Месечне архиве: јануар 2005

Ò kaszëbiznie tôłmaczeniô Triptikù rzimsczégò

Czim je Triptik rzimsczi Jana Pawła II, pòwiedzôł Wasta prof. ks. Jan Walkùsz dzysô, czej mómë promòcjã jegò kaszëbsczégò przełożënkù przez Wastã Z. Jankòwsczégò. Òd se mógłbëm leno dodac, że nen papiesczi pòétny dokôz pòkôzywô téż, jak rozmajitima drogama wanożi (Bòżé) Słowò: Wiémë, że nôprzód béł biblijny malënk w tchnionym Słowie. Zadzëwòwôł òn m.jin. artistã malownika Michała Janioła, chtëren no Słowò òdzdrzadlił na swój ôrt w widzałim farwnym malënkù w Sykstińsczi Kaplëcë. Zôs z zadzëwòwaniô nim –dopiérze co òdnowionym – Jan Paweł II jakno artista słowa, tj. pòéta, ale równak Zastãpnik Christusa na zemi, znôw òpisëje gò swòjim słowã, ale parłãczi òn z nim na nowò czëtóné Słowò z Biblii i zesôdzô z nim pòznanié całégò lëdztwa, jaczé òno doznało przez ùszłé dwa tësące lat òd przińdzeniô Jednorodzonégò Sëna, a wic òd zjisceniô sã Wiednowégò Słowa.

W zmianach spòsobù – i jãzëka, jak: słowò, malënk, rzezba, mùzëka itp. – òpòwiôdaniô Biblii nôwôżniészé je, że Słowò z Biblii w jednoce z malënkã Michała Janioła czësto jinaczi, dzysdniowò przeżił bëlno znóny i nama blisczi człowiek (przez môłé c), ale téż przedstôwca całégò lëdztwa, to je jakno Człowiek (przez wiôldżé C). Człowiek – jeden i drëdżi – mô swój jãzëk: jazëk môłą lëtrą abò wiôlgą. Dzysô përznã mùszimë pòkôrbic ò tëch jãzëkach: przédno ò kaszëbsczim, zdrzącë równak na wszeden jãzëk jakno òglowé nôrzãdze dogadiwaniô sã lëdzczégò ôrtu, rozjinaczoné òd cządu biblijny Wieżë Babel, ale na nowò, chòcô jinak zrzeszoné òd cządu gôdaniô apòsztołów wiele jãzëkama pò zesłanim Dëcha Swiãtégò.
Наставите са читањем

Објављено под Језик / Język / Jãzëk / Sprache / Language | Коментари су искључени на Ò kaszëbiznie tôłmaczeniô Triptikù rzimsczégò

Stanął so Christus

(na podstawie D. Pioch, K A S Z Ë B Ë.
ZEMIA I LËDZE
, ZG ZKP – Wydawnictwo Czec, Gdańsk 2001)
Наставите са читањем

Објављено под Уметност / Sztuka / Kùńszt / Kunst / Art | Коментари су искључени на Stanął so Christus

Wdôr o chëczë

(na podstawie D. Pioch, K A S Z Ë B Ë.
ZEMIA I LËDZE
, ZG ZKP – Wydawnictwo Czec, Gdańsk 2001)
Наставите са читањем

Објављено под Уметност / Sztuka / Kùńszt / Kunst / Art | Коментари су искључени на Wdôr o chëczë

Ni ma nad naszã wies

(na podstawie D. Pioch, K A S Z Ë B Ë.
ZEMIA I LËDZE
, ZG ZKP – Wydawnictwo Czec, Gdańsk 2001)
Наставите са читањем

Објављено под Уметност / Sztuka / Kùńszt / Kunst / Art | Коментари су искључени на Ni ma nad naszã wies