Кашупска фонологија

Јежи Тредер

Фонологија

Кашупска фонологија се обрађује у радовима З. Стибера (Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa, 1952), З. Тополињске (Z. Topolińska), словињска из Клука – Kluki у: Słowiński system fonologiczny w świetle najnowszych zapisów ze wsi Kluki Smołdzińskie (у: Słowińcy, ich język i folklor, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, XXII, Warszawa, 1961, str. 23-36); кашупска у кашупским текстовима и Opisy fonologiczne punktów OAJ, дијахронијска од исте ауторке у: A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish, Hague, 1974. и В. А. Штокхофа (W. A. Stokhof) о Клукима и Глувчицама (Główczyce). Искористио је то З. Собјерајски (Z. Sobierajski) у уводу у Дијахронијски речник тзв. Словињаца… (Słownik gwarowy tzw. Słowińców…). Елементе таквог описа налазимо и код Џ. Стоуна (G. Stone). Фоностатички опис даје Б. Роцлавски (B. Rocławski).

Овај унос је објављен под Језик / Język / Jãzëk / Sprache / Language. Забележите сталну везу.