Хеч(а) (кашупски chëcz(a))

 Такође и (те) chëcze, на кашупском: ‘кућа, стан, сеоска кућа’; „поптпуно нејасна староприморско-мазурска реч“, неосновано довођена у везу са chyża (упоредити старопољско chyż са прасловенским chyża, и са германским *hūsa, немачким Haus ‘кућа’ (W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. 1-3, Warszawa, 1994-1999), јер је пре у вези са chyc ‘врста ловачке колибе’.

(Литература: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I, A-K, Warszawa, 2000)

Овај унос је објављен под Култура / Kultura / Kùltura / Kultur / Culture. Забележите сталну везу.