Антоњи Калина

Јежи Тредер

Антоњи Калина

Antoni Kalina (1846-1906), лингвиста, ученик В. Неринга (W. Nehring), оснивача славистике у Лавову (1877), где је као професор од 1888. предавао, између осталог, упоредну историју граматике староприморског језика, предавач С. Рамулту (S. Ramułt), аутор објективне рецензије његовог Речника приморског језика (Słownik języka pomorskiego…, Prace Filologiczne, IV, 1894), критикујући у њему, између осталог, недостатак географске локалозације, небележење акцента и дужине, као и начин поређења кашупског са књижевним и пољским језиком. Изјавио је: „Треба признати чињеницу, која не подлеже никаквој сумњи, да је говор Кашуба и Словињаца заиста пољско наречје, а не посебан словенски језик“ (Przegląd Polski, 28, 1893/1894, str. 340-352). Признао је да је некада мислио као и Рамулт. Такав поглед је изнео јасније у чланку Кашупски говор као наречје пољског језика (Mowa kaszubska jako narzecze języka polskiego, Prace Filologiczne, IV, 1893, str. 905-936).

Литература: Encyklopedia katolicka, Lublin, 1973-2000, VIII, 386; S. Urbańczyk, Dramat Stefana Ramułta, у: Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej, red. H. Horodyska, Warszawa, 1995, str. 45-56.

Овај унос је објављен под Аутори / Autorzy / Autorowie / Autoren / Authors. Забележите сталну везу.