Јан Стањислав Бистроњ

Јан Стањислав Бистроњ (Jan Stanisław Bystroń, 1892-1964), етнолог и фолклориста, књижевни историчар, аутор антологије Пољска народна песма (Polska pieśń ludowa, 1920, 1945), рада Етнографија Пољске (Etnografia Polski, 1947) и монографије Пољске пословице ( Przysłowia polskie , 1933), у којима интерпретира неколико кашупских пословица; у етнографским радовима узима у обзир материјал с Приморја (Pomorze), између осталог, ономастички, на пример у раду Имена и надимци пољских племенских и локалних група у пољским презименима (Nazwy i przezwiska polskich grup plemiennych i lokalnych, Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, III, 1925, str. 95-146). У Пољским презименима (Nazwiska polskie, 1927, 3. издање 1993) обрађује и кашупска презимена.

(Литература: Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk i M. Kucała, wyd. 3, Wrocław, 1999; Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa, 1963)

Овај унос је објављен под Аутори / Autorzy / Autorowie / Autoren / Authors. Забележите сталну везу.