Кабатки

Јежи Тредер

Кабатки

Пољски Kabatkowie, кашупски Kabatki (забележили Х. В. Хакен – Ch. W. Haken, крајем 18. века, такође Х. Ф. Вутштрак – Ch. F. Wutstrack, К. Ц. Мронговијус – K. C. Mrongowiusz (1823), а и Kabôtk, 1868, Цејнова – Ceynowa, Skôrb…, 89), о Кашубима који живе између мочварних Пустинке (Pustynka) и Лупаве (Łupawa) и Лебе (Łeba), на југу од језера Лепско (Łebsko), такође Kabatcë/Kabatkowie (B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, 1967-1976, II, 115). Мронговијус је хтео, између осталог, да утврди „да ли је тај народ називан Kabatki (Kabatker) или Kaboatki (Kaboatker), Kapotki (Kapotker) или Krabatki (Krabatker); назив је повезивао са одећом – kabôt мушка јакна, чешће kabôtk.

Литература: W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, Warszawa 1994-1999, III, 9-10; J. Treder, Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1982, str. 21.

Овај унос је објављен под Народ / Lud / Nôród / Volk / People. Забележите сталну везу.