Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś X – sympozjum

Program Sympozjum

Poniedziałek, 22 listopada

10.00: Przyjazd referentów.

11.00-13.00: Obrady:

1. Mgr Ewa Czerniakowska (Gdańsk): Pobyty Stefana Ramułta na Kaszubach (przyczynek do biografii).

2. Dr Marek Cybulski (Gdańsk): Morfonologia rzeczownika w Słowniku Ramułta.

3. Dr Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk): Nazwy roślin i ich derywaty w Słowniku Ramułta.

4. Dr Małgorzata Milewska-Stawiany (Gdańsk): Derywaty ekspresywne na isko, iszcze w Słowniku Ramułta w porównaniu z Sychtą i Trepczykiem.

5. Dr Lucyna Warda-Radys (Gdańsk): Zawołania na zwierzęta w kaszubszczyźnie.

6. Prof.dr hab. Jerzy Treder (Gdańsk): Normalizacja fleksji w Słowniku Ramułta z 1893 r.

13.00-14.00: Dyskusja.

14.00-15.00: Przerwa obiadowa.

15.00-17.30: Obrady:

1. Mgr Justyna Pomierska (Gdańsk): Przysłowia w Słowniku S. Ramułta.

2. Dr Artur Czesak (Kraków): Gwara ślemieńska dziś w porównaniu ze Słownikiem Ramułta.

3. Prof. dr hab. Maria Pająkowska-Kensik (Bydgoszcz): Gwary kociewskie 100 lat po Kazimierzu Nitschu.

4. Dr Bożena Szczepińska (Gdańsk): O żukowskiej Klątwie na tych którzy turbują panny zakonne i dobra ich szarpią.

5. Dr Róża Wosiak-Śliwa (Gdańsk) : Nieco inne spojrzenie na kaszubską fonetykę i fonologię (komunikat).

6. Mgr Paweł Szczypta (Gdańsk): Kaszubski język literacki w programach radiowych (komunikat).

7. Mgr Ewa Zielińska (Bydgoszcz): Kociewskie czasowniki typu bulwować.

8. Mgr Jarosław Szuta (Bydgoszcz): Nazwiska typu Dorau//Dorog w księgach kościelnych parafii Jeleńcz pod Tucholą (komunikat).

9. Dr Andrzej Chludziński (Białystok): Nazwy osobowe mieszkańców kilku słupskich wsi w XVII i XVIII w.

17.30-19.00: Dyskusja.

19.00-22.00: Kolacja i biesiada.

Wtorek, 23 listopada
7.30: Msza św. w intencji prof. H. Górnowicza, prof. K. Nitscha i S. Ramułta.

9.00-10.00: Śniadanie.

10.00-12.00: Obrady:

1. Dr Beata Afeltowicz (Szczecin): Przejściowe nazwy miejscowe powojennego powiatu nowogardzkiego.

2. Prof. dr hab. Edward Breza (Gdańsk): Nazwiska od nazw miesięcy.

3. Prof. dr hab. Urszula Kęsikowa (Gdańsk): Nazwy karczem w powieściach Fenikowskiego.

4. Dr Aneta Lewińska (Gdańsk): Stereotyp przyrody w pomorskich elementarzach.

5. Mgr Piotr Doroszewski (Gdańsk): Rozumienie biblizmów przez młodzież woj. pomorskiego.

12.00-13.00: Dyskusja i zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy!

Овај унос је објављен под Некатегоризовано. Забележите сталну везу.