Тимофјеј Дмитријевич Флорински

Јежи Тредер

Тимофјеј Дмитријевич Флорински

(1854-1919)

Био је присталица кашупског језика као посебног, о чему је писао у Лекции по славянскому јазыкознанию, 2. део, Северозападные славянские јазыки (Киев, 1898), коју је овако оценио С. Добжицки (S. Dobrzycki): „Та граматика представља компилацију разних радова о кашупском језику и пуна је непрецизности, неспоразума и грешака“ (Prace Filologiczne, V, 1899, str. 996-1007).

Literatura: E. Kamińska, J. Pałkowska, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, Rocznik Gdański, 15/16, 1956/1957, Gdańsk, 1958; Славяноведeние в дореволюционной России. Библиографический словар, Москва, 1979, стр. 342-343.

Овај унос је објављен под Аутори / Autorzy / Autorowie / Autoren / Authors. Забележите сталну везу.