 12-13, 1987.
*K. Ślaski, Słowiańskie roty przysiag lennych z Pomorza z początków XVII wieku, Zapiski Historyczne, LII, 1987.
*J. Treder, Morze i wiatr w idiomatyce kaszubskiej, Nautologia, R. XXII, nr 1, 1987.
*J. Wyrowiński, Klub Historyczny przy toruńskim ZKP, Pomerania, nr 7, 1987, str. 14.

1988

*M. i K. Barembruch, M. Szmidtka, W oczach ankieterów, Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 15. 05, 1988, str. 8.
*J. Borzyszkowski, Gbur to mur, rozmowę przeprowadziła R. Mroczkowska, ITD, nr 20, 1988.
*J. Borzyszkowski, Gdańsk stolicą Kaszub?, Pomerania, nr 5, 1988.
*J. Borzyszkowski, Problem badań etnograficznych Kaszub, Etnografia Polska, z. 2/32, 1988, str. 155-168 (-171?).
*J. Borzyszkowski, Rola kultu maryjnego w małych wspólnotach etniczno-kulturowych na przykładzie społeczności kaszubskiej, Studia Pelplińskie, 20.
*J. Borzyszkowski, P. Hauser, Jeszcze w sprawie „Sprawozdania Komisji Pomorskiej z 1920 r.“, Zapiski Historyczne, z. 3-4, 1988.
*E. Breza, Wybrane nazwiska mieszkańców północnych Kaszub, Gdańskie Studia Językoznawcze, IV, Gdańsk, 1988.
*J. Jasinski, Wyprawa na Starogard Gdański w 1846 roku, Zapiski Historyczne, t. 53, z. 1-2, 1988.
*J. Kucharska, Problem badań etnograficznych Kaszub po raz drugich, Etnografia Polska, z. 2, 1988, str. 168-171.
*H. Popowska-Taborska, „Język czy dialekt?” – raz jeszcze o statusie kaszubszczyzny, Język Polski, R. LXVIII, z. 2-3, Kraków, 1988.
*[Rozmowa z U. Mączką], Gryf, nr 5, 1988, str. 3.
*E. Rzetelska-Feleszko, Dlaczego dialekt słowiński nie stał się językiem?, Język Polski, LXVIII, Kraków, 1988.
*J. Samp, Kaszubszczyzna Jana Drzeżdżona, Gdański Rocznik Kulturalny, t. 11, 1988.
*J. Spors, Geneza i rozwój terytorialny nazwy Kaszuby w znaczeniu etnicznym w XIV-XVI w, Rocznik Słupski, 1988-1989.
*Z. Szultka, Studia nad piśmiennictwem „starokaszubskim”, w szczególności Michała Brueggemanna alias Pontanusa albo Mostnika, cz. I-II, Slavia Occidentalis, t. 45-46/47, 1988-1989-1990.
*D. Wachowska, Haft kaszubski we wsiach okolic Bytowa, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 27, 1988, str. 25-40.
*A. Zaręba, Literackie języki regionalne w Polsce?, Jezyk Polski, Kraków, 1988.

1989

*T. Bolduan, Biskup Carl Maria Splett – od mitów ku prawdzie, Studia Pelplińskie, t. 20, 1989, str. 79-95.
*M. Cybulski, Genetivus partitivus w kaszubskich tekstach literackich, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, 15, Gdańsk, 1989.
*W. Jastrzębski, Polityka hitlerowska i straty Pomorza w okresie II wojny światowej, Studia Pelplińskie, t. 20, 1989, str. 11-?
*J. Kucharska, Mechanizmy wspołczesnych zmian tradycji społecznych i obrzędowych w świetle badań etnograficznych na Kaszubach, Rocznik Koszaliński, t. 21, (1986-1987), 1989, str. 59-71.
*J. Petr, Zápisy kašubštiny v pozůstalosti F. L. Čelakovského, Slavia, 58, 1989, č. 1-2, str. 121-130.
*A. Sakson, Socjologiczne badania terenowe nad ludnością rodzimą na Ziemiach Zachodnich, Studia Socjologiczne, nr 2, 1989, str. 25-?.
*E. Siatkowska, Język literacki czy regionalny?, Slavia Occidentalis, 46/47, 1989/1990.
*B. Synak, Jezyk kaszubski a wyniki w nauce, Pomerania, nr 9, Gdańsk, 1989.
*W. Szulist, Stan badań Polonii Kaszubskiej, CT, 59, z. 1, s. 146-151.
*Z. Szultka, Studia nad piśmienictwem „starokaszubskim” w szczególności Michała Brueggemanna alias Pontanusa albo Mostnika, cz. II, Slavia Occidentalis, 46/47, Poznań, 1989/1990.
*Z. Szultka, W. Wydra, Pomorskie przysięgi hołdownicze z początków XVII w, Slavia Occidentalis, 46/47, Poznań, 1989/1990.
*J. Treder, Aneks 1. Uzupełnienie “Zbioru wyrazów słowińskich i kaszubskich”, [w:] A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, Gdańsk, 1989, str. 210-221.
*J. Treder, Posłowie, [w:] A. Hilferding, resztki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, Gdańsk, 1989, str. 261-?.
*J. Treder, Słownik Hilferdinga a inne zbiorki wyrazów, [w:] A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, Gdańsk, 1989, str. 256-263.
*J. Treder, Słownik Hilferdinga a inne zbiorki wyrazów, [w:] A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, Gdańsk, 1989.

1990

*M. Andrzejewski, Niemieckie zabiegi o uzyskanie wpływu na świadomość polityczną Kaszubów w latach 1924-1935. Materiały źródłowe, Zapiski Historyczne 55, z. 2-3, 1990.
*J. Borzyszkowski, Kaszubi a Gdańsk, Autograf, nr 4-5, 1990.
*E. Breza, Osiagnięcia badawcze w zakresie językoznawstwa po roku 1945 dotyczące Pomorza, Rocznik Gdański, z. 2?, 1990.
*H. Galus, Kaszubi w zbiorowości spolecznej Pomorza po 1945 r. – kontynuacja tożsamości, Przegląd Zachodni, nr 2, 1990.
*F. Hinze, Die Bezeugung des Pomoranischen im Spiegel der Korrespondenz Karl Gottlob von Antons, Zeitschrift fuer Slawistik, Bd. 35, 1990, str. 599-609.
*J. Iskierski, Kaszubi, Gazeta Samorządowa, nr 9, 1990, str. 12-?
*H. J. Kamińska, Język i sprawa autorstwa przekładu Pasji z 1643 roku, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Filologia Polska, z. 20/72, 1990.
*E. Kamiński, Z historii oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Stanica wejrowsczigo partu Zrzeszeni Kaszëbsko-Pomorsczigo, 1990, str. 4-?.
*Kaszubi w sierpniowym zrywie, rozmowa ze Z. Szczyplińskim, Gwiazda Morza, nr 17, 1990, str. 4.
*A. Kościelecka, Czy w Polsce coś się zmieni? Czy pękną stare układy? Czy nowi ludzie zdobędą zaufanie? Co o tym sądzą w Pucku, Sierakowicach, Żukowie?, Gazeta Gdańska, nr 108, 1990, str. 3.
*Niezależni socjologowie o ludności rodzimej, Pomerania, nr 4, str. 7.
*Odporni na asymilację, rozmowa z M. Latoszkiem, Gazeta Gdańska, nr 13, 1990, str. 5.
*H. Popowska-Taborska, Żywe w kaszubszczyźnie słownictwo polskiego średniowiecza, Acta Universitatis Lodziensis, Folia linguistica, 23, Łódź, 1990.
*M. Rzepniak, Zdrowie Kaszubów helskich, Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 12, 1990, str. 7-8.
*A. Sakson, Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy: problemy identyfikacji narodowej i regionalnej – konferencja naukowa (Poznań 7-8. 12. 1989), Przegląd Zachodni, nr 2, 1990, str. 137-139.
*J. Samp, Przedmowa, [w:] H. J. Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo swojech druchów kaszubściech Jarosz Derdowski, Gdańsk, 1990, str. V-XXXV
*B. Synak, Tożsamość kaszubska dziś i jutro, Pomerania, 1990, nr 9.

1991

*W. Boryś, Projekt etymologicznego słownika kaszubszczyzny, Wiener slavistisches Jahrbuch, Bd. 37, 1991.
*J. Borzyszkowski, Drugie seminarium „Antropologia Kaszub i Pomorza“, Zapiski Historyczne, z. 2-3, 1991, str. 149-150.
*J. Borzyszkowski, Kaszubski portret, Dziennik Bałtycki, 2. 12. 1991.
*H. Galus, Kształtowanie się inteligencji Pomorza Gdańskiego (Spostrzeżenia i uwagi do badań), Roczniki Socjologii Morskiej, t. 6, 1991, str. 131-144.
*A. Bukowski, Listy Aleksandra Majkowskiego do siostry Franciszki z lat 1910-1918, Rocznik Gdański, t. LI, 1991, z. 2.
*H. Galus, Syndrom niemiecki u ludności rodzimej i napływowej na Pomorzu wschodnim, Przegląd Zachodni, nr 2, 1991.
*Informacja dot. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 3XR. Tygodnik wydawany przez Dziennik Bałtycki, nr 3, 1991, str. 1-3.
*J. Kucharska, Kulturowa identyfikacja w centrum i na peryferiach kaszubskiego obszaru językowego, [w:] Z historii i metodologii etnologicznych badań miast i wsi, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Ethnologica, t. 5, 1991.
*J. Kutta, „My” i „oni” na Pomorzu w latach 1920-1939. Przyczynek do integracji społeczeństwa polskiego, Zapiski Historyczne, z. 2-3, 1991, str. 59-86.
*A. Kwaśniewska, Krótko o historii towarzystwa ludoznawczego, Gdański Magazyn Informacyjny, 1-30. 09. 1991, str. 19.
*M. Latoszek, Kaszubi w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Specyfika zachowań – warianty przyszłościowe, Przegląd Zachodni, nr 2, 1991, str. 43-?.
*M. Latoszek, Socjologia Pomorza – propozycja do rozważenia, Roczniki Socjologii Morskiej, t. 6, 1991, str. 42.
*M. Latoszek, J. Iskierski, M. Dymnicka, Narodziny demokracji lokalnej na Kaszubach, Universitas Gedanensis, nr 5, Gdańsk, 1991.
*H. Popowska-Taborska, Archaiczny kaszubski przymiotnik grądi, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo, Warszawa, 1991, str. 473-477.
*J. Sziling, Przymusowa służba Polaków z III grupy niemieckiej listy narodowej w Wehrmachcie na przykładzie Pomorza Gdańskiego, Biuletyn Głównej Komisji Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 33, 1991.
*Z. Szultka, Die reformation und ihre Bedeutung fuer die pommerschen Kaschuben, Pommern. Geschichte – Kultur – Wissenschaft, 2. Kolloquium…, Geifswald, 1991.
*Z. Szultka, Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K. C. Mrongowiusza, cz. I, Slavia Occidentalis, t. 48/49, Poznań, 1991/1992.
*J. Treder, Bibliografia prac dotyczących dialektów Pomorza (Gdańskiego) za lata 1966-1986 z uzupelnieniami za lata 1945-1965, Gdańskie Studia Językoznawcze, t. V? (2?), Gdańsk, 1991, str. 139-198.
*J. Treder, Nowa dziedzina badawcza: frazeologia gwarowa, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Językoznawstwo, XIII, Opole, 1991.
*R. Wapiński, Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty konsekwencji powrotu Polski na Pomorze w 1920 r, Zapiski Historyczne, z. 2-3, 1991, str. 35-58.
*M. Ziółkowska-Sobecka, Krabat i Remus – dwa mity, jedna idea, Zeszyty Łużyckie, nr 2, 1991.

1992

*J. Borzyszkowski, Dzieje rodziny w życiu historyka, Gens. Kwartalnik Towarzystwa Genealogicznego, nr 1, 1992, str. 1-16.
*A. Bukowski, Listy Aleksandra Majkowskiego do Stanisława Brzęczkowskiego, Pomerania, 1992, nr 1.
*A. Kwiaśniewska, Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej badaniom nad kulturą ludową Pomorza Wschodniego, Gdańskie Studia Antropologiczne, t. 1, 1992, str. 80-83.
*T. Lasowa, Protokół z sesji naukowej towarzyszącej 67 Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL poświęconego podsumowaniu wyników badań nad kulturą ludową Pomorza Wschodniego, 20. 09. 1991, Lud, t. 75, 1992, str. 296-299.
*M. Latoszek, Portret zbiorowy Kaszubów. Przyczynek do tematu, Pomerania, nr 11, 1992, str. 2.
*W. Pepliński, Zrzësz Kaszëbskô. Geneza in kształtowanie sie oblicza społeczno-politycznego (1933-1939), Pomerania, 4.
*W. Pepliński, Zrzësz kaszëbskô (1945-1947). Geneza, wzloty i upadki, Pomerania, 6.
*H. Popowska-Taborska, Porcesy innowacyjne w leksyce kaszubskiej, Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria VIII, Warszawa, 1992.
*H. Rybicki, Badania regionalne nad ludnością kaszubską dawnego pogranicza niemiecko-polskiego, Studia Zachodnie, red. J. Benyskiewicz, 1992, str. 117-?
*Z. Szultka, Kontakty kaszubsko-serbołużyckie w XVII-XVIII wieku, Pomerania, nr 6, 1992.
*Z. Szultka, Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K. C. Mrongowiusza, cz. 2, t. 49, Slavia Occidentalis, 1992.

1993

*Z. Aleksander, Socjolingwistyczna analiza problemów językowych i edukacyjnych w zbiorowościach regionalnych (na przykładzie Kaszubów), Rocznik Gdański, t. LIII, 1993, z. 1, str. 115-123.

*J. Borzyszkowski, Die Kaschuben – ihre Geschichte und Gegenwart, Europa Ethnica, nr 1-2, 1993.

*J. Borzyszkowski, Die polnische Emigration nach Nordrhein-Westfalen und die Entwicklung des Nationalbewuβtseins der polnischen Bevölkerung Westpreuβens vor 1920, Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relations, t. 20, 1993-1994.

*J. Borzyszkowski, Emigracja polska w Nadrenii-Westfalii a rozwój świadomości narodowej społeczności polskiej Prus Zachodnich przed 1920 rokiem, Rocznik Gdański, z. 1, 1993.

*J. Borzyskowski, Kolokwia Gdańskie 1986-1989, Studia Gdańskie, t. 9, 1993.

*J. Borzyszkowski, Lech Bądkowski po latach, Pomerania, nr 2, 1993, str. 18-20.

*E. Breza, Czy kaszubszczyzna może być językiem liturgii katolickiej?, Pomerania, nr 12, Gdańsk, 1993.

*A. Bukowski, Korespondencja literata i lekarza Aleksandra Majkowskiego z mistrzem krawieckim Władysławem Berkanem, Rocznik Gdański, t. LIII, 1993, z. 1, str. 155-163.

*J. Hackmann, Gerarg Labudas Konzeption der Geschichte Pommerns, Jahrbuch fuer die Geschichte Mittel und Ostdeutschlands, Bd. 41, 1993, str. 109-134.

*K. Handke, Odchodzące słownictwo kaszubskie, Rocznik Gdański, t. LIII, 1993, z. 1, str. 139-144.

*F. Hinze, Bemerkungen zur neuesten kaschubischen Literatur. II. Jan Drzeżdżon (1973-1992), Zeitschrift für Slawistik, Bd. 38, Nr. 3, 1993, str. 464-474.

*H. Horodyska, Wstęp, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Cz. II, Kraków, 1993, str. VII-XXIX.

*S. Janke, Jan Drzeżdżon. Za kaszubskiej strony, Regiony, nr 3, 1993.

*S. Janke, Kres kaszubszczyzny w Kościele?, Pomerania, nr 9, Gdańsk, 1993.

*K. Lesień-Płachecka, Niektóre aspekty pozamuzyczne Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1950-1954 w relacjach badaczy terenowych, Muzyka, 1993, nr 3-4, str. 157-?

*S. Łach, Działalność naukowa Instytutu Historii WSP w Słupsku (1969-1992), Słupskie Studia Historyczne, t. 1, 1993.

*H. Popowska-Taborska, Dzieje kolejnych wydań kaszubskiego Słowniczka P. I. Prejsa, Slavia Occidentalis, 50, Poznań, 1993/1994.

*H. Popowska-Taborska, Głos językoznawcy w obronie Hilferdinga, Studia z Filologii Polskiej i Słowianskiej, XXXI, Warszawa, 1993.

*H. Popowska-Taborska, Przyczynki do dziejów dziewiętnastowiecznej leksykografii kaszubskiej, Rocznik Gdański, LIII, Gdańsk, 1993.

*H. Popowska-Taborska, Z rozważań nad tak zwaną specyficznie kaszubską leksyką, Rocznik Gdański, LIII, Gdańsk, 1993.

*B. Synak, Kaszubskie doświadczenia przemian, nr 5, Pomerania, 1993, str. 25-26.

*Z. Szultka, Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K. C. Mrongowiusza, cz. II, Slavia Occidentalis, t. 50, Poznań, 1993.

*Z. Szultka, Posłowie historyka do nowego wydania Resztek Słowian na Południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego Aleksandra Hilferdinga, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXI, 1993.

*J. Ściesiński, Kaszubi w liturgii?, Pielgrzym, nr 16, 1993.

* J. Treder, Hilferding nadal wiarygodny, Studia z Filologii Polskiej i Slowiańskiej, XXXI, Warszawa, 1993.

*J. Zbrzyca, Jak grom z jasnego nieba, Pomerania, nr 9, Gdańsk, 1993.

1994

*J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Historia i współczesność Serbów Łuzyckich i Kaszubów. Próba porównania, Zeszyty Łużyckie, nr 9, 1994, str. 30-42.
*E. Breza, Ewangelie po kaszubsku, Pomerania, nr 2, Gdańsk, 1993.
*E. Breza, Uwagi językowe do publikowanych przez Z. Szultkę źródeł, Rocznik Gdański, 54, z. 1, Gdańsk, 1994.
*E. Breza, Współczesne życie naukowo-kulturalne i kształcenie regionalne na Kaszubach, Zeszyty Naukowe (Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego), VIII.
*M. Cybulski, Narzędnik przyczasownikowy w kaszubszczyźnie, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze, 19-20, Gdańsk, 1994.
*M. Milewska, O kaszubskim przyimku temporalnym o/ob. na tle innych języków zachodniosłowiańskich, Zeszyty Naukowe WH UG, Prace Językoznawcze 19-20, Gdańsk, 1994.
*J. Perszon, Jestem Kaszubą, Pomerania, nr 10, Gdańsk, 1994.
*A. Porębski, Kaszubi a wybrane europejskie grupy etniczne, Pomerania, nr 4, 1994, str. 20.
*H. Popowska-Taborska, Kaszubskie materiały leksykalne w słownikach Krzysztofa Celstyna Mrongowiusza, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXII, 1994?.
*H. Popowska-Taborska, Słownictwo kaszubskie w osiemnastowiecznych porównawczych słownikach Europy i Azji, Rocznik Slawistyczny, XLIX, Kraków, 1994.
*B. Synak, Społeczne położenie Kaszubów, Pomerania, nr 3, 1994.
*Z. Szultka, Nowe źródła do dziejów Kaszubów i ich języka w I połowie XIX w, Rocznik Gdański, 54, z. 1, Gdańsk, 1994.
*J. Treder, Język i leksykon Jana Trepczyka, [w:] J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. II, Gdańsk, 1994.

1995

*J. Borzyskowski, Kaszubskie losy. Brat Zdzisław Jażdżewski, Pomerania, nr 9, 1995, str. 28-30.

*E. Breza, Jezyk przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 32, Warszawa, 1995.

*A. D. Duličenko, K nezatuhajuščemu sporu o Slovincah i slovinskom jazyke, Rocznik Gdański, LV, 1, 1995.

*M. Golicka-Jabłońska, Sylwetka naukowa prof. dr hab. Jadwigi Kucharskiej, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 34, 1995, str. 37-?

*T. Karwicka, Etnologiczne badania regionu na przykładzie Pomorza Wschodniego, Lud, t. 78, 1995 (1945?, 1955?), str. 138-? (127-144?).

*A. Labuda, Fazy rozwoju literackiej kaszubszczyzny, [w:] E. Kamiński, Guczów Mack, czyli Aleksander Labuda (1902-1981), Gdańsk-Wejherowo, 1995.

*A. F. Majewicz, Decyzja jednostki zobowiązaniem dla państwa. Ochrona praw mniejszości w zjednoczonej Europie, Pomerania, 7/8, 1995.

*Jan Perszon, Śmierć jako wydarzenie i wyobrażenie na kaszubach północnych, SG (?), t. 10, 1995.

*H. Popowska-Taborska, Kaszubskie materiały leksykalne w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXII, Warszawa, 1995.

*Z. Szultka, Spis miejscowości powiatów słupskiego i wejherowskiego dokonany przez Floriana W. Ceynowe w roku 1848, Rocznik Gdański, t. 54, z. 1, 1995.

*J. Treder, O Ceynowie na marginesie dawnych i najnowszych prac, Rocznik Gdański, LV/2, 1995.

*J. Treder, Słownik Ramułta po stu latach, Gdańskie Studia Jezykoznawcze, VI, Gdańsk, 1995, str. 7-56.

*J. Treder, Podwëszenié (promocëjô) Słowôrza Jana Trepczika wiôldżim swiętem kaszëbsczi mowë, Pomerania, 4, 1995, str.?

*R. Wapiński, O miejscu Pomorza w wyobrażeniach społecznych w dobie porozbiorowej, Zapiski Historyczne, z. 2-3, 1995.

1996

*M. Biernacka, Kucharska Jadwiga (1922-1995), Etnografia Polska, z. 1, 1996.

*A. Chołoniewski, Badacz polskiego Pomorza, predruk z 1914 r., Pomerania, 4/276, 1996, str. 58.

*E. Czerniakowska, „Gazeta Gdańska” o pobycie Stefana Ramułta na Kaszubach w 1892 roku, Pomerania, 4/276, 1996, str. 56-58.

*H. Galus, Zróżnicowanie etniczne Pomorza. Problemy podmiotowości i partnerstwa w życiu publicznym, Przegląd Zachodni, nr 4?, 1996.

*G. Labuda, Historiograficzne założenia syntezy „Historii Kaszubów”, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 1, 1996, str. 13-?

*A. F. Majewicz, Kashubian choices, Kashubian prospects: a minority language situation in northern Poland, International Journal of the Sociology of Language, 120, Berlin, New York, 1996.

*J. Perszon, Przemiany kultury ludowej na Kaszubach środkowych na przykładzie obrzędowości pogrzebowej, Universitas Gedanensis, nr 15, 1966, str. 144-168.

*H. Popowska-Taborska, Dzieje mojej fascynacji kaszubszczyzną, Rocznik Gdański, z. 2, 1996, str. 138-?

*J. Samp, Morze i sacrum w literaturze kaszubskiej, Folia Pomeraniae, t. 1, 1996, str. 111-118.

*T. Siemiński, Z badań nad ludową gospodarką torfową na płd.-zach. Kaszubach w okolicy Bytowa, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 20, 1996.

*J. Treder, Małopolanin Ramułt na Pomorzu w 1892 r., Pomerania, 7-8/279-280, 1996, str. 61-63.

*J. Treder, Ocena drugiej części Słownika Stefana Ramułta w opracowaniu Haliny Horodyskiej, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXXIII, 1996, str. 347-367.

*J. Treder, W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I A-Č, Warszawa 1994, Rocznik Gdański, LVI, 2, 1996-1999.

*R. Wosiak-Śliwa, Germanizmy składniowe w prozie północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza, Rocznik Gdański, LVI, z. 2, Gdańsk, 1996.

*R. Wosiak-Śliwa, Uwagi o składni północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza, Rocznik Gdański, t. LVI, z. 1, Gdańsk, 1996.

*J. Zieniukowa, Das Kaschubische in der polnischen sprachwissenschaftlichen Forschung nach 1945, Zeitschrift für Slawistik, Bd. 41, H. 1, Berlin, 1996, s. 75-85.

1997

*J. Borzyszkowski, Historia pomorskiej rodziny Wannow, Pomerania, nr 4-5, 1997, str. 64-67.
*J. Borzyszkowski, Kaszubi, Pomorze a ideologia ruchu kaszubsko-pomorskiego, Przegląd Powszechny, nr 1, 1997, str. 65-73.
*J. Borzyszkowski, Maszkowie w starym kraju, Pomerania, nr 7-8, 1997, str. 93-94.
*A. Duličenko, Rękopis znaleziony w Sankt-Petersburgu. Słowińsko-kaszubski prototyp do „Słowników porównawczych wszystkich języków i narzeczy”, Pomerania, 1, 1997.
*P. Fijałkowski, Michał Mostnik i najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego na Pomorzu, Język Polski, LXXVII, Kraków, 1997.
*H. Galus, Kontakty i więzi mieszkańców Pomorza z imigramntami z tego regionu do Niemiec przed i po zjednoczeniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica, nr 8, 1997, str. 157-169.
*Instytut Kaszubski działa, Pomerania, nr 9, 1997.
*J. Kuniewski, Warunki funkcjonalne kowalstwa wiejskiego na Kaszubach i Kociewiu w XX wieku, Gdańskie Studia Antropologiczne, t. 4, 1997.
*A. Kwaśniewska, Meisnerowie, Pomerania, nr 11-12, 28-34.
*Memoriał w sprawie stanu ruchu kaszubsko-pomorskiego na terenie województwa słupskiego, Słëpsci Klëka. Informator Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Oddział w Słupsku, nr 6, 27. 04. 1997.
*B. Synak, The Kashubes during the post-communist transformation in Poland, Nationalities Papers, Vol. 25, nr 4, 1997, str. 715-728.
*J. Treder, Posłowie. Ceynowa wobec zdań slawistów o kaszubszczyźnie, [w:] Jan Karnowski, Dr Florian Ceynowa, Gdańsk, 1997.

1998

*J. Borzyszkowski, Andrzej Bukowski, Pomerania, nr 2, 1998.

*J. Borzyszkowski, Kaschubische Mythen. Kaschuben und ihre Identität, Nordost-Archiv, 1998, Jh. 1997, str. 729-753.

*J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Inter Finitimos. Informator naukowy do badań nad stosunkami polsko-niemieckimi, Kraków, nr 14, 1998, str. 25-27.

*Kukier Ryszard Aleksander, Sprawozdania TNT, t. 51, Toruń, 1998.

*A. F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, Minority Rights Abuse in Communist Poland and Inherited Issues, Acta Slavica Japonica, XVI, 1998.

*H. Popowska-Taborska, Oryginalna wersja „Kaszubskiego Słowniczka” Larla Gottloba Antona, Studia z Filologii Polskie i Słowiańskiej, XXXIV, Warszawa, 1998.

*H. Popowska-Taborska, Raz jeszcze o materiałach kaszubskich w „Słownikach porównawczych języków Europy i Azji”, Rocznik Gdański, LVIII, Gdańsk, 1998.

*H. Popowska-Taborska, Specyfika leksykalnych interferencji kaszubsko-dolnoniemieckich, Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria IX, Warszawa, 1998.

*J. Samp, Profesor Andrzej Bukowski. Filolog, pomorzoznawca i edytor, Rocznik Gdański, z. 1, 1998, str. 5-10.

*B. Synak, Społeczno-kulturowe aspekty kaszubskiego etnolektu, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, 1998.

*B. Synak, Społeczno-kulturowy status kaszubszczyzny, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, 1998.

*J. Treder, Z historii badań kaszubszczyzny. Pierwociny i etapy badań mowy Słowińców i Kabatków, Studia Bałtyckie, 8, Polonistyka, t. I, 1998, str. 23-44.

*B. Wachowiak, Powojenne badania nad dziejami Pomorza, Przegląd Zachodniopomorski, z. 2, 1998, str. 13-14.

*T. Wicherkiewicz, Minderheidenpolitiek en mensenrechten in Polen in het perspektief van de toetreding tot de Europese Unie, Tijdschrift van het Interuniversitair Centrum voor Oosteuropakunde, 35, 1998.

1999

*J. Borzyszkowski, Instytut Kaszubski, Etnografia Polska, z. 1-2, 1999, str. 241-243.
*J. Borzyszkowski, Kościół a przyszłość wsi pomorskiej, Studia Pelplińskie, t. XXVIII, 1999, str. 77-81.
*E. Breza, Doktor Honoris Causa, Pomerania, nr 9, 1999, str. 2-5.
*E. Breza, Nazwiska Kipa, Kipka, K(i)ep, Ki(e)pke, Koepke i podobne, Rocznik Gdański, t. 59, Gdańsk, 1999.
*G. Górski, Ludność Pomorza Gdańskiego wobec Niemieckiej Listy Narodowościowej w latach 1942-1943 w świetle raportu emisariusza Delegatury Rządu RP na Kraj, Zapiski Historyczne, z. 2, 1992, str. 135-?
*J. Kuniewski, Pochodzenie społeczne i wybór zawodu kowala na Kaszubach i Kociewiu, Lud, t. 83, 1999.
*L. Lubecki, Moje kontakty z prof. Andrzejem Bukowskim, Acta Cassubiana, t. 1, 1999, str. 333-352.
*A. F. Majewicz, Languages and Language Policies in the EU: Haphazard Voews from Outside, Journal of the Linguistics Institute of Ireland, 38/39, 1999/2000.
*A. F. Majewicz, Minorities as ‘Bearers’ of Important Intangible Cultural Assets, Linguistic and Oriental Studies from Poznań, 3, 1999.
*A. F. Majewicz, Minority Situation Attitudes and Developments after the Return to power of „Post-Communists” in Poland, Nationalities Papers, 27/1, 1999.
*C. Obracht-Prondzyński, Działalność Instytutu Kaszubskiego w latach 1997-1999, Acta Cassubiana, t. 1, 1999.
*T. Siemiński, Bytów w oczach etnologów, Pomerania, nr 9, str, 62-63.
*T. Siemiński, Uwagi na temat współczesnego oblicza kulturowego Kaszub, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 22, 1999.
*Z. Szultka, Pastor charbrowski Jan Behnka(e) – jego życie i dzieło, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 18, z. 1, 1999.
*J. Treder, Pierwsze kaszubskie tłumaczenie poezji Mickiewicza, Pomerania, nr 2 (311), 1999.

2000

*L. Belzyt, Liczebność ludności kaszubskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1914, cz. 1, Przegląd Zachodniopomorski, nr 3, 2000.

*L. Belzyt, Liczebność ludności kaszubskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1914, cz. 2, Przegląd Zachodniopomorski, nr 4, 2000.

*J. B. de Courtenay, Kurzes Resumé de „Kašubischen Frage”, predruk z 1904 r., Acta Cassubiana, t. 2, 2000, str. 232-273.

*J. B. de Courtenay, Krótczi zestôwk „kaszëbsczi problemë”, tł. J. Trepczyk, Acta Cassubiana, t. 2, 2000, str. 278-315.

*H. Duć-Fajfer, Współczesna folklorystyka polska (?) – w kręgu pytań o tożsamość, Ruch Literacki, z. 1, 2000, str. 79-94.

*B. Malinowski, Przedmowa do „The Cassubian Civilization”, Faber and Faber Limited, London 1935, tłum. A. Kwaśniewska, Acta Cassubiana, t. 2, 2000, str. 226-227?.

*C. Obracht-Prondzyński, Konferencja kaszuboznawcza, Acta Cassubiana, t. 2, 2000, str. 431-436.

*H. Popowska-Taborska, Ćwiczenia katechismowe z 1758 roku na tle wcześniejszych druków kaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Slowiańskiej, 36, Warszawa.

*W. Szulist, Kaszubi w Niemczech, Rocznik Gdański, LX, z. 1, Gdańsk, 2000.

2001

*J. Borzyszkowski, Kapłan i historyk – przyjaciel z Osielska i Pelplina, w: C. Decowski, Przeszedł dobrze czyniąc. Ks. Henryk Mross (1928-2000), Pelplin, 2001.

*J. Borzyszkowski, Kaszubi a Niemcy i Polacy – szczególnie w ostatnim stuleciu, Zwrot? (Česki Tešin?), nr 5, 2001, str. 58-63.

*J. Borzyszkowski, Literatura Kaszubów – jej rozwój historyczny i stan obecny, Acta Cassubiana III, s. 139-147.
*J. Borzyszkowski, 750-lecie Gryfii, Jantarowe Szlaki, nr 1, 2001, str. 16-20.

*G. Kurkiewicz, Gdańszczanie i Danzigierzy, Dziennik Bałtycki, 26. 01. 2001, str. 18-19.

2002

*J. Borzyszkowski, Dwa razy Kaszuby, Pomerania, nr 7-8, 2002, str. 44-48.
*J. Borzyszkowski, Instytut Polski Kaszuby, Pomerania, nr 2, 2002, str. 21-23.
*J. Borzyszkowski, Księga jubileuszowa 350-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Studia Pelplińskie, t. XXXII, 2002, s. 327-333.

2003

*Dodatek. Podania i powieści ludu kaszubskiego; [Uwagi wstępne i objaśnienia zasad zapisu], zebrał i opisał S. Ramułt, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Gdańsk-Wejherowo, 2003, str. 501/279-520/298.
*J. Treder, Ramułt i jego ‘Słownik’; Ważniejsze prace poświęcone Ramułtowi i jego słownikowi, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Gdańsk-Wejherowo, 2003, str. 447-456.

*J. Treder, ‘Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego’ jako słownik… praktyczny; Wykaz skróceń, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Gdańsk-Wejherowo, 2003, str. 7-19.

2005

*Д. В. Пажђерски [rec.], Антологија кашупске поезије, Филолошки преглед, Београд, XXXII/2005, т. 2, стр. 177-179.

2006

*Д. В. Пажђерски [rec.], Први речник кашупшског језика?, Филолошки преглед, Београд, XXXIII/2006, т. 2, стр. 185-190.
*Д. В. Пажђерски [rec.], Stefan Ramułt: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego…, Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 69/2006, стр. 296-299.

2007

*Д. В. Пажђерски [rocznica], Две велике кашупске годишњице, Филолошки преглед, Београд, XXXIV/2007, т. 1, стр. 175-182.
*D. V. Paždjerski, „Kaszëbsczi słowôrz normatiwny” Eùgeniusza Gòłąbka – metodologòwi warstat, Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. 2007 rok, Gduńsk, s. 64-72.
*D. V. Paždjerski, „Kaszëbsczi słowôrz normatiwny” Eùgeniusza Gòłąbka – warsztat metodologiczny, Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. 2007 rok, Gdańsk, 64-72.

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.