Wojciech Kiedrowski – 45 lat działalności edytorskiej

Wojciech Kiedrowski – 45 lat działalności edytorskiej

Kaszuby i Pomorze
w działalności edytorskiej
Wojciecha Kiedrowskiego
w latach 1959-2004

1959
* [Osiemnaście pieśni Jana Trepczyka] KSK „Ormuzd“
* [„Wiara” i 5 dalszych pieśni Jana Trepczyka] KSK „Ormuzd“

1965
* Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 6 numerów

1966
* Biuletyn ZK-P, 6 numerów

1967 * L. Roppel – Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, red. Biuletynu ZK-P
* L. Roppel – Florian Ceynowa, Biuletyn ZK-P
* Biuletyn ZK-P 6 numerów

1968
* J. Staszków – Choróbsko, Biuletyn ZK-P
* I. Trojanowska – Na pustkach, Biuletyn ZK-P
* Biuletyn ZK-P 6 numerów

1969
* Biuletyn ZK-P 1 nr

1970
* A. Nagel – Procem nocë, OG ZK-P
* J. Trepczyk – Moja stegna, OG ZK-P
* J. Rompski – Pomión zwonów, OG ZK-P i Muz. Stutthof
* L. Roppel – Zwycięstwo pieśni, OG ZK-P i Muz. Stutthof
* T. Bolduan – Apostoł narodowej sprawy, OG ZK-P i MPiMKP

1971
*H. Derdowski – Kaszubi pod Widnem, OG ZK-P
* J. Drzeżdżon – Wędrówki Remusowe po Kaszubach, ZG i OG ZK-P
* [W. Kiedrowski] – Piaśnica, grafiki J. Śpiewak-Stryjec, OG ZK-P i SP im. Martyrologii Piaśnicy W-wo
* A. Labuda – Guczow Mack godo: Kąsk do smjechu, OG ZK-P i MPiMKP
* A. Labuda – Guczow Mack godo: Zupa z kreszków, OG ZK-P
* A. Łajming – Miód i mleko, OG ZK-P
* L. Staniszewski – Teka pieczęci pomorskich, tekst L. Bądkowski,
OG ZK-P
* I. Trojanowska – Sztuka ludowa Pomorza Gdańskiego, WOK i ZG ZK-P
* T. Bolduan, W. Kiedrowski… – Społeczność Zrzeszona, OG ZK-P

1972
* T. Bolduan – Zapis Mściwoja II w Kępnie. Komunikat bibliograf., ZG ZK-P
* K. Ciechanowski – TOW Gryf Pomorski, OG ZK-P
* E.A. Cysewski – Był taki czas kiedy las był moim domem, OG ZK-P
* F. Fenikowski – Msza żałobna, OG ZK-P i PPRN w Kośc.
* L. Heyke Leon – Kaszëbsczié spiewe, opr. L. Roppel, OG ZK-P i MPiMKP
* Kalendarz na rok 1972 – portrety pisarzy kaszubsko-pomorskich, Rys.: W. Samp, tekst: L. Bądkow-ski, T. Bolduan, W. Kiedrowski. B. Kloskowski, S. Pestka, WAG i OG ZKP
* Kalendarz na rok 1973 z Remusem, Rys.: R. Stryjec, J. Śpiewak-Stryjec, Z. Walicki, WAG
* S.Pestka – Emisariusz niepodległości, ZG ZK-P
* S. Pestka – Stan i perspektywy pamiętnikarstwa na Pomorzu, ZG i O. Kośc. ZK-P, PPRN w Kośc.
* E. Puzdrowski – Wiersze domowe, OG ZK-P
* L. Staniszewski – Żaglowce w grafice, OG ZK-P
* Pomerania 1 nr

1973
* J. Borzyszkowski – Tam gdze Kaszëb kuńc. Karsin OG ZK-P
* [W. Kiedrowski, T. Bolduan, J. Drzeżdżon, E. Puzdrowski] – Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Wyd. Morskie
* Kalendarz 1974 Czorlińsczigo, OG ZK-P
* Kalendarz z medalionami książat Pomorza Gdańskiego W. Sampa, OG ZK-P
* A. Łajming – Symbol szczęścia, OG ZK-P
* A. Majkowski – Pomorzanie, OG ZK-P
* A. Pepliński – Niech szëmi las, OG ZK-P
* E. Puzdrowski – Uwagi o współczesności literatury kaszubsko-pomorskiej, ZG i O. Kośc. ZK-P, PPRN
* Z. Szymański – Erotyki kaszubskie, OG ZK-P
* Pomerania 4 nr

1974
* L. Bądkowski i W. Samp – Poczet książat Pomorza Gdańskiego, WAG
* T. Bolduan – Apostoł narodowej sprawy, Wyd. II, OG ZKP
* J. Drzeżdżon – W niedzelni wieczór, OG ZK-P
* J. Drzeżdżon – Sklaniane pôcorë, OG ZK-P
* Gryf, red. T. Bolduan i W. Kiedrowski ZG ZK-P
* A. Labuda – Guczow Mack gôdô: Kukuk, OG ZK-P
* Z. Nowak, D. Majkowska, M. Pelczar – Książka polska w dawnym Gdańsku, WiMBP i SBP w Gd.
* K. Ostrowski – Z kaszubskiej gleby, OG ZK-P
* J. Trepczyk – Rodnô mowa, Zbiór pieśni kasz…, w ukł. J. Mowińskiego., OG ZKP
* III Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Twórców Literatury. Materiały, ZG ZK-P
* Pomerania 6 nr *

1975
* K. i K. Ciechanowscy – Tajna działalność kulturalno-oświatowa na Pomorzu w latach 1939-1945, OG ZK-P
* H. Jabłoński – Gromnicznik. Cztery pie¶ni do słów A. Nagla *
[W. Kiedrowski] – Gadki Józefa Bruskiego, Pomerania
* W. Kiedrowski – Katalog wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1957-1977 OG ZK-P
* Pomerania 6 nr

1976
* [E. Breza, J. Treder] – Zasady pisowni kaszubskiej, ZG ZK-P
* A. Grzyb – Skrajem lasu, OG ZK-P
* A. Majkowski – Strachë i zrękovjine, OG ZK-P
* R. Stryjec – Trzy grafiki z gryfem z okazji XX., ZK-P
* Pomerania 6 nr

1977
* L. Staniszewski – Gryfy, teka czterech grafik
* Pomerania 6 nr

1978
* B. Bork – Nad Śleżą. Zarys walk Kaszubów lesockich, OG ZK-P
* F. Fenikowski – Na początku było Oksywie, OG ZK-P
* L. Heyke – Kaszëbsczi spiéwë, II wyd., OG ZK-P
* Pomerania 6 nr

1979
* H. Derdowski – Kaszubi pod Widnem, II wyd., OG ZK-P
* Statut Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ZG ZK-P
* J. Trepczyk – Moja chëcz. Zbiór pieśni w oprac. Juliusza Mowińskiego, OG ZKP
* Pomerania 11 nr

1980
* K. Ostrowski – „Pomerania“ na tle czasopiśmiennictwa kaszubsko–pomorskiego, Pomerania i OG ZK-P
* E. Puzdrowski – Gdzie jest martwe centrum? czyli literatura w „Pomeranii“, Pomerania i OG ZK-P
* Pomerania 11 nr

1981
* L. Badkowski, J. Karnowski – Rozmyszlania o Ceynowie
* Materiały do dyskusji na temat regionalizacji nauczania, ZG ZKP
* J. Trepczyk – Lecë choranko, OG ZKP i MPiMKP
* W. Zaniewski – 25-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Plakat
* Pomerania 9 nr

1982
* T. Bolduan – Stan i potrzeby w zakresie literatury faktu, ZG i OG ZKP
* J. Borzyszkowski – Z południa Kaszub, Pomerania i OG ZKP
* F. Fenikowski – Zaczarowane skrzypki, OG ZKP
* E. Gołąbek – Pielgrzimkowanié, ZG ZKP
* B. Pisarek – Magia i rytuały Krystyny Muzy, ZG ZKP
* E. Puzdrowski – Rozbite lustro, ZG I OG ZKP
* 700 lat Układu w Kępnie, Mat. na sesję GTN i OG ZKP
* Pomerania 12 nr

1984
* [E.Breza i J.Treder] – Zasady pisowni kaszubskiej, wyd. I, OG ZK-P
* H. Jabłoński, Henryk Hubertus – Drugi koncert na organy, sopran (lub tenor) i dzwony, OG ZK-P i Akad. Muz. w Gd.
* Piaśnica. Poezja i fragmenty prozy, zebr. W. Kiedrowski, OG ZK-P
* Pomerania 12 nr

1986
* Pomerania 12 nr

1987
* Nauczanié w przepowiôstkach. Wejimk ze Swiętech Pismión, Pom. i ZK-P
* [W. Kiedrowski] – Môłi piesniôk Remusowi, Pomerania i ZK-P
* A. Majkowski, E. Szczesiak – Remus w Zwadzie, Pomerania i ZK-P
* Pomerania 12 nr

1988
* Pomerania 12 nr

1989
* Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowigo Testamentu. Wyd. II, Pomerania i ZKP
* Pomerania 12 nr

1990
* L. Bądkowski – Myśleć samemu, Kara Remusa
* L. Bądkowski – Pomorska myśl polityczna, Arkun
* Z. Bukowski – Na uboczu nieba, Kara Remusa
* Z. Bukowski – Kształty wzruszeń, Kara Remusa
* J. Drzeżdżon – Złoty pałacyk, Kara Remusa
* F. Fenikowski – Noc nie trwa wiecznie, Kara Remusa
* S. Janke – Kol kuńca wieku, Kara Remusa
* S. Janke, E. Szczesiak – Kolce syberyjskiej róży, Arkun
* Jan Paweł II ze szczególnym słowem do wszystkich nad Bałtykiem, Arkun
* A. Łajming – Czerwone róże, Kara Remusa
* A. Łajming – Konkurent * Dwie kobiety, Kara Remusa
* J. S. Pasierb – Nadzwyczajna w tym życiu była zwyczajność, Kara Remusa
* [J. Perszon] – Nigdë do zgubë. Piosenki kaszubskie z kasetą, Arkun
* J. Perszon – Kaszubskie zaduszki, Kara Remusa

1991
* L. Bądkowski – Twarzą do przyszłości. Kaszubsko-pomorskie drogi, Arkun
* J. Drzeżdżon – Na niwach, Arkun
* Z. Gach – Jeden z Wiela, Arkun
* G. A. Kustusz – Święte Góry Wejherowskie, Arkun
* S. Janke – Psë, Arkun
* Z. Jankowski – Spokojnie wodo, Arkun
* G. Labuda – O Kaszubach, Arkun
* T. Sadkowski – Trzy kaszubskie kościoły, Arkun
* J. Walkusz – Jantarowi pôcerz / Jantarowy pacierz, Arkun

1992
* E. Gołąbk – Rozmówki kaszubskie, Arkun
* A. Majkowski – Pielgrzymka wejherowska, Arkun
* W. Szulist – Kaszubi kanadyjscy, Arkun

1993
* A. de Mello (tłum. E.Pryczkowski) – Casnô aureola, RWK
* A. Łajming Anna – Seweryna i trzy opowiastki, Kara Remusa
* A. Nagel – Świecka apostołka Wanda Hallmann, RWK
* R. Skwiercz – Post na odpusce, Arkun
* R. Skwiercz – Trzôsk, RWK
* Z. Żakiewicz – Stegną kaszubską, RWK

1994
* B. Socha-Borzestowski – Przygody pilota turystycznego, RWK
* E. Szczesiak – Barwy Kaszub, Oficyna Czëc

1995
* J. Drzeżdżon – Przëszlë po mie, Czëc
* J. Labudda – Słowa obséwają zemia, Czëc
* Zsziwk nr 1 Of.
* T. Bolduan – Burmistrz, Czëc
* Zsziwk nr 2, Czëc
* A. Majkowski – Żecé i przigodë Remusa. Życie i przygody Remusa Czëc
* E. Kamiński – Guczow Mack czyli Aleksander Labuda, Czëc
* G. Labuda i in. – Dzieje wsi Luzina do schyłku XIX w., Czëc

1996
* Trzy mapy Gdańska z XVIII w., tekst: M. Rucińska, Czëc i Bibl.Gł.UG
* A. Ossowska Pałasz – Moja Kościerzyna, Czëc
* E. Szczesiak – Wyspa jak marzenie, Czëc
* [W. Kiedrowski] – Dedykowane Izie, MPiMK-P
* Klechdy kaszubskie, wybór i tłum. St. Janke, Czëc i Szos
* Gdańsk w akwafortach XVIII w., red. W. Kiedrowski, tekst J. Samp, Czëc
* Oliwa w starych sztychach, red. W. Kiedrowski, tekst J. Samp, Czëc
* Hafty kaszubskie. Teka wzorów, red. W.Kiedrowski, tekst E. Gilewska, Czëc
* E. Szczesiak – Mała Odyseja. Śladami Remusa, Czëc
* M. Borkowska – Legenda Żarnowiecka, Czëc
* T. Linkner – Heroiczna biografia Remusa, Czëc
* T. Bolduan – Nie dali się złamać, Czëc
* G. Labuda – Kaszubi i ich dzieje, Czëc
* R. Osowicka – Bedeker wejherowski, Czëc

1997
* A. Klein, H. Stankowski – Kapliczki Świętych Gór, Czëc
* Gdańsk. Panoramy Deischa, red. W. Kiedrowski, tekst K. Zambuska, Czëc
* J. Karnowski – Dr Florian Ceynowa, opr. J. Treder, Czëc
* A. Majkowski (przekł. L. Bądkowski) – Życie i przygody Remusa, Czëc
* R. Klebba – Naji karno, Czëc
* L. Bądkowski – Pieśń o miłosnym wieńcu, Czëc
* M. Borkowska – Legenda żarnowiecka, II wyd., Czëc
* J. Walkusz – Piastun słowa. Ks. dr Bernard Sychta, Czëc
* E. Goł±bk – Wskôzë kaszëbsczégo pisenku, Czëc
* R. Osowicka – Wejherowo w anegdocie, Czëc
* E. Konkel – Z Mostów do Hamiltonu, Czëc

1998
* A. Majkowski – Żecé i przigode Remusa, Czëc
* Zsziwk nr 3
* S. Okoń – Za lasa morze, Of. Czëc
* S. Janke – 600 lat Lipusza, folder, Czëc
* A. Necel – Rewianie, Czëc
* W. Kiedrowski – Paciorki Jana Drzeżdżona, Czëc
* A. Necel – Haftowana bandera, Of. Czëc
* Kamińscy. Okruchy wspomnień, opr… RWK, Czëc
* S. Janke – Poeta z kaszubskiej nocy, Of. Czëc
* Netzel – Necel, album rodziny, opr. W. Kiedrowski, Czëc

1999
* M. Borkowska – Legenda żarnowiecka, IV wyd. Czëc
* Zsziwk nr 4
* L. Heyke – Dobrogost i Miłosława, Czëc
* L. Heyke – Kaszëbsczi spiewë, Czëc
* A. Nagel – Procem nocë, Czëc
* I. Czaja – Przëchlastłô idila, Czëc
* Knéga psalmów, tłum. Eugeniusz Gołabk Czëc
* Kronika parafii oliwskiej (1904-1945), w j. niemieckim i polskim, opr. Z. Iwicki, Czëc
* Z. Jutrzenka-Trzebiatowski – Przez trudy do radości, Czëc
* E. Szczesiak – Porwana, Czëc
* B. Karczewski – Na kaszëbsczi rodny ôrt, Czëc
* B. Fac – Günter Grass przyjaciel z ulicy Lelewela, Czëc
* A. Klein, H. Stankowski – Kapliczki Świętych Gór, II wyd., Czëc
* G. Labuda – Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Czëc
* J. Treder – Kaszubi. Wierzenia i twórczość
* E. Puzdrowski – Kartuzy serce Kaszub, Czëc
* S. Pepliński – Szlachta. Kronika parafii 1852-97
* B. Karczewski – Czemu kaszëbsczi, Czëc
* A. Łajming – Z leśnych pustków, Czëc
* J. Netzel – Tak było… Wspomnienia rybaka, Czëc
* G. Labuda – Kaszubi i ich dzieje, II wyd., Czëc

2001
* S. Janke – Lelek, Czëc
* H. Derdowski – Nórcyk kaszëbsczi, Czëc
* B. Karczewski – Kaszëbsczi sprawë, Czëc
* H. Derdowski – Jasiek z Knieji, Czëc
* D. Pioch – Kaszëbë. Lëdze i zemia, Czëc
* M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa – Ùczimë sã pò kaszëbskù, Czëc
* D. Pioch – Poradnik metodyczny do podręcznika „Kaszëbë. Zemia i lëdze”, Czëc
* [W.Kiedrowski] – Piaśnica oczami poetów, Czëc
* B. Reszka – Czas zła, Czëc
* D. Pioch – Gòdóm i piszã pò kaszëbskù, Czëc
* W. Kiedrowska, D. Pioch, J. Treder – Ùczba kaszëbsczégò jãzeka w szkòle Czëc

2002
* S. Janke – Derdowski, Czëc
* J. Treder – Język kaszubski – poradnik encyklopedyczny Czëc + UG
* M. Żakiewicz – Gdańsk 1945…, Czëc
* B. Karczewski – Kaszëbsczi etos, Czëc
* A. Necel – Kutry o czerwonych żaglach, Czëc
* W. Mańczak – O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów, Czëc
* R. Osowicka – Bedeker wejherowski, II wyd., Czëc
* J. Pomierska – Przësłowi samo so rodzy w mądrej głowie, Czëc
* D. Pioch – Kaszëbë. Zemia i lëdze, II wyd., Czëc
* E. Klaman, S. Rzymowski, J. Skupowa, J. Szukalski – Kaszuby. Leksykon geograficzny
* J. Treder – Kaszubi. Wierzenia i twórczość, II wyd., Czëc
* L. Heyke – Szołobułki, Czëc

2003
* N. Gołębska – Fantazje kaszubskie. Guligutka, Diabelskie skrzypce, Gryf i Gryf ; Diabelsczé, skrzëpice w przekł. kasz. S. Jankego, Czëc
* R. Skwiercz – Nié kożdą dzura je letko zasztopac, Czëc
* B. Karczewski – Kaszëbsczi môle, Czëc
* A. Majkowski – Życie i przygody Remusa, II wyd., Czëc
* W. Kiedrowski – Włodek w listach matki oraz J. Treder – Proverbia w prozie Anny Łajming, Of. Czëc
* A. Kiedrowski – Moje życie, Of. Czëc
* S. Ramułt – Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, opr. J. Treder, Czëc
* S. Janke – Piesniodzejanié, Czëc

2004
* L. Badkowski – Legenda o pustelniku, Czëc
* T. Bolduan, S. Dziadoń, K. Nowicki – Obowi±zek prawdy. Cztery rozmowy z Lechem Bądkowskim, Czëc
* E. Szczesiak – Powtórka z miłości, Czëc
* Z. Jutrzenka-Trzebiatowski – Trzebiatowscy i Wysoka Zaborska w moich wspomnieniach, Czëc
* B. Karczewsczi – Pòd rozwôga ë do smjéchù przez pół tësąca rozmajitëch gôdk, Czëc
* M. Cybulski, W. Kiedrowska, D. Pioch, R. Wosiak-Śliwa – Ùczimë pò kaszëbsku, Czëc i UG.

Овај унос је објављен под Библиографија / Bibliografia / Biblografijô / Bibliographie / Bibliography. Забележите сталну везу.