Pòmión zwònów (fragment)

Jón Rompsczi (08.12.1913–30.12.1969)

4 wiersze

(Na podstawie Pòmión zwònów, Gdańsk 1970)

Deus ex machina, W smrok, W Rëmi na lotniskù,
Jiwru pòmión

Deus ex machina

Jak za zymkù snôżé niebò,
Brëslô dësza w słunuszkù;
A jidącë w żëcô gòdë,
Skrzi sã krutą parmini.

Tam zefira snôżô różô
Letkò dërgnie mùjkónô,
Lubnym pôchã gëldzy nozdrë,
Dlô serc ùmùjkanié mô.

Cëchò rozléga sã spiéwa,
Swiat ë dëszã rozzyba:
Kùleż szczescô w sobie miéwa
Czéj sã tãgą ùsmiéwa….

Òczë twòje tej sã żôlą
Zwãczno graje złoti zymk
Ògnie tczë sã w tobie pôlą
Chòc to żëcô le wëjimk.

W nym jak piorën z czôrny chmùre
Chlastnie w słuńca złotą skarń
Drénëją w kôł ùrzmë, górë,
Zmiérô człowiek, kwiôtk ë dzarń.

Strasznô jeséń serca znobi
Zefir zjinacził sã w sztorm.
Zymk ju w smierc noc sã robi –
Wëszedł swiat ze swòjich fòrm.

Zamiast snôżota, le ùrzas,
Miast to serca, chëba drżi.
Ni ma lubnote ju ù nas,
Żëcé cemżą na nas zdrzi.

W smrok

Òbdzarti z łachów
Z krziżem na głowie
Zeszlapóny
Na lôgrowi gnój.
W bòlëcë prëcz – légł
Numer 33044 –
To béł pòkrok
W smrok…
Ùmarł człowiek,
Òbrôz i szlachòta Bòga
Wstôł ùrzas.

W Rëmi na lotniskù

Zebrónëch z ùlëców gdińsczëch
Wëgnónëch z chëczi na szlorach, wãpsu –
Niemc nas w eskòrce gnô,
Żôłnérz zôs z młodëch gduńsczëch
Nëkô nas w dzëczim rapsu –
Tejsej bagnétã żgô…
        Taczé przëszłë czasë;
        Znôu łeb znioslë Sasë.
Czurpiemë młodi, stôri,
W cëzënã włokłi, gnóny –
Mało chto lëtosc mô!
Tamsam ju pôdô chòri,
Na los swój, szczescé zdóny –
Słabò swich pòznôwô.
        Rzeszą w rzetuz Niemce
        Swiat, co légnął w
drzémce…
Naszła nas cemżô, wieczór
Leceszcze je naj stójką;
Mómë do rena żdac.
Letkò mżi deszcz… Scëchł gòwôr
Waszi – më, nié pòd chójką,
Ani téż wietwią, brac.
        Mómë mir. Pòd niebem.
        Jesmë w mësle z chlebem.
Rosa nóm znobi nodżi,
W całoscë zyb nas grãdzy –
Ògrzéwô gwôsny chùch.
Dłużą, przéką kòl drodżi
Wartôrz so z piką chòdzy.
Brzątwi sã nóm naj duch,
        Zdrzącë w prôwdã mërą,
        Cwiardą, dlô naj sërą.
Pòscësłim w celeskò jedno
Wëzdrzi jesz miesąc z chmùrë,
Gwiôzdë nóm sytkają.
Le że nóm głodno, chłodno
Ùkôzkã najã czurë,
Niemcë nóm znankùją.
        Bòże, to nié snienié!
        Niemc nas z chëczi gòni.

Jiwru pòmión

 
Rëkłë gromë, zadërgòta zemia
A mòrzé chlastło wałą w tun.
Wicher nëkô krãckã, chmùra scemnia
Wid, sztutowsczëch, tak szãtnëch dun.

Niasta sélô zdrok swój w lasa starnë.
W kòmùdze snije wieczora –
Wësok krézlëją i kôrczą warnë
A zyb ji wmikô do serca.

Lëpë spiekłé szepcą, proszą cëchò
Ò ùżôlënk dlô bólu ji,
Òczë zaszłë dôką, je tak lëchò –
W kôł straszą czôrné plëtë krwi.

Wëje mòrzé sprzëti szuńcô wała,
Stamiałô jak przez dôkã zdrzi
Na swój kùńc… a hénë kònô zmała
Ji knôpiã – w sôdze Sztutofù.

Szôdzowi zrôcô chójkã i rzëżi
Zdzelony kapò òbùchem.
Tak kònają zbiti – smiercë blëżi…
Czë prôwda to czë mërim snem?

Knôpiã òkã pełnym żôlu wzérô
Na stegnã schnący w piôskù krwi –
Mëma! – wòłô – Wiater łzë mù scérô
Bò chtëż jiny, czéj sztiwny ju
Trup jeji tam pòd Sztutofù duną
Gdzes leżi… Chtëż stądk czuł ji chlëch?!
Wlecze skôzańc chójczi – w renach dżiną,
Dżinie w ùrzasu jejich dëch.

Roscą mòrdżi pòla w ùcemiãdze
Żëcô, z krëwi pòjmańca… Zdrzec
Mùszi na tã zdrzadniã mercą wszãdze
I mógł bës mãką rozmòdlëc
Kamë, drzéwiãta co spiéwą szëmią
Na noc i dzéń jim w żegnaniu;
Latã, w jeséń czedëw smrokù czamią
Czéj deszcz a apel mżi ë mżi…

Zrenym zwónkã, biti, zwlokłi z wërë,
Na mòc sã wlecze krépel zôs
Dostac żér – piãtkã, zeleskò sëré
I żebë ùzdrzec las jesz rôz!
A las òddzëkùwô biédné cenie,
Bò taczi lôdżer całi je.
Smierc to wszëtczëch grãdé namienienié –
I jegò téż to samò żdże…

Tam, gdze przódë krówkóm rosła trôwka,
Wiesoło cwierzkôł z wietwie ptôszk,
Lôdżer stoji. W nim zôs mãczi łôwka,
Kapò, eses – man , kòzeł – strôszk.

Техничка сарадња, актуализација правописа и избор Павел Шчипта
Współpraca techniczna, uaktualnienie pisowni i wybór Paweł Szczypta/h4>

Овај унос је објављен под Уметност / Sztuka / Kùńszt / Kunst / Art. Забележите сталну везу.